Antti Pyhälän valmennustukiyhdistys ry.
Vuosikokous v. 2000

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Helsingin Shakkikodilla 24.3.2000, klo 18.00-19.30. Läsnä olivat Harri Hurme, Sami Hämäläinen, Henri Koskinen, Mika Lako, Timo Munukka, Kari Nieminen, Joose Norri, Johanna Paasikangas-Tella, Eero Raaste, Jouni Yrjölä ja Jussi Tella.

Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Eero Raaste avasi kokouksen.
 2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Eero Raaste, sihteeriksi Johanna Paasikangas-Tella sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jussi Tella ja Henri Koskinen.
 3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 4. Esitettiin tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto.
 5. Vahvistettiin tilinpäätös.
 6. Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 7. Päätettiin vuoden 2000 jäsenmaksuksi 50 mk. Päätettiin myös, että yhdistyksen sihteeri lähettää jäsenille tästä tiedotuskirjeen.
 8. Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimintakaudelle.
 9. Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Eero Raaste ja muiksi jäseniksi Harri Hurme, Johanna Paasikangas-Tella, Jussi Tella ja Jouni Yrjölä.
 10. Valittiin tilintarkastajaksi Niina Koskela ja hänen varamiehekseen Timo Pirttimäki.
 11. Kirjattiin yhdistyksen jäseniksi Sami Hämäläinen ja Mika Lako.
 12. Puheenjohtaja päätti kokouksen

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet Helsingissä 28.3.2000

Jussi Tella ja Henri Koskinen


Antti Pyhälän valmennustukiyhdistys ry.
Toimintasuunnitelma v. 2000

Varainhankinta

Varsinainen toiminta

Kaikki muutkin shakkiaiheiset ideat erittäin tervetulleita, myös yhdistyksen jäsenistön ulkopuolelta!

[Kotisivu]