KOKKOLAN SHAKKIKERHO RY:n VUOSIKOKOUS  1.2.2021 klo 19.30 Puutarhakatu 2,Nuorisokeskus Vinge ,Kla

 

ESITYSLISTA

 

1  §     Kokouksen avaus,laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
2  §     Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen.
3  §     Pöytäkirjan tarkistajien valinta.
4  §     Kokouksen esityslista.
5  §     Johtokunnan vuosikertomus.
6  §     Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
7  §     Tili-ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle.
8  §     Vuoden 2021 toimintasuunnitelma.
9  §     Vuoden 2021 talousarvioesitys.
10 §   Yhdistyksen puheenjohtajan valinta.
11 §    Johtokunnan jäsenten valinta.
12 §    Asiantuntijalautakunnan valinta.
13 §    Tilintarkastajien valinta.
14 §    Kerhon jäsenmaksun määrääminen.
15 §    Muut mahdolliset asiat.
16 §    Kokouksen päättäminen