yla
logo
banneri_yla
       Antikvaarinen kirjakauppa Kimmo Välkesalmi
banneri_ala
banneri_oik
ShakkiNet - artikkelit/juttunenkulma_ylaIkä ja shakkitaito

Arpad Elo esitti jo 1965 julkaisemassaan elolaskennan selostuksessa elolukujen avulla shakkitaidon muuttumista iän mukana. Maailman menneiden aikojen kärkipelaajien Elo-käyristä voidaan arvioida heidän huippukuntonsa osuneen seuraaville ikävuosille: Steinitz 44, Lasker 37, Capablanca 32, Aljechin 41, Botvinnik 34 ja Petrosjan 34. Eli kehitystä voi tapahtua 40-vuotiaaksi saakka. Kasparov on nyt 40 vuoden ikäinen ja ehkä pientä hiipumista on jo havaittavissa.

Vastaavat käyrät on olemassa suomalaisten pelaajien osalta vuosilta 1922-1975. Jonkinlaisen täsmällisemmän kokonaiskuvan saamiseksi on oheisessa tilastossa tutkittu asiaa pelin tuloksen ja odotustuloksen eron perusteella ikäkausittain. Samat laskelmat on tehty myös vuosien 1998-2003 ketjukilpailun turnausten osalta.

Aineistojen välillä on kyllä merkittäviä eroja. Entisinä aikoina pelaajien kehitys tapahtui seuraturnauksissa ja vasta II luokan tason saavutettua osallistuttiin yleisiin turnauksiin. Turnauksessa pelattiin tällöin keskimäärin 8 peliä. Laskelmasta on jätetty pois pelaajat, joiden syntymävuotta ei tiedetty. Samoin uudet pelaajat. Näistä syistä jäi aineiston peleistä pois 5449 peliä vuosilta 1998-2003 ja 57176 peliä vuosilta 1922-75. Tilastoon sisältyvien pelien suuri luku takaa tulosten suhteellisen luotettavuuden.

IÄN VAIKUTUS SHAKKISUORITUKSEEN
A = Ikä pelivuonna ( pelivuosi-syntymävuosi)
B = Pelien luku
C = Piste- ja odotustuloksen ero 5 peliä kohden keskimäärin
D = Selot kehityskäyrällä
    1998-2003   1922-1975
 A    B   C    B   C    D
----------------------------------------------
 8-10  242 -0.265  
 11-13 1374 -0.036    38 0.517    1500
 14-16 3031 0.255   954 0.279  1611-1790
 17-19 4139 0.223   3598 0.447  1865-1976
 20-22 3649 0.127   4399 0.344  2009-2060
 23-25 2715 0.171   5534 0.263  2089-2153
 26-28 2619 0.075   6843 0.168  2170-2195
 29-31 2581 0.051   7101 0.092  2200-2223
 32-34 2942 -0.005   6759 0.080  2228-2220
 35-37 2402 -0.049   6936 0.034  2223-2192
 38-40 2045 -0.048   6472 -0.015  2205-2168
 41-43 2347 -0.036   5563 0.016  2158-2148
 44-46 2428 -0.052   4548 -0.074  2134-2119
 47-49 2603 -0.055   3477 -0.056  2103-2090
 50-52 2777 -0.103   2421 -0.147  2062-2030
 53-55 2805 -0.043   2215 -0.099  2023-2000
 56-58 2703 -0.045   1537 -0.144  1994-1970
 59-61 2902 -0.051   1242 -0.185  1969-1936
 62-64 2415 -0.113   929 -0.168  1897-1847
 65-67 2020 -0.050   396 -0.175  1829-1799
 68-70 2022 -0.112   180 -0.320  1761-1683
 71-73 1072 -0.120    35 -1.026  1640-1546
 74-76  555 -0.039    15 -1.350  
 77-79  334 -0.153  
 ----------------------------------------------
    54722      71192

Miten tätä tilastoa voi tulkita? Esimerkiksi ikäluokassa 17-19 vuotta tuloksen ero odotustulokseen on keskimäärin 0,223 pistettä 5 pelin turnauksessa. Kertoimella 35 selomuutos olisi 7,8 pistettä turnausta kohden. Tämä suhteellisen pieneltä vaikuttava selomuutos takaa kuitenkin varsin hyvän kehityksen, jos siihen pystyy jatkuvasti. Varmimmin se onnistuu, kun vastus on lähellä pelaajan omaa tasoa.

Täytettyään 25 vuotta näyttää pelaajan kehitys merkittävästi hidastuvan. Kuitenkin kehitystä tapahtuu n. 35-vuotiaaksi saakka. Sen jälkeen suoritukset heikkenevät n. parin selopisteen verran turnausta kohden. Tilastoista huomataan myös miten radikaalisti eläkeikäisten harrastus on lisääntynyt. Tämä merkitsee sitä, kun vielä otetaan huomioon tulosten melkoinen hajonta, että shakki säilyy tulostenkin kannalta pelaajalle mielenkiintoisena harrastuksena vuosikymmenet. Varsinkin, jos tämä huomioidaan myös turnausten järjestelyssä.

Sarakkeeseen D on laskettu vuotuisten tulos-odotus-erojen avulla keskimääräisen pelaajan selon kehitys. Laskelmassa lähdetään 13-vuotiaan pelaajan seloluvusta 1500. Oletetaan hänen pelaavan joka vuosi 9 turnausta eli 45 peliä ikäluokkansa keskimääräisen suorituksen mukaisesti. Tällä strategialla hän on 29-vuotiaana shakkimestari. Selo olisi 70-vuotiaana alle 1700. Ilmeisesti käytännössä pudotus ei ole näin suuri. Siihen vaikuttaa se, että laskelmassa kerroin selon pudotessa kasvaa. Kerroin on eräänlainen selon muutostarpeen mittari. Jo Arpad Elo katsoi aikanaan, että kertoimen pitäisi riippua pelien lukumäärästä. Mitä enemmän pelejä sitä luotettavampi selo on ja muutostarve pienempi. Tämä mielenkiintoinen probleema vaatii oman tutkiskelunsa.

Juttusessa Suomen parhaat shakinpelaajat 1922-1975 oli mainittu 50 pelaajan huippuselo. Tarkastellessani tässä yhteydessä tätä aineistoa sain tuloksen: Puolet tuon ajan pelaajista on saavuttanut huipputasonsa alle 36-vuotiaana ja 90 prosenttia alle 49-vuotiaana. Mestaritasolle päässeiden osalta kehitys on ollut n. 4 vuotta nopeampaa.

Nykyisin selovälillä 1400-1699 ja 2200-2299 pelaajat keskimäärin enemmän kehittyvät kuin taantuvat. Kaikissa muissa seloluokissa asia on päinvastoin. Tämähän on eräänlaista nollasumma peliä. Kehittyvät pelaajat ottavat selopisteitä muilta pelaajilta.

Toivottavasti tilaston tutkiminen antaa itse kullekin aiheen vertailla omia suorituksiaan ikäluokkansa yleiseen tasoon. Voi myös verrata oman selon muuttumista yleiseen tasoon pitemmältä ajanjaksolta esim. kehityskäyrän lukujen avulla. Vielä parempi on lähteä turnauksiin testaamaan omaa tilannetta.

Erkki Latvio

2.3.2004