KOKKOLAN SHAKKIKERHO RY:n VUOSIKOKOUS  

4.2.2015 klo 19.30 Antti Chydeniuksenkatu 49 Kla (Silta)

ESITYSLISTA

1 §     Kokouksen avaus,laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
2 §     Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen.
3 §     Pöytäkirjan tarkistajien valinta.
4 §     Kokouksen esityslista.
5 §     Johtokunnan vuosikertomus.
6 §     Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
7 §     Tili-ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle.
8 §     Vuoden 2015 toimintasuunnitelma.
9 §     Vuoden 2015 talousarvioesitys.
10 §   Yhdistyksen puheenjohtajan valinta.
11 §    Johtokunnan jäsenten valinta.
12 §    Asiantuntijalautakunnan valinta.
13 §    Tilintarkastajien valinta.
14 §    Kerhon jäsenmaksun määrääminen.
15 §    Pankin verkkopankin muutos yritystiliksi / pankin  kilpailuttaminen
16 §    Muut mahdolliset asiat.
17 §    Kokouksen päättäminen