yla
logo
banneri_yla
       Antikvaarinen kirjakauppa Kimmo Välkesalmi
banneri_ala
banneri_oik
ShakkiNet - artikkelit/juttunenkulma_ylaUusi kilpailumuoto shakkiturnauksiin

Klassisen shakin vallitseva kilpailumuoto oli täydellinen turnaus eli jokainen pelasi jokaista vastustajaa vastaan. Myös monen pelin kaksinottelut erityisesti MM-tasolla olivat mahdollisia.

Seuraavaksi tuli tanskalaisen insinöörin K. Monradin kehittämä järjestelmä samoin kuin vastaava sveitsiläinen systeemi. Suomessa yleisissä turnauksissa tätä käytettiin ennen seloaikaa varsin vähän, vaikka vuonna 1966 laadittiin erityiset Monrad-säännöt. Nykyisin FIDE tuntee asiasta jopa kolmet hieman poikkeavat säännöt. Hieman kärjistäen niitä voisi kuvata: "pilkuntarkat säännöt sijoitusten arpomiseksi".

Viimeisin uutuus on tenniksestä lainattu cup-systeemi. Sen puutteita on esimerkiksi häviäjien pieni pelimäärä ja voiton ratkeaminen jopa pikapelillä.

Kärkipelaajien heikko vastus

SKSL:n turnaussarjassa kuusi kärkeen sijoittunutta pelaa toisiaan vastaan vain 37 prosenttia peleistään. Oheinen taulukko on tehty 401 turnausryhmän tuloksista. Halkaisijan oikealla puolella on keskinäisten pelien lukumäärät ja vasemmalla puolella prosenttiosuudet kaikista peleistä.

A KÄRKIPELAAJIEN PELIT MUITA 6 PARASTA VASTAAN
    I  II  III  IV   V  VI  %
   ---------------------------------------
I  XXX  269  221  193  177  139 49,8
II  67% XXX  137  145  146  129 41,2
III  55%  34% XXX  116  115  108 34,8
IV  48%  36%  29% XXX  122  105 34,0
V   44%  36%  29%  30% XXX  112 33,5
VI  35%  32%  27%  26%  28% XXX 29,6
                    ----
                    37,1

Pelien epätasaisuus

Viikonlopputurnauksissa on sattunut, että pelaajan vahvimman ja heikoimman vastustajan selojen ero on ollut 1157 pistettä. Allaolevassa taulukossa on turnaussarjan epätasaisten pelien osuus laskettu yli 25000:sta pelistä. Samat turnaukset on simuloitu jäljempänä kuvatun muuttuvien selojen systeemin säännöillä. Yksiryhmäisten turnausten tulokset on saatu laskemalla pelien tulokset satunnaislukujen avulla käyttäen kunkin hetken seloerosta johtuvaa odotustulosta ja turnaussarjan tasapeliprosenttia eri seloeroluokissa. Tilaston seloeroja laskettaessa on kuitenkin käytetty pelaajien turnausta edeltäviä selolukuja. Huomataan, että muuttuvien selojen turnaus pudottaa epätasaisten pelien luvun murto-osaan nykyisestä.

            B EPÄTASAISTEN PELIEN OSUUS %
             --------------------------------------
             TURNAUS-  MUUTTUVIEN SELOJEN SYSTEEMI
             SARJASSA  KERROIN 50 / 100 turnausta
             --------------------------------------
Pelaajien seloero yli 153 45,1      9,0  16,1
Pelaajien seloero yli 206 30,5      4,9  7,9
Pelaajien seloero yli 302 14,0      1,6  2,4

Nämä epäkohdat näyttäisivät olevan varsin konkreettisia myös kansainvälisissä vajaakierrosturnauksissa. Voi sattua, että hyvin sijoittuneen pelaajan melkein kaikki vastustajat ovat yli 200 elopistettä heikompia. Luulisi tämän olevan varsin turhauttavaa, kun tavoitteena ovat arvonimet ja eloluvun parannus. Onkohan tässä taustalla vain kaikkeen urheiluun pesiytynyt raha?

Muuttuvien selojen turnauksen säännöt

- Kaikki pelaavat yhdessä ryhmässä.
- Pelaajat numeroidaan selojärjestyksen mukaisesti.
- Pelaajat 1-2, 3-4, 5-6,... pelaavat keskenään.
- Joka kierroksen jälkeen lasketaan pelaajille uusi selo isohkolla vakiokertoimella 50...100.
- Laskettujen uusien selojen mukaisen järjestyksen pelaajat 1-2, 3-4,... pelaavat keskenään. Mikäli he ovat jo kohdanneet haetaan pari alempaa. Parillisilla kierroksilla värien on jakaannuttava tasan ja tämä voi aiheuttaa parin muutoksen.
- Turnauksen alussa määrätään palkintoryhmät, joiden pelaajat tavoittelevat oman ryhmänsä 1-3 palkintoa.

Tarkoitus

Järjestää turnaus, jossa pelit ovat mahdollisimman tasaväkisiä. Täten pyritään lisäämään shakin harrastusta ja harrastajien määrää. Valtaosalle pelaajia on itse peli ja siihen liittyvät probleemat ja jännitys tärkeintä. Nämä häviävät, jos vastus on liian vahva tai heikko.

Perustelut

Turnausmuoto yhdistää täydellisen sarjan ja vajaakierros- kilpailun parhaat puolet. Siinä on ikään kuin yhdistetty joustavalla tavalla monta täydellistä turnausta yhteen.

Mestareilla on ollut valtaosassa pelejä liian heikko vastus. Tässä järjestelmässä vastus on heilläkin mahdollisimman kova, millä on kehittymisen ja valmennuksen kannalta tärkeä merkitys. Voitaisiin ajatella keskinäisten pelien antavan myös luotettavampaa pohjaa paljon keskustelluille valinnoille.

Voitollisten pelien myötä tasaisesti koveneva vastus kehittää pelaajaa ja antaa parhaat mahdollisuudet seloluvun nostoon. Nuorten ja uusien pelaajien osalta on tasaisen vastuksen mahdollistama hyvä tulos tärkeä kannustava tekijä. Kehittyminen shakissa on pitkäjänteisen työn tulos. Viikonlopputurnaukset näin järjestettynä antaisivat siihen hyvän ja taloudellisen välineen.

Vakiintuneen pelitaidon ja kunnon saavuttaneelle pelaajalle on tasaväkinen vastus paras tae mielenkiinnon säilymiseen ja jatkuvaan harrastukseeen.

Laskemalla uusi selo jokaisen kierroksen jälkeen otetaan sopivalla tavalla huomioon pelaajan kehittyminen ja tämän hetkinen kunto ja taito. Näiden arvioinnissa on seloluku huomattavasti luotettavampi kuin pelkkä pistemäärä.

Joustavuus ja tasapuolisuus

Kertoimella voidaan painottaa pisteiden merkitystä eri tavoin. Esimerkiksi kertoimella 100 pelaaja saa 4 voiton jälkeen n. 200 pistettä vahvemman vastustajan. Iso ja pieni turnaus onnistuu yhtä hyvin. Yksi ryhmä sallii erilaiset palkintomenettelyt. Voidaan jakaa yksi palkinto 10 pelaajaa kohden tai 3 palkintoa 30 pelaajaa kohden.

Nykyisin ryhmänsä jälkipuoliskoon sijoitettu pelaaja ei voi juuri ajatella palkintoja tai hyvää pistemäärää. Turnaustulos on jo itse asiassa ratkaistu ennenkuin pelit ovat alkaneetkaan. Uudessa systeemissä jokaisella osanottajalla on yhtä hyvät mahdollisuudet palkintoon ja hyvään tulokseen. Ratkaisevinta on parantaako hän omaa suoritustasoaan. Tämä on hyvin positiivinen ja merkittävä piirre shakin kilpailutoiminnan tulevaisuudelle.

Tekninen järjestely

Turnauksen parien määritystä varten on laadittu yksinkertainen, valikkoperusteinen tietokoneohjelma TASASELO, jonka avulla parit voidaan määrätä. Ohjelma antaa myös tarvittavat tulosteet. Pistelasku voidaan ohjelmassa toteuttaa kahdella tavalla joko 3-1-0 pistettä tai tavallisella 1-0,5-0 pistettä.

Parit voidaan myös määrätä helposti manuaalisesti. Tässä on apuna taulukko, jonka avulla pelaajan uusi selo saadaan. Myös on käytettävissä turnausta varten suunnitellut tuloslaput.

Systeemiä päästään jo tänä syksynä kokeilemaan nopean shakin kilpailuissa. Oletettavasti kun pelaajat pääsevät käytännössä kokemaan pelien tasaväkisyyden tuoman viehätyksen, niin systeemin käyttö laajentuu. Ei myöskään ole SKSL:n hallituksen päätöksen mukaan esteitä käyttää menetelmää turnaussarjassa.

Erkki Latvio

24.11.2004