Alexey Shirov


Kamsky,G - Shirov,A 0-1
Kramnik,V - Shirov,A 0-1
Shirov,A - Short,N 1-0
Topalov,V - Shirov,A 0-1

Generated with ChessBase 7.0