Taulukkoon Pääsivulle


NAPPULAT ERI KIELISSÄ

© Ari Luiro 2015


Tässä artikkelissa tarkastelen shakkinappuloiden nimityksiä eri maapallon osissa puhutuissa kielessä. Alla olevaan taulukkoon olen kerännyt erikielisiä nappuloiden nimityksiä. Itse pelin nimitykset, kuten s(h)akki / schaken / szachy / échecs / skák / šachy / scacchi, perustuvat yleensä eurooppalaisissa kielissä persialaiseen sanaan šah 'kuningas'; harvoja poikkeuksia ovat viro ja iiri, joissa on omaperäinen nimitys pelille (ficheall ja male). Viron male lienee alkuaan tarkoittanut sotajoukkoa. Espanja ja portugali ovat lainanneet shakkipeliä tarkoittavan sanansa arabiasta, ja nämä sanat ovat keskenään etymologisesti samaa alkuperää (ajedrez ja xadrez). Kaikkien muitten eurooppalaiskielten shakkipeliä tarkoittavat sanat ovat etymologisesti peräisin persian sanasta šah 1; itse persiassa eli farsissa pelistä käytetään nimitystä šatrandž, joka on lainattu arabiaan ja turkkiin. Latinan lūsus lātrunculōrum viittaa antiikin aikojen lautapeliin (lūsus 'peli', lātrunculus 'tammipelin nappula' 2).

Suomen vastaavan sanan suomen kielen ääntämyksen, äännejärjestelmän ja oikeinkirjoituksen kannalta johdonmukaisin kirjoitusasu on sakki 3, siis ilman mykkää h:ta. Vaihtoehtoinen kirjoitusasu šakki on sitä vastoin käytännössä hylätty itäeurooppalaisen /š/-kirjaimensa ja ehdottamansa suomen kielelle vieraan /š/-äänteen vuoksi. Kirjoitusasu shakki on jo pitkään ollut vallitseva ainakin shakinpelaajien yhteisössä (mm. lehdet Suomen Shakki ja Kirjeshakki); sana shakki yleensä äännetään [sakki], siis tavallisella /s/-äänteellä. Suomen kielen äännejärjestelmässä on perinteisesti ollut yksi sibilantti, tavallinen /s/, jota kirjoitetaan grafeemilla /s/. Mielestäni sana shakki ja sen kaikki johdokset voitaisiin kirjoittaa ilman h:ta, jolloin sana noudattaisi täydellisesti suomen kielen fonetiikkaa ja oikeinkirjoitusta. Johdoksilla sakata ja sakkaus on tosin ilmailullinenkin merkityksensä, mutta sanojen eri merkitykset voivat tuskin koskaan esiintyä samassa tekstiympäristössä.

Sana 'shakki' esiintyi aluksi varhaiskeskiajan länsieurooppalaisissa kielissä /sk/-alkuisena, koska niissä ei ollut tuohon aikaan /š/-äännettä. Romaanisissa kielissä kaksi sananalkuista konsonanttia koettiin raskaaksi ääntää, siksi *skak-sanan eteen saattoi kehittyä /e/ ääntämistä helpottamaan: monien äänteenmuutosten jälkeen ranskan sana kirjoitetaan nykyään échecs 4. Sama sananalkuinen /e/ esiintyy ranskan eteläisessä naapurikielessä katalaanissa: escacs. Katalaanin sana on ranskan sanaa vanhakantaisempi ja siinä näkyy selvästi sanan vanha runko *skak-. Hollannin sanassa schaken on yhä kaksi konsonanttia sanan alussa. /sk/-alun ovat säilyttäneet Euroopan suurista kielistä tanska, italia ja kreikka.


Kuningas

Kuningas on eri kielissä yleensä niin valtiollinen kuin shakillinenkin kuningas: italian re, hollannin koning, islannin kóngur, puolan król, tsekin král, kreikan vasiliás, seemiläisten kielten mlk-jono (vokaaleja lisätään väliin), kiinan wáng ja suomen kuningas; turkissa sekä şah että kral tarkoittavat niin valtiollista kuin shakillistakin kuningasta. Kuninkaan laudanulkopuolinen merkitys valtiollisena kuninkaana on maailmalla hyvin yleistä. Tästä on vain harvoja poikkeuksia, ja tällöin kuningasta tarkoittava sana on lainattu jostain vahvasta prestiisikielestä: esimerkiksi japani on lainannut koko shakkiterminologiansa suoraan englannista lainaamatta sanaansa kingu 'kuningas' kuitenkaan valtiollisen kuninkaan merkitystä. Shakkipelin päänappulasta käytetty valtionpäämiehen nimitys kuningas on hyvin yleinen eri puolilla Eurooppaa ja Aasiaa. Tämän piirteen täytyy olla erittäin vanha ja se lienee periytynyt muinaisesta Persiasta, jossa kuninkaan nimityksen šah persialaiset ovat jo ammoin lainanneet shakkipelin päänappulalle.


Kuningatar

Kuningattareen liittyy joissain kielissä selvästi feminiininen sana, toisissa taas ei. Esimerkiksi farsi (vazir tai farzin), özbekki (farzin), arabia (wäziir), turkmeeni (perzi), kalmukki (bersn), mongolia (bers), azeri (vezir), turkki (vezir) ja unkari (vezér) käyttävät visiiri-sanan etymologista vastinettaan kuningattaresta. Muiden kielten sanat on alkuaan lainattu ensin mainitusta persiasta eli farsista eikä visiiriin liity mitään feminiinistä. Viro käyttää omaperäisesti lipp-sanaa, jota suomessa etymologisesti vastaa lippu. Georgia puolestaan käyttää sakaalia tarkoittavaa sanaa t'ura, joten yhtäläisyys muitten eurooppalaisten kielten tornia tarkoittavaan sanaan on satunnainen äänteellinen samankaltaisuus.

Yleensä Euroopan kielet venäjää ja valkovenäjää lukuunottamatta käyttävät kuningattaresta selvästi feminiinisiä sanoja, mikä johtuu 1400-luvun Italiassa tehdystä nappulauudistuksesta. Vanhempi nappulanimitys visiiri periytyy suoraan vanhan persialaisen shakkipelin visiirinappulasta. Suomen kuningatar tarkoittaa englannin (queen) ja iirin (banríon) sanojen tapaan kuningatarta; useissa muissa eurooppalaiskielissä nappula tarkoittaa daamia.

Feminiininen nappulanimitys kuningatar / daami keksittiin vasta 1400-luvun puolivälin Italiassa uuden nappulan voimistuttua huomattavasti vanhaan visiiriin verrattuna. Nappulan kutsuminen naisellisella sanalla on erikoista, sillä voitaisiin ajatella nappuloitten edustavan eräänlaisia käsitteellisiä hahmoja, joihin ei liity mitään varsinaisesti ihmisiin viittaavaa. Tällöin nappulat olisivat eräänlaisia matemaattisia olioita, joiden liikkeet, lyöntitavat ja muut ominaisuudet on tarkkaan määritelty. Tässä näkemyksessä hahmotetaan peli usein eräänlaisena maailman matemaattisena mallina.


Torni

Tornin nappulamuoto on samantapainen kuin oikeillakin vartiotorneilla ja niinpä useissa germaanisissa, romaanisissa ja länsislaavilaisissa kielissä tornia tarkoittava sana merkitsee myös maastossa kököttävää tornia. Esimerkiksi espanjan torre ja ranskan tour voivat tarkoittaa niin a1-tornia kuin Eiffel-torniakin. Etymologisesti suomen sana torni on alkuaan lainattu latinan sanasta turris 'torni'; sana turris on lainattu useimpiin Länsi-Euroopan kieliin sekä periytynyt latinasta kaikkiin romaanisiin kieliin kuten romaniaan. Samoin slaavikielten puolan wieża ja tsekin věž tarkoittavat tornia niin laudalla kuin laudan ulkopuolellakin.

Euroopassa torninappuloitten suhteen eksoottinen kieli on englanti, jonka sana rook periytyy ikivanhasta persialaisesta rukh-sanasta 5. Englannin rook on kulkeutunut meritse islantiin asussa hrókur. Suomen Shakki -lehdessä 5 / 1977 mainitaan islantilaisten merkintöjen eroavan suomalaisista seuraavasti: H = torni ja B = lähetti.

Hollannin kasteel tarkoittaa kokonaista linnaa ja turkin kale linnoitusta. Armenian navak tarkoittaa venettä, kuten venäjän lad'ja. Kreikan pyrgos tarkoittaa laudan ulkopuolella tornia, linnaa tai maatilaa; kotini on linnani, kuten sanonta kuuluu. Unkarin bástya tarkoittaa torninappulan lisäksi vallinsarvea ja suojaa. Virossa tornia tarkoittava vanker merkitsee laudan ulkopuolella vankkureita ja kiinan vaunua.


Ratsu

Ratsun erikieliset nimitykset liittyvät yleensä ratsastamiseen tai hevoseen. Poikkeuksena ovat kuitenkin saksan sanasta Springer ratsunsa lainanneet kielet, joissa sana tarkoittaa laudan ulkopuolella hyppääjää. Näissä kielissä kiinnitetään huomiota nappulan hyppivään liikkumatapaan eikä niinkään nappulan muodon antamaan vihjeeseen hevosesta. Saksassa Springer tarkoittaa kylläkin hevosurheilussa tietyntyyppistä hevosta, jolloin sanalla on tietty yhteys hevoseen.
Ranskan cavalier tarkoittaa ratsastajaa ja sana on semanttisesti varsin lähellä englannin vastaavaa sanaa; suomeen ranskan sana on lainattu ritarillisessa asussa kavaljeeri. Englannin knight 'ritari' liittyy sikäli ratsastamiseen, että keskiajan ritarit tunnetusti liikkuivat ratsain, joten sana kelpasi mainiosti myös 64 ruudulla laukkaaville shakkiratsuille. Mainittakoon tässä yhteydessä iirin, fäärin ja islannin ratsut, jotka muistuttavat äänneasultaan suomen sanaa ritari ja tarkoittavatkin samaa.

Suomessa sanaa ratsu on käytetty jo ensimmäisessä suomenkielisessä shakkikirjassa vuodelta 1901 6. Tosin ratsun asema ei ollut heti vakiintunut, sillä sanaa hevonen on käytetty vielä 1920-luvun suomessa shakkikirjallisuudessakin. Nykyään hevosen käyttö merkityksessä 'ratsu' on vanhentunutta eikä sitä siksi suositella, jollei halua leimautua aloittelijaksi (pätee myös mm. englannin sanaan horse). Toisissa kielissä ratsua tarkoittava sana merkitsee yksinkertaisesti hevosta, joten niissä hevonen on täysin neutraali nimitys nappulalle. Ainakin seuraavissa kielissä shakkiratsu tarkoittaa myös hevosta: hollanti, kreikka, espanja, portugali, italia, romania, afrikaans, useimmat slaavikielet, albania, arabia (faras) ja useimmat Keski-Idän kielet ja kiina. Latinan eques tarkoittaa laudan ulkopuolella ratsastajaa ja ratsuväkeä tai ritaria ja aatelista.


Lähetti

Lähettiin liittyvissä nimityksissä on selvästi kirjavuutta. Eri kielissä sitä tarkoittava sana tarkoittaa myös mm. piispaa (englanti), juoksijaa (saksa) tai juoksupoikaa (suomi). Espanjassa lähettiä tarkoittavalla sanalla alfil ei ole muita merkityksiä kuin shakkipelin lähetti ja selityksenä tähän on sanan lainaaminen arabeilta. Arabit puolestaan ovat lainanneet sanansa persian sanasta piil, josta arabian kielessä tuli fiil 7. Italian alfiere tarkoittaa lipunkantajaa ja sana muistuttaa äänneasultaan espanjan alfil-sanaa. Espanjalaiset lainasivat jo varhain sanan artikkeleineen eli arabian al fiil > espanjan alfil.

Nykyranskan sanan fou (merkityksessä 'hullu', 'narri') varhaisin muinaisranskan muoto on fol ja se tulee latinan sanasta follis ('säkki'). Vasta 1500-luvulla sana fou (tällöin jo fol-sanan rinnakkaismuoto) alkoi tarkoittaa lähettiä aiempien merkitysten lisäksi. Silloin fou korvasi varhaisemman arabiasta lainatun sanan aufil. Romanian nebun ja kreikan trelós ovat käännöslainoja ranskasta ja tarkoittavat lähetin lisäksi hölmöä tai hullua.

Varhainen lähetin edeltäjän nimitys alfil oli levinnyt muihinkin keskiajan eurooppalaiskieliin, esim. englannissa oli käytetty sanaa aufin, kunnes 1400-luvun lopussa sen korvasi paljon vahvempi bishop vanhan arabishakin norsun syrjäytyessä nykylähetin tieltä. Sanan bishop kehittymiseen nappulasanaksi on vaikuttanut keskiajan Englannin piispojen tapa liikkua ratsain sotajoukon suojaamana. Iirin easpag tarkoittaa myös sekä piispaa että shakkipelin lähettiä; sana on lainattu latinan sanasta episcopus kristinuskon saavuttua Irlantiin 300-400-luvulla.

Suomen nappulatermeistä omaperäisimmältä vaikuttaa lähetti muuten varsin kansainvälisessä shakkiterminologiassa. lähetin esikuvana saattaa olla Saksassa keskiajalla pelatun kuriirishakin nykylähetin tavoin liikkunut kuriiri: kuriiri = lähettiläs, mistä on enää lyhyt askel lähettiin 8. kuriiri selittänee myös saksan Läufer ja latinan cursor sanojen erikoisen kaksoismerkityksen 'lähetti; juoksija'. Läufer on lainattu pohjoisgermaanisiin kieliin sekä puolaan, afrikaansiin ja hollantiin.


Sotilas
Sotilasta tarkoittava latinan pedes (genetiivi: peditis) merkitsi antiikin aikoihin jalkaväkisotilasta tai jalkaväkeä (mm. Caesarilla) ja sana on johdettu jalkaa tarkoittavasta sanasta pēs (genetiivi pedis). Sotilaaseen liittyy myös erilaisia muita merkityksiä: 'sotilas' tai 'soturi' (mm. suomi, viro, albania ja armenia), 'pantti' (englanti), 'talonpoika' (saksa ja sitä seuraavat kielet) tai adverbi 'jalan' (unkarin gyalog 9). Nappuloilla on siis eri kielissä runsaasti muita merkityksiä, jotka mielenkiintoisella tavalla ilmentävät eri kielten semanttista rikkautta.

Saksan Bauer 'talonpoika' juontuu alkuaan keskiajan armeijoiden talonpoikaisvaltaisuudesta; Bauer on käännöslainana levinnyt pohjoisgermaanisiin kieliin kuten tanskaan ja norjaan. Englannin sanaan pawn sisältyy kaksi etymologisesti eri sanaa: vanha angloranskalainen poun on käännöslaina arabian sanasta baidaq 'jalkaväkisotilas' 10; siitä ovat myöhemmin kehittyneet ranskan pion ja englannin pawn. Ranskan sanan pion levinneisyydessä näkyy ranskan kielen prestiisiasema: pion on lainattu hollantiin, afrikaansiin ja puolaan sekä Balkanin kieliin kroatiaan, makedoniaan, bulgariaan, romaniaan, kreikkaan ja turkkiin.


Sakkaus

Taulukon viimeisessä sarakkeessa on kuninkaaseen kohdistuvan uhkauksen nimitys, joka on toisissa kielissä sama ja toisissa taas eri kuin itse pelin nimitys. Jälkimmäisistä esimerkkeinä portugalin xadrez : xeque, espanjan ajedrez : jaque, viron male : šahh ja englannin chess : check; lisäksi taulukon eurooppalaisista kielistä iiri ja kirjoitusjärjestelmämme äitikieli latina käyttävät pelistä ja kuninkaan uhkauksesta eri sanoja. Tämän piirteen sisältävät Euroopan kielet sijaitsevat viroa lukuunottamatta kaikki mantereen länsilaidalla. Suomessa kuten yleensä Pohjois-, Keski-, Itä- ja Kaakkois-Euroopassa eroa ei tehdä shakkipelin ja sakkauksen välillä.

Eräissä eurooppalaiskielissä käsite 'shakkipeli' esiintyy monikossa (hollanti, ranska, italia, katalaani, puola ja ukraina) ja sanan yksikkö on varattu käsitteelle 'sakkaus'. Lisäksi eräissä kielissä pelin nimityksen kiinteänä jatkona on mattia tarkoittava sana, jolloin yhdyssanan jälkiosa erottaa pelin nimityksen sakkauksesta. On muistettava alla olevaa taulukkoa tarkastellessa, että latinan sanat ovat keskiajan latinaa eivätkä siis vanhaa hyvää Rooman latinaa, koska antiikin roomalaiset eivät tunteneet shakkipeliä. Latinan cavē rēgī 'sakkaus' tarkoittaa sananmukaisesti 'huolehdi kuninkaasta[si]', mikä epäilemättä sopii ohjeeksi kaikille pelaajille.


Matti eri kielissä
Pelin loppu on matti, joka on johdettu persian sanoista shaahi ('kuningas') ja mat ('lyöty'), joista syntyi pelin varhaisvaiheissa ilmaisu 'kuningas on lyöty'.
Useimmissa kielissä matti on mat: hollanti, ranska, puola, bulgaria, venäjä, tsekki, turkki, kreikka, persia (farsi) ja hindi. Toisinaan termi shakkimatti voi edeltää tai vaihtoehtoisesti olla edeltämättä sanaa shakki, esimerkiksi azerin (şah ve) mat, albanian (shah)-mat, baskin xake mate, englannin (check)mate, latvian (šahs un) mats, liettuan (šachas ir) matas, romanian şah-mat, kroatian šah-mat, kiinan jiāngsi, japanin oote-(tsumi), indonesian skak-mati ja lopuksi italian scacco-matto.
Joissain kielissä matti on matt (saksa ja unkari) tai mate (espanja ja portugali). Mongoliaksi matti on mad, iiriksi marbhsháinn ja vietnamiksi hết nước.


Alue- ja kielikokonaisuuksia

Taulukon kieliä tarkastellessa syntyy selvästi maantieteellisiä kokonaisuuksia, jotka käyttävät etymologisesti samoja nimityksiä samoista nappuloista. Nämä aluekokonaisuudet ryhmittyvät usein joko läheisen kielisukulaisuuden tai kulttuurialueen mukaisesti. On olemassa ainakin atlanttinen, latinalainen, saksalainen ja slaavilainen ryhmä. Näiden lisäksi voidaan ryhmitellä monia muitakin shakkinappuloitten nimitysten kieliryhmiä, mm. turkkilainen ryhmä.

Tarkemmassa ryhmittelyssä voi ottaa huomioon vähäisempiäkin yhtäläisyyksiä, mm. latvian ja liettuan kuninkaan ja ratsun yhtäläisyydet. Tutkimuksia ovat haitanneet olojen epävakaus ja kielten kirjoitusjärjestelmien muutokset: esimerkiksi Kaukasuksella puhuttavaa azeria on 1990-luvulla turkin esikuvan mukaan ruvettu kirjoittamaan latinalaisin kirjaimin. Tyypillisesti Kaukasuksen alueen kielissä on yleensä omaperäinen pelin nimitys läheisen Persian ikivanhan shakkikulttuurin ansiosta, kun taas monissa Euroopan ja Aasian ulkopuolisissa kielissä käytetään usein englannista, ranskasta, arabiasta tai espanjasta lainattuja pelin ja sen nappuloitten nimityksiä.

Atlanttiseen ryhmään kuuluvat englannin lisäksi islanti ja fääri; näille ovat yhteisiä ainakin tornin ja lähetin sekä käännöslainana ratsunkin nimitykset; lähetin osalta myös läntisin romaaninen kieli portugali kuuluu tähän ryhmään. Euroopan läntisin kieli iiri kuulunee myös tähän ryhmään ainakin eräitten nappuloittensa osalta, vaikka iirin nappulanimitykset näyttävätkin kiehtovan omaperäisiltä. Länsieurooppalaisista shakkitermeistä atlanttisen ryhmän tornia tarkoittava sana (esim. englannin rook) lienee eksoottisin, sillä sanalle ei näytä löytyvän etymologista vastinetta Keski-Aasiaa lähempää (esim. özbekissä ja turkmeenissa ruh, farsissa rox). Tämä siksi, että välillä olevista kielistä sanan etymologiset vastineet ovat kadonneet uudempien sanojen tieltä.

Latinalaiseen ryhmään kuuluvat kaikki romaaniset kielet (pl. itse latina) ja tämä ryhmä on varsin yhtenäinen. Kuninkaan, kuningattaren, tornin, ratsun ja sotilaan nimityksissä romaanisten kielten sanat muistuttavat suuresti toisiaan. Muut nappulat ovat selvästi samaa etymologiaa, mutta lähetti on poikkeus: lähetin nimityksissä on romaanisissa kielissä runsaasti hajontaa. Samaten itse pelin nimityksissä on hajontaa: italia on tässä vanhakantaisin (scacchi), ranska ja katalaani ovat lisänneet e-vokaalin sanan alkuun ääntämisen helpottamiseksi, Iberian niemimaalla puhuttavat espanja ja portugali puolestaan ovat lainanneet sanansa arabeilta ja romania slaaveilta.

Slaavikielten ryhmässä näkyy jo enemmän hajanaisuutta, esimerkiksi puola on saanut vaikutteita saksasta ja Balkanin slaavikielet turkista. Bulgariaa lukuunottamatta slaavikielet käyttävät etymologisesti yhteistä kuningasta tarkoittavaa sanaa. Venäjä ja valkovenäjä muista slaavikielistä poiketen käyttävät kuningattaresta yhä ikivanhaa persiasta lainattua nimitystä visiiri. Alkuaan keskiajan latinasta peräisin oleva pion on omaksuttu bulgariaan (tosin bulgarian pionka on jäämässä käytöstä), kroatiaan, makedoniaan ja puolaan, ja lisäksi sloveenissa on omaperäinen sotilasta tarkoittava sana; muissa slaavikielissä sotilasta tarkoittava sana on yhteinen. Ratsua tarkoittava sana on lähes kaikissa taulukon slaavikielissä etymologisesti sama; poikkeukset keskittyvät kieliryhmän länsiosaan: tsekissä on oma jezdec (myös 'ratsastaja'); puolassa ja kroatiassa on toinenkin ratsua tarkoittava sana. Toisin kuin ratsun nimityksissä on slaavikielten tornin ja lähetin nimityksissä runsaasti hajontaa. Itse pelin nimityksissä venäjä, valkovenäjä ja bulgaria ynnä ryhmän ulkopuolelta vielä liettua ovat omaperäisesti lisänneet käsitteen 'matti' pelin nimityksen kiinteäksi jatkoksi. Tosin bulgariassa on hyvin yleistä käyttää pelkästään sanaa šah koko pelistä, jolloin vanhempi šahmat on harvinainen jopa virallisessa käytössä. Venäjällä puhuttavat suomen- ja turkinsukuiset kielet ovat vaihtelevassa määrin lainanneet kieliinsä venäläisiä nappulanimityksiä. Slaavikielten oikeinkirjoitukset vaihtelevat, minkä ei pidä antaa hämätä: esimerkiksi puolan szachy ja tsekin šachy äännetään samoin.

Saksalaiseen ryhmään kuuluvat saksan lisäksi Pohjois-Euroopan germaanikielet sekä nappulalyhenteiden osalta vielä sloveeni, kroatia ja jopa kyrillisin kirjaimin kirjoitettava makedoniakin. Tämä johtuu historiallisista syistä, sillä keskiajalta lähtien saksalaisten ja itävaltalaisten kulttuurivaikutus Pohjois-, Itä- ja Kaakkois-Eurooppaan on ollut huomattavaa. Kaikki saksalaisen ryhmän nappulanimitykset ovat varsin yhtenäisiä niin foneettisesti kuin semanttisestikin. Semanttisesti saksalaisessa ryhmässä on hyvin omaperäisiä piirteitä: ratsu on 'hyppijä', lähetti 'juoksija' ja sotilas 'talonpoika'. Näistä sotilaan erikoista semanttista kenttää laudan ulkopuolella talonpoikana tosin tavataan myös slaavikielissä, joissa se on läntistä vaikutusta. Saksasta muualle levinneet semanttisesti erikoiset nappulanimitykset lienevät ainakin osaksi peräisin jo 1100-luvulla pelatusta kuriirishakista, ensimmäisestä eurooppalaisesta suurella laudalla pelatusta shakkipelin muunnoksesta. Ilmeisesti saksalainen keskiaikainen talonpoikaiskulttuuri oli omaksunut niin kuriirishakin kuin tavallisenkin shakin niin syvällisesti, että tämä vaikuttaa yhä nappulanimityksissä.

Hollannin nappulasanoissa on vaikutteita niin ranskasta (pion) kuin saksastakin (loper) 11, joten hollannin nappulanimityksissä näkyy kiehtovalla tavalla maan läheisyys ympäröiviin isoihin kieliin. Kuten edellä kävi ilmi, lähetin nimityksissä on eräissa kieliryhmissä runsaasti hajontaa. Tämä johtunee lähetin nykyisen siirtymätavan myöhäisyydestä verrattuna muihin nappuloihin sekä sopivan vertauskuvan löytämisen vaikeudesta. Samaa ongelmaa ei ole ollut kruunupäisellä kuningattarella, jonka symbolismi kuninkaan vieressä symmetrisenä parina lienee ollut helposti löydettävissä, vaikka kuningattaren liikkumatapa on kehittynyt yhtä myöhään kuin lähetinkin.

Suomalaisittain mielenkiintoista on eräitten vieraskielisten nappulanimitysten äänteellinen läheisyys suomen kielen vastaaviin sanoihin, esim. romanian turn, saksan Turm, latvian tornis ja ranskan tour sekä viron kuningas ja ratsu. Suomen nappulanimityksissä näkyvät selvästi vahvaan kulttuuriperimäämme nojaava omaperäisyys sekä toisaalta äänteellis-semanttiset yhtäläisyydet Länsi-Euroopan kielten kanssa.

Nappuloitten nimitykset 77 kielessä
3
    +
Suomi 3 shakki kuningas kuningatar torni ratsu lähetti sotilas shakki
Englanti chess king queen rook knight bishop pawn check
Ranska échecs roi dame tour cavalier fou pion échec
Italia scacchi re donna torre cavallo alfiere pedone scacco
Katalaani escacs rei dama, reina torre cavall alfil peó escac, xec
Espanja ajedrez rey dama, reina torre caballo alfil peón jaque
Galego xadrez rei raíña torre cabalo bispo peón xaque
Portugali 4 xadrez rei dama torre cavalo bispo peão xeque
Oksitaani échecs rey fenno castel cabal falour piun echec
Friuli scacs re regjine roc cjaval alfîl pedon scac
Romania şah rege damă, regină turn cal nebun pion şah
Latina lūsus lātrunculōrum rēx rēgīna turris eques cursor pedes cavē rēgī
Baski xake, xake-joko errege dama gaztelu zaldun alfil, gatzain peoi xake
    +
Hollanti schaken koning dame toren paard loper pion schaak
Afrikaans skaak koning dame toring perd, ruiter loper pion skaak
Friisi skake kening daem stins hynder fieldhear boer skaak
Saksa Schach König Dame Turm Springer Läufer Bauer schach
Tanska skak konge dronning tårn springer løber bonde skak
Norja sjakk konge dame tårn springer løper bonde sjakk
Islanti skák, tafl kóngur drottning hrókur riddari biskup peð skák
Fääri skák, talv kongur frúgv, drotning rókur riddari bispur finna skák
Retoromaani 16 schah retg dama tur chaval currider pur  
Malta cess re regina kastell, torri kavallier isqof suldat  
    +
Iiri ficheall banríon caiseal ridire easpag ceithearnach sáinniú
Gaeli tàileasg, fidhcheall rìgh banrìgh caisteal ridire easpaig pàn, ceatharnach
Kymri gwyddbwyll brenin brenhines castell marchog esgob gwerinwr  
Bretoni echedoù roue rouanez tour marc'heg furlukin pezh-gwerin  
Liettua šachmatai karalius valdovė bokštas žirgas rikis pėstininkas šach
Latvia šahs karalis dāma tornis zirdziņš laidnis bandinieks šahs
Viro male kuningas lipp vanker ratsu oda ettur šahh
Unkari sakk király vezér bástya huszár futó gyalog, paraszt sakk
    +
Esperanto ŝako reĝo damo, reĝino turo ĉevalo kuriero peono ŝak
Venäjä шахматы
šahmaty
король
korol'
ферзь
ferz'
ладья
lad'ja
конь
kon'
слон
slon
пешка
peška
шах
šah
Valkovenäjä шахматы
šahmaty
кароль
karol'
ферзь
ferz'
ладдзя
laddzjá
конь
kon'
слон
slon
пешка
peška
шах
šah
Ukraina шахи
šahy
король
korol'
королева
koroleva
тура
tura
кінь
kin'
слон
slon
пішак
pišak
шах
šah
Puola szachy król hetman, dama, królowa wieża skoczek, koń goniec pionek szach
Tsekki 13 šachy král dáma věž jezdec střelec pěšec šach
Slovakki 14 šach kráľ dáma veža jazdec strelec pešiak šach
Sloveeni šah kralj dama, kraljica trdnjava konj lovec kmet šah
Kroatia šah kralj dama top, kula konj, skakač lovac pješak, pijun šah
Serbia шах
šah
краљ
kralj
дама
dama
топ
top
коњ, скакач
konj, skakač
ловац
lovac
пешак, пион
pešak, pion
шах
šah
Makedonia шах
šah
крал
kral
кралица
kralitsa
топ
top
коњ
konj
ловец
lovets
пион
pion
шах
šah
Bulgaria шах, шахмат
šah, šahmat
цар
tsar
дама, царица
dama, tsaritsa
топ
top
кон
kon
офицер
ofitser 12
пешка
peška
шах
šah
Albania shah mbret mbretëreshë kala kalë oficer ushtar, gur shah
Kreikka 20 σκάκι
skáki
βασιλιάς
vasiliás
βασίλισσα
vasílissa
πύργος
pyrgos
ίππος, άλογο
íppos, álogo
τρελός,
αξιωματικός
trelós
axiômatikós
πιόνι
pióni
ρουά,
σαχ
rouá, sah
    +
Turkki satranç şah, kral vezir kale at fil asker, piyon şah
Azeri şahmat şah vezir top at fil piyada şah
Özbekki šatranž šoh farzin ruh ot fil pijoda kišt
Turkmeeni küšt ša perzi ruh at pil pyjada küšt
Tsuvassi šahmat korol' koroleva tura laša, ut slon peška šah
Baskiiri šahmat korol' ferz' tura at fil peška šah
Karatsai-balkaari šahmat (-la) pattšah ferz' tura at slon peška šah
Kumukki šahmat patša vazir lad'ja at   peška šah
Karakalpakki šahmat patša koroleva tura at pil pijada šah
Tuva (höl)šydyraa nojan merze terge a"t teve ool ša, šah
    +
Kalmukki šatr han bersn tergn mörn zan kövün šallgn
Mongolia šatar nojon bers tereg mor' temee hüü šag
Burjaatti šatar nojon berse terge morin temeen hübüün šaa
Pahlavi tšatrang šāh frazēn mādajār asp pīl pajādag  
Farsi šatrandž šāh vazir, farzin rox asb fil pijāde kiš
Arabia
šatrang

mälik

wäziir, firzaan

tabja

hosaan, faras

fiil

äskärii, beedäq
 
Amhara 22 ches nigus nigist ginb feres papas wetader chek
Suahili sataranji, chesi mfalme malkia ngome jamadari padri kitunda  
    +
Hindi šatranj bādšāh farzī, wazīr kištī, hāthī, rukh ghorā ũt pyādā, paidal šah, kišt
Bengali dābā rājā montri, rānī noukā ghorā ũth    
Malaiji catur raja menteri tir kuda gajah askar  
Indonesia catur raja menteri benteng kuda gajah pion skak
Vietnam cờ (quốc te),
cờ tướng
con tướng con hoàng hậu con xe,
con tháp
con mã,
con ngựa
con tượng,
con voi
con tốt chiếu tướng
Korea cang.ki oang nje.oang cha mal sang col cang.kun (pat.a.la)
Georgia tš'adrak'i mepe t'ura et'li mxedari k'u p'aik'i  
Armenia 17 šahmat arqa t'aguhi navak dzi p'il zinvor šah
Heprea shakhmat
šakhmat
melekh
melekh
malka
malka
tseriakh
tseriakh, tirah
sus
paraš, sus
rats
rats
chayal
ragli, khajal
shakh
šakh
Kantoninkiina 18 wong hau geoi maa zoeng bing
Kiina 19 guójì xiàngqí wáng hòu xiàng bīng jiāng
    +
Japani chesu kingu kuiin rukku naito bishoppu poon  
Tagalog ahedres hari reyna tore kabalyero obispo kawal
Tahiti 21 échecs arii arii vahine pare faêhau
puaahorofenua
ariôi tii faehau échec
    +


Muita kuin latinalaisia kirjaimistoja käyttävien kielten sanat on translitteroitu suomalaisten perinteiden mukaan, joskaan tätä en ole aina voinut noudattaa eräitten harvinaisten kielten kohdalla puuttuvan translitterointiperinteen vuoksi. Tällöin latinalainen kirjoitusasu pyrkii mukailemaan kyseisen kielen ääntämystä. Arabian sanat ovat Egyptin arabiaa. Eri kielten erilaiset oikeinkirjoitus- ja translitterointiperiaatteet vaikeuttavat sanojen vertailua, esimerkiksi eräiden turkkilais- ja slaavikielten h (englanniksi kh) ja vaikkapa farsin x äännetään samoin.


Alleviivatut ja eräät translitteroidut kirjaimet tarkoittavat seuraavissa kielissä seuraavia diakriittisiä tai epälatinalaisia kirjaimia:

Arabia: ä, j = kuten suomessa, aa ii ee = pitkiä vokaaleja
Azeri: e = e ylösalaisin [ä], ş [sh], y [ j]
Bengali: yläviivat osoittavat pitkiä vokaaleja, th = retrofleksinen ja aspiroitu t
Farsi: ž = ranskan j, x = saksan ch
Georgia: ' = ejektiivinen eli glottalisoitunut klusiili tai affrikaatta, x = saksan ch
Hindi: t ja r retrofleksejä, kh = velaari frikatiivi tai aspiroitu k, ũ = nenä-u, j = dž.
Kalmukki: g = / h /, ö = / o /, ü = / Y / (kyrilliset aakkoset)
Mongoli: ü = / Y / (kyrilliset aakkoset)
Serbian nappulat latinalaisin kirjaimin kirjoitettuna näyttävät kroatialta, paitsi että sotilas transkriptoituna on pešak tai pion.
Turkmeeni: ü = / Y / (kyrilliset aakkoset)
Özbekki: ž = ranskan j, h = saksan ch


Jos sinulla on tietoa jonkin tässä esiintyvän tai esiintymättömän kielen sanastosta, voit ilmoittaa siitä sähköpostiosoitteeseeni .
Tästä nappula-artikkelista on tullut myönteistä palautetta eri Euroopan maista sekä Pohjois-Amerikasta, Etelä-Amerikasta, Afrikasta ja Aasiasta. Palautteesi on tervetullutta.

26. elokuuta 2015 Ari Luiro
Viitteet

1 Muinais-Persiassa shakkia pelattiin jo ammoisina aikoina, ja peli levisi sieltä länteen. Shakin alkukodiksi on veikattu vakuuttavimmin Intiaa, Persiaa ja Kiinaa. Kiinalaisen xiangqin yhtäläisyydet muinaispersialaiseen shakkiin ovat niin suuria, että niillä joka tapauksessa täytyy olla yhteinen alkuperä. Silkkitie yhdisti Kiinaa ja Persiaa, joten shakin kiinalainen alkuperä tulee vakavasti kyseeseen. Nykyfarsin kielessä shakkipelin kuningasta kutsutaan yhä shaahiksi, vaikka sana onkin arvonimenä poistunut käytöstä. Persian kuningasta tarkoittava šāh on ollut lähteenä monien kielten shakkipeliä tarkoittavalle sanalle. Jotkut turkkilaiskielet kuten turkki, azeri ja turkmeeni ovat lainanneet tämän sanan persiasta eli farsista. Koska näissä kielissä šah lainauksen jälkeen olikin varattu käsitteelle 'kuningas', niissä ei enää ollut tilaa samanasuiselle pelin nimitykselle. Takaisin

2 Lähteenä Cassell's Latin Dictionary, D. P. Simpson, 1959 (1968). Sanan lātrunculus merkitys 'tammipelin nappula' tunnetaan vuosina 69 - 140 eläneen Suetonius Tranquilluksen kirjoituksista. Kyse lienee kuitenkin tammipelin sijaan jäljempänä esiteltävästä tuntemattomasta pelistä. Shakkipeliä on latinaksi kutsuttu myös sanoin lūsus lātrunculārius tai (keskiajalla) lūsus scacchōrum (Magyar-Latin szótár, Györkösy Alajos 1960 [1992]). Geitlinin sanakirja (ks. viite 3) tuntee vielä version lūdus lātrunculōrum. Tämän lūdus lātrunculōrumin ('palkkasoturien peli') The Oxford Companion to Chess (ks. viite 5) tuntee kuitenkin antiikin Roomassa ja Kreikassa pelattuna pelinä, jonka säännöt eivät ole säilyneet meidän päiviimme. Yksi käytetyistä pelilaudoista oli 8 x 8 ruutua, mutta kyse ei kuitenkaan ole shakkipelistä tai sen edeltäjästä. Ilmeisesti samaa esishakillista peliä on muinaisten egyptiläisten piirrustusten perusteella pelattu myös Egyptissä. Mahdollisesti erottaakseen antiikin pelin uudesta shakkipelistä rupesivat varhaiskeskiajan shakinpelaajat käyttämään sanaa lūsus pro lūdus, jotka molemmat tarkoittavat 'leikki, peli, huvitus' ja jotka on johdettu verbistä lūdō. Takaisin

3 Johan Gabriel Geitlin 1883 ilmestyneessä Suomalais-latinalaisessa sanakirjassaan tuntee kirjoitusasut sakki ja shakki. Geitlinin sanakirja antaa latinan kielen vastineen sakille ja shakin kohdalla hän puolestaan viittaa hakusanaan sakki eli Geitlin 1883 pitää kirjoitusasua sakki ensisijaisena. Sanan sakki ohella mainitaan sanakirjassa rinnakkaismuoto sakkipeli. Sanakirjasta on ilmestynyt 1996 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustantama näköispainos. Huomionarvoista tässä ovat myös Kari Evelin 1987 kirjoittamat rivit selostaessaan sanakirjassaan noudattamaansa käytäntöä:

"Suomen kielen oikeinkirjoitus noudattaa nykyistä käytäntöä, kuitenkin niin, että suomen kieleen kotiutuneissa sanoissa ei käytetä hatullisia š- ja ž-kirjaimia. Tällöin päästään siitä haparoinnista, jonka nämä tsekkiläistä alkuperää olevat kirjaimet ovat aiheuttaneet ja vältetään samalla oikeinkirjoitusjärjestelmällemme vieraat sh- ja zh-kirjoitusasut. Kirjoitetaan sekki ja Tsekkoslovakia. Huomattakoon, että näiden sanojen tosiasiallinen ääntäminen vaihtelee yksilöittäin ja sosiaaliryhmittäin." (Yrityksen englannin sanakirja, johdanto)

Suomen kielessä on 13 konsonanttia [p t k s m n h r l v j ŋ d]. Kaksi viimeksi mainittua eivät esiinny kaikissa suomen murteissa, /ŋ/ eli /ng/ on osassa länsimurteita (sekä paikoin itämurteitten eteläosissa) ja /d/ lähes kaikissa murteissa murteen oman foneemijärjestelmän ulkopuolella. Ottaen tämä huomioon on erikoista, että vaihtoehtoisissa kirjoitusasuissa šakki ja shakki pyritään kuvaamaan äännettä, jota suomessa ei ole [ollut pariin tuhanteen vuoteen]. Historiallisesti Suomessa puhutussa varhaiskantasuomessa on kyllä esiintynyt äänne /š/, ehkä vielä ajanlaskumme alun tienoilla, mutta noihin aikoihin /š/ muuttui /h/:ksi eikä sen jälkeen /š/ ole kuulunut suomen kielen foneemijärjestelmään. Alkuun Taulukkoon

4 Samasta syystä latinan scrībēre 'kirjoittaa' on ranskassa kehittynyt asuun écrire. /e/:n tuloa sanan alkuun konsonanttiyhtymän eteen on esiintynyt ranskan ja katalaanin lisäksi myös espanjassa (esim. escribir 'kirjoittaa'), portugalissa (esim. estratégia) ja satunnaisesti englannissa (especially). Erikoisesta asustaan huolimatta ranskan échecs on siis samaa alkuperää kuin suomen shakki.
Brasiliassa ja Portugalissa peli on xadrez, mutta vanhan oikeinkirjoituksen mukaista xadrêz-asua tapaa joskus.
Brasiliassa sana äännetään [šádréis] ja Portugalissa [šâdrêš]. Sananalkuinen x tarkoittaa vanhan oikeinkirjoituksen peruna /š/-äännettä, joka nykyportugalissa yleensä kirjoitetaan ch. Portugalin sana on sama kuin espanjan ajedrez ja tulee arabiasta.
Takaisin Taulukkoon

5 Arabit lainasivat sanan rukh (kh tarkoittaa tässä saksan ch-äännettä) persialaisilta ja toivat sen lopulta Eurooppaan. Sana lainautui sellaisenaan englantiin ja islantiin, mutta muualla rukh korvattiin foneettisesti sitä muistuttavalla italian sanalla rocco 'torni' ja tämän käännöksillä (The Oxford Companion to Chess, David Hooper & Kenneth Whyld 1984, hakusana rook). Takaisin

6 Ensimmäinen suomenkielinen shakkikirja on Sakki-Pelin Alkeis-Tiedot, jonka on englannista mukaellen suomentanut Matti Lehmus; alkuperäinen on William Lewisin Chess for Beginners. Kirjan näköispainos ilmestyi 1994 Seaflower Oy:n kustantamana. Kirjassa nappuloitten suomalaiset nimitykset ovat pääosin samoja kuin nykyäänkin: kuningas, kuningatar, torni, ratsu, airut 'lähetti' ja talonpoika 'sotilas'. Arvokkaampia nappuloita kutsuttiin kirjan mukaan myös komentajiksi ja arvottomia puolestaan sotilaiksi. Tasapeli oli vuonna 1901 ämmänpeli ja kuningas saattoi rockerata 'linnoittaa'. Avauksen Gambit eli kamppipeli rinnastettiin suomen verbiin kampittaa. Ohestalyöntimahdollisuus esitettiin siten, että "vastustajan Talonpojilla oli oikeus ottaa kiinni karkuri". Takaisin

7 Merkitsen tässä persian ja arabian pitkän vokaalin kahdentamalla vokaalikirjaimen suomen tapaan. Foneettisesti substituutio p > f on luonnollinen, sillä arabiassa ei ollut tuolloin /p/-äännettä (ei nytkään). Muistettakoon kyseessä olleen vielä heikon nappulan, joka vahvistui lähetiksi vasta 1400-luvulla. Takaisin

8 Matti Lehmuksen 1901 lähetistä käyttämä nimitys airut liittyy selvästi samaan merkityskenttään. airuen harvinaistuessa sana korvautui nappulanimityksenä suunnilleen samaa tarkoittavalla lähetillä. Mikäli airut olisi jäänyt käyttöön, se olisi ollut suomen kielen shakkisanaston ainoa sana, jolla ei olisi nykykielessä ollut muita merkityksiä. Valtaosa tunnettujen kielten nappulanimityksistä perustuu selkeästi muuhun sanastoon ja espanjan alfilin tapaisia puhtaita nappulasanoja on suhteellisen vähän. Tämä viittaa selvästi shakkisanaston riippuvuuteen muusta sanastosta. Katso viitettä 6 Lehmuksen kirjan osalta. Takaisin

9 Unkarin gyalog 'jalan' (adv.) on suomen sanan jalka etymologinen vastine; vrt. sotilastermiin jalkaväki. Takaisin

10 Englannin pawn < poun oli muinaisranskassa pehon, joka on kehittynyt latinan sanasta pedes. Sanan pawn toinen merkitys 'pantti' johtuu latinan sanasta pannus (vanhassa ranskassa pan 'turva') 'vaatekappale; ryysyt'; sana on kehittynyt nykyiseen merkitykseensä keskiaikaisesta tavasta luovuttaa vakuudeksi vaatekappale. Muinaisranskan asusta pehon on helppo johtaa ranskan ja romanian pion, espanjan péon ja portugalin peão. Italian pedone on vanhakantaisempi ja siinä näkyy vielä latinan /d/. Kaikkien romaanisten kielten ja englannin sotilasta tarkoittavat sanat periytyvät siis latinan sanasta pedes. Takaisin

11 Englannin puhekielessä tornista voidaan rookin ohella käyttää myös nimitystä castle. Se tarkoittaa laudan ulkopuolella 'linna' etymologisen vastineensa, hollannin sanan kasteel tavoin. Hollanti käyttää nykyään sanaa toren tornista. Takaisin

12 Virallisen ofitserin lisäksi bulgariassa yleisesti käytetään arkista termiä frits. Tämä tulee saksalaisesta nimestä Fritz, jota toisessa maailmansodassa käytettiin saksalaissotilaista ja -upseereista. Ehkä äänteelliset eli foneettiset yhtäläisyydet ovat antaneet herätteen uudelle lähetin nimitykselle (ofitser < > frits). Taulukkoon

13 Pelin nimi tsekissä on šach tai šachy, ensimmäinen on yksikkö ja jälkimmäinen monikko. Jezdec 'ratsu' ("ratsastaja") on puhekielessä yleisesti kůň ("hevonen"). Taulukkoon

14 Pelin nimi slovakissa on šach tai šachy, ensimmäinen on yksikkö ja jälkimmäinen monikko. Yksikkö on hieman yleisempi.
Slovakin kielen ratsusana jazdec tarkoittaa ratsastajaa. Taulukkoon

16 Retoromaanissa on kuusi murretta, joista Grischun'in murteen sanoja käytetään tässä. Kuningas, kuningatar, torni ja lähetti muissa murteissa: Sursilvan : retg dama tuor currider, Sutsilvan : retg dama tur curider, Surmiran : rètg dama tor curridier, Puter : raig dama tuor curridur, Vallader : rai dama tuor curridur. Retoromaani on pieni Sveitsissä puhuttava kieli.

17 Armenialaisin kirjaimin: Taulukkoon

18 Kantoninkiinaksi pelin nimi on kiinalaisin kirjaimin

19 Kiinalaisin kirjaimin: Taulukkoon

20 Kreikka: zatríki ( ζατρίκι ; antiikin kreikassa zatríkion) oli muinaisessa Kreikassa suosittu lautapeli, joka kuitenkaan ei ollut shakin edeltäjä. Nykyään sanaa zatríki ei enää juuri käytetä tarkoittamaan shakkipeliä, vaan sanaa σκάκι (skáki).
Ratsua merkitsevä íppos ( ίππος ) tarkoittaa hevosta - kuten toinenkin ratsua tarkoittava sana álogo ( άλογο ).
Lähettiä merkitsevä trelós ( τρελός ) on käännöslaina ranskan sanasta fou = lähetti, joka tulee alkuaan persiasta. Ranskan sanan fou toinen merkitys 'hölmö; hullu' periytyy latinasta: 1200-luvun ranskan fol 'hullu' tulee myöhäislatinan sanasta follis 'tyhjäpäinen kaveri' < latinan flāre 'puhaltaa; tuulla'. Englannin fool on samaa alkuperää.
Kreikaksi sakkaus on joko sah ( σαχ , kirjoitetaan myös sakh englannin ja ranskan mukaisesti) tai rouá ( ρουά ): sah on maailmalla yleinen sakkausta tarkoittava sana, rouá puolestaan laina ranskan kuningasta tarkoittavasta sanasta roi, äännetään [rua]. Taulukkoon

21 Tahitin sakkausta ja shakkia tarkoittavat sanat on lainattu ranskasta sellaisenaan eikä niitä ole sopeutettu tahitin kieleen. Sirkumfleksi vokaalin yllä tarkoittaa pitkää vokaalia, vaihtoehtoisesti se voitaisiin kirjoittaa muillakin vokaalin yläpuolisilla merkeillä. Sanakirjoissa käytetään usein vokaalin yläpuolista viivaa pitkän vokaalin merkkinä.

22 Amharaksi:
Puhekielessä torni voi olla myös englannista lainattu castle, yleisempi tornia tarkoittava sana on kuitenkin ginb.


KemTS:n psivulle