Turnauksiin valmistautuminen

Kalle Kiikin luento asioista joita pitää miettiä turnaukseen ja tietyn vastustajan kohtaamiseen valmistauduttaessa. Luento perustuu N. Krogiuksen kirjaan "shakin luovuuden psykologia".

1. Pelityyli

AVAUS
 - avausvalikoima
 - avausteorian yleistieto
 - avausvirheiden analyysi
KESKIPELI
 - millaisiin asemiin pelaaja pyrkii
 - Miten pelaaja laskee muunnelmia
 - miten pelaaja analysoi omat virheensä
 - tyyppiasemien hallinta
LOPPUPELI
 - vastustajan suunnitelmien ehkäisy
 - "kuninkaan vaisto" loppupelissä
 - taktiikka
 - vapaasotilaiden luonti

2. Vastustajan käyttäytyminen

 - miten vastustaja pelaaja hyvässä asemassa
 - miten vastustaja pelaaja huonossa asemassa
 - miten vastustaja pelaaja vaikeassa asemassa
 - miten vastustaja hallitsee hermonsa

3. Ajankäyttö

 - pelivauhti
 - aikapulista selviäminen
 - tutuissa asemissa pelaaminen

4. Ikä ja kokekus

 - kuinka usein vastustaja pelaa
 - kuinka vastustaja laskee muunnelmia

5. Tehokkuus turnauksessa

 - turnauksen eri vaiheissa pelaaminen (väsymys, ratkaisukierroksilla 
  paraneva pelisuoritus)
 - heikkoja tai kovia vastustajia vastaan pelaaminen (ylimielisyys,
  pelko)

1. Pelitilanteiden käsittely

 - pakkotilanteet ("pakkovoitto")
 - riskinottokyky
 - motivaatio
 - häviön jälkeen pelaaminen
 - voiton jälkeen pelaaminen
 - helpon tai vaikean vastustajan kohtaaminen

[Kotisivu]