Antti Pyhälän valmennustukiyhdistys ry
Valmennusstipendit 1999
Päätöskokous pidettiin osoitteessa Pohjoinen Hesperiankatu 15 A 8 keskiviikkona 20. lokakuuta 1999 klo 18.00-19.30, läsnä olivat yhdistyksen hallituksen jäsenet puheenjohtaja Eero Raaste, sihteeri Johanna Paasikangas-Tella, Jussi Tella ja Jouni Yrjölä.
Kokouksessa käsiteltiin yhdistykselle tulleet stipendianomukset . Päätettiin jakaa stipendeinä yhteensä 5000 (viisituhatta) markkaa seuraavasti:
Sonja Lindholm
700mk
Jukka Nybäck
700mk
Heini Puuska
700mk
Tapani Sammalvuo
600mk
Svante Henriksson
500mk
Tomi Nybäck
500mk
Olli Salmensuu
500mk
Elia Liitiäinen
400mk
Tommi Verkasalo
400mk
Stipendipäätökseen myönteisesti vaikuttavia seikkoja olivat mm. seloluvun kehityskäyrä ja muu menestys viime aikoina. Stipendiin tai myönnettyyn rahasummaan kielteisesti vaikuttavia tekijöitä olivat mm. muualta saatu valmennustuki kuluvan vuoden aikana, yhdistykseltä viime vuonna saatu stipendi, yhdistyksen oman valmennustilaisuuden pääsymaksun käyttäminen stipendianomuksessa sekä anomuksen toimittaminen alle 20-siirtoisen häviöpelin pelipöytäkirjan kääntöpuolella.
Stipendit päätettiin jakaa mahdollisimman pian. Stipendinsaajille tiedottamisen lisäksi asia julkaistaan ainakin Suomen Shakki -lehdessä.
[Kotisivu]