TASASELOTURNAUS. LOPPUTULOKSET
   TS5 TSY Viikonlopputurnaus Tasaselo 3.-5.4.2009 KIERROS: 5 

A-RYHMÄ
 1 Sipilä Vilka     TuTS  2134 m+ 2 v+ 3 m+ 8 v+ 9 m+ 6 5.0 2180
 2 Kosmo Santul     Velhot 2231 v- 1 m+ 5 v= 3 m+10 v+ 8 3.5 2238
 3 Köykkä Pekka     Tammer 2156 v+ 5 m- 1 m= 2 v+ 8 m= 9 3.0 2165
 4 Julkunen Tapio    VSS  1997 v=10 m= 9 v+43 m- 5 v+11 3.0 2017
 5 Järvelä Jari     TSY  2247 m- 3 v- 2 m= 6 v+ 4 m+ 7 2.5 2225
 6 Nieminen Samuli   SalSK 1994 m= 7 v+20 v= 5 m=19 v- 1 2.5 2001
 7 Iivonen Markku    Tammer 1944 v= 6 m-19 m+20 v+14 v- 5 2.5 1955
 8 Heino Juha      TSY  2091 v+ 9 m+10 v- 1 m- 3 m- 2 2.0 2085
 9 Linqvist Grels    VSS  2049 m- 8 v= 4 v+10 m- 1 v= 3 2.0 2043
 10 Hautaniemi Jarmo   VammSK 2049 m= 4 v- 8 m- 9 v- 2 m+19 1.5 2026

B-RYHMÄ
 11 Setälä Touko     PSY  1890 m=12 v=16 v+17 m+15 m- 4 3.0 1906
 12 Ketonen Tapio    TuTS  1900 v=11 m=18 v=21 m+17 v=14 3.0 1906
 13 Uusitupa Erika    TuTS  1850 v=17 m-21 v+25 m+27 v=15 3.0 1855
 14 Linden Lari     TuTS  1916 m=16 v=15 v+19 m- 7 m=12 2.5 1915
 15 Olander Aleksi    TuTS  1862 v+18 m=14 m=16 v-11 m=13 2.5 1868
 16 Suominen Antti    TuTS  1913 v=14 m=11 v=15 m=21 v=20 2.5 1906
 17 Mollgren Tage    TSY  1814 m=13 v+22 m-11 v-12 m+26 2.5 1821
 18 Öhrnberg Mikael   TSY  1879 m-15 v=12 m=26 v=22 m+33 2.5 1865
 19 Leino Pauli     EurSK 1935 m=20 v+ 7 m-14 v= 6 v-10 2.0 1927
 20 Uusitupa Antti    TuTS  1943 v=19 m- 6 v- 7 m+24 m=16 2.0 1921

C-RYHMÄ
 21 Hautamäki Panu    PSY  1779 m=25 v+13 m=12 v=16 m=22 3.0 1813
 22 Tocklin Tomi     SalSK 1811 v+30 m-17 v+27 m=18 v=21 3.0 1827
 23 Laajo Juha      TSY  1750 v=24 m=33 v+28 m=25 m=32 3.0 1766
 24 Ailasmaa Kimmo    EurSK 1738 m=23 v=29 m+34 v-20 m=27 2.5 1750
 25 Norri Roger     TuTS  1782 v=21 m=27 m-13 v=23 m+36 2.5 1778
 26 Hannukainen Teuvo  TuTS  1774 v=28 m+30 v=18 m-33 v-17 2.0 1761
 27 Piiroinen Tero    AS   1769 m+29 v=25 m-22 v-13 v=24 2.0 1756
 28 Latvio Erkki     TSY  1778 m=26 v=32 m-23 v-36 m+29 2.0 1750
 29 Tuominen Kari    TuTS  1751 v-27 m=24 m=36 v-32 v-28 1.0 1696
 30 Hosia Akseli     TuTS  1796 m-22 v-26  0 v-34 m=37 0.5 1727

D-RYHMÄ
 31 Louhi Tapio     TuTS U1456 v-37 m+42 m+40 v+38 v+41 4.0 1510
 32 Koskinen Riku    TuTS  1727 v+34 m=28 v=33 m+29 v=23 3.5 1770
 33 Jäderholm Bo     TSY  1693 m+36 v=23 m=32 v+26 v-18 3.0 1732
 34 Tammi Tauno     EurSK 1718 m-32 v+39 v-24 m+30 v+35 3.0 1733
 35 Vierjoki Timo    SalSK 1676 m+41 v-36 m+38 v+40 m-34 3.0 1678
 36 Raitanen Pentti   LoimSK 1683 v-33 m+35 v=29 m+28 v-25 2.5 1697
 37 Norri Ilkka     TuTS  1458 m+31 v-40 v=42 m=41 v=30 2.5 1480
 38 Rantamo Keijo    TuTS  1564 m-39 v+41 v-35 m-31 v+42 2.0 1538
 39 Tanner Veikko    TuTS  1562 v+38 m-34 v-41 m-42 m+40 2.0 1533
 40 Nurmi Emil      TuTS  1410 v+42 m+37 v-31 m-35 v-39 2.0 1417
 41 Grönroos Jukka    TSY  1643 v-35 m-38 m+39 v=37 m-31 1.5 1571
 42 Valkama Eero        1361 m-40 v-31 m=37 v+39 m-38 1.5 1357

E-RYHMÄ
 43 Alkkiomäki Jyrki   TSY  1993  0  0 m- 4  0  0 0.0 1981