Suomen Kirjeshakkiliitto ry
 

ICCF:n pelisäännöt verkkopalvelimella pelattavia yksilöllisiä ja joukkuekilpailuja varten


(alkaneet jälkeen 01.01.2005)

 

(Suomentajan huomautukset punaisella.)

 

Sääntöjen lisäksi on otettava huomioon ICCF:n sovellutusohjeet (Guidelines).
Ne löytyvät englanninkielisinä ICCF:n kotisivulta:
http://www.iccf.com/content/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=60

 

1  Peli ja seuranta

 

a. Peleissä noudatetaan FIDE:n pelisääntöjä, ellei näissä säännöissä tai muissa ICCF:n säännöissä toisin määrätä.

b. Turnaukseen on nimettävä turnausjohtaja, joka vastaa turnauksen kulusta ja pelien edistymisestä.

c. JOUKKUE: Kullakin joukkueella on kapteeni, joka ylläpitää yhteyksiä pelaajien puolesta turnausjohtajaan.

d. JOUKKUE: Jos pelaajien välillä esiintyy väärinkäsityksiä, kapteenien tulee yrittää selvittää ongelma ennen kuin se lähetetään turnausjohtajalle.

e. Pelit pelataan käyttäen ICCF:n verkkopalvelinta. Jos pelaaja menettää Internet-yhteytensä eikä kykene, oli syy mikä hyvänsä, saamaan yhteyttä uudelleen toimimaan 30 päivän kuluessa, hänen katsotaan keskeyttäneen turnauksen.

f. Järjestelmä kirjaa normaalisti päättyneiden pelien tulokset ja ilmoittaa ne turnausjohtajalle. Kaikissa muissa tapauksissa tulee pelaajien tehdä vaatimukset ja ilmoitukset turnausjohtajalle ongelmien ja riitojen ratkaisua varten.

g. JOUKKUE: Järjestelmä kirjaa normaalisti päättyneiden pelien tulokset ja ilmoittaa ne turnausjohtajalle. Kaikissa muissa tapauksissa tulee kapteenien tehdä vaatimukset ja ilmoitukset turnausjohtajalle ongelmien ja riitojen ratkaisua varten.

h. Näitä sääntöjä sovelletaan normaalisti kaikkiin kilpailuihin (joukkuekilpailuihin), jotka pelataan ICCF:n palvelinta käyttäen, ellei kilpailukutsussa ja erikoismääräyksissä toisin määrätä.

 

2 Siirtojen välitys

 

a. Kaikki siirrot tehdään välittämällä ne ICCF:n verkkopalvelimelle.

b. ICCF:n verkkopalvelinjärjestelmä synnyttää välittömän sähköpostiviestin, joka ilmoittaa vastapelaajalle tehdyn siirron ja antaa muuta tarpeellista tietoa.

c. Pelaajien vastuulla on pelien ja ajankäytön seuraaminen verkkopalvelimella. Jos pelaaja valitsee pakollisten sähköpostiviestien poistamisvaihtoehdon, ei hän vapaudu vastuustaan seurata pelien normaalia edistymistä.

 

3 Vastauksen viipyminen

 

a. ICCF:n verkkopalvelin synnyttää automaattisesti muistutussähköpostin, jos pelaaja ei ole tehnyt siirtoa 14 päivän kuluessa, ja toisen 28 päivän jälkeen. Lopullinen muistutus lähetetään myös pelaajan 35 päivän pituisen hiljaisuuden jälkeen.


Voimassa 1.1.2007 alkaen:

b. Jos pelaaja saa lopullisen muistutuksen 35 päivän kuluttua, hänen tulee ilmoittaa turnausjohtajalle ja vastustajalleen viiden päivän kuluessa, että hän jatkaa peliä. Ellei tämän ajan kuluessa tai sitä ennen ole tällaista ilmoitusta tullut, turnausjohtaja voi kirjata pelin häviöksi.

b. JOUKKUE: Jos pelaaja saa lopullisen muistutuksen 35 päivän kuluttua, hänen tulee ilmoittaa joukkueen kapteenin välityksellä turnausjohtajalle ja vastustajalleen viiden päivän kuluessa, että hän jatkaa peliä. Ellei tämän ajan kuluessa tai sitä ennen ole tällaista ilmoitusta tullut, turnausjohtaja voi kirjata pelin häviöksi.

 

Voimassa 1.1.2007 asti:

b. Ellei pelaaja ole tehnyt siirtoa yli 40 päivään, turnausjohtaja merkitsee pelin häviöksi kyseiselle pelaajalle, ellei turnausjohtajalle ole etukäteen ilmoitettu erityisistä olosuhteista ja turnausjohtaja hyväksynyt viivästystä.

c. JOUKKUE:  Ellei pelaaja ole tehnyt siirtoa yli 40 päivään, turnausjohtaja merkitsee pelin häviöksi kyseiselle pelaajalle, ellei asianomaisen joukkueen kapteeni ole etukäteen ilmoittanut turnausjohtajalle erityisistä olosuhteista ja turnausjohtaja hyväksynyt viivästystä.

 

4 Ehdolliset siirtosarjat

 

a. Ehdolliset siirtosarjat eivät ole sallittuja verkkopalvelinpeleissä.

 

5 Kirjanpito ja raportointi

 

a. ICCF:n verkkopalvelin pitää kirjaa peliä koskevista viestienvaihdosta sekä siirroista ja päivämääristä. Tämä kirjanpito on turnausjohtajan saatavilla tarvittaessa.

b. Lisävarmistukseksi on pelaajan pidettävä kirjaa siirroista ja kummankin pelaajan käyttämistä ajoista pelin loppuun asti. Tällaisena kirjanpitona käy esimerkiksi viimeinen järjestelmän tuottama ilmoitussähköposti (kohta 2b). Pelaajan  on vaadittaessa lähetettävä tieto turnausjohtajalle.

c. Ellei pelaaja vastaa turnausjohtajan tiedusteluihin, hänen voidaan katsoa keskeyttäneen turnauksen.

d. Pelaajan on tehtävä pysyvän osoitteensa ja sähköpostiosoitteensa muutokset järjestelmän kohdassa henkilökohtaiset asetukset.

e. Turnausjohtajalle on ilmoitettava välittömästi pelaajien välille syntyneistä erimielisyyksistä. (Joukkuekilpailussa ilmoitus on tehtävä joukkueen kapteenin välityksellä.)

f. Jos pelaajan hardwareen tai softwareen tulee oleellisia vikoja, hänen on ilmoitettava asiasta turnausjohtajalle ja kaikille vastapelaajille. (Joukkuekilpailussa tämä ilmoitus on tehtävä joukkueen kapteenin välityksellä.)

 

6 Sallittu miettimisaika ja rangaistukset

 

a. Pelaaja saa käyttää 50 päivää kuhunkin 10 siirtoon, ellei kilpailukutsussa nimenomaan toisin määrätä.

b. Säästetty aika on käytettävissä seuraavissa siirtosarjoissa.

c. Peliaika lasketaan normaalisti päivissä (so. 24 tunnin periodeissa). Pelaajalla on 24 tuntia aikaa vastata siirtoon ennen kuin yksi päivä peliaikaa rekisteröidään järjestelmään, ja seuraavat siirrot lasketaan samalla tavalla. Osittaiset päivät (so. alle 24 tunnin periodit) jätetään huomioon ottamatta pelaajan kokonaisaikaa laskettaessa.

 

Voimassa 1.1.2009 jälkeen alkaneissa turnauksissa (ICCF:n kongressin 2008 päätös):

d. Jos pelaaja käyttää enemmän kuin 20 päivää miettimisaikaa yhteen siirtoon, miettimisaika lasketaan kaksinkertaisena 20 päivän jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että jos pelaaja käyttää miettimisaikaa 23 kalenteripäivää, hänen lasketaan käyttäneen aikaa 26 päivää. Tämä ei vaikuta muistutuksiin tai muihin sääntökohtiin kuten 3b, joka käsittelee kalenteripäiviä (loma pois lukien). Tämä vaikuttaa kuitenkin luonnollisesti ajanylitykseen.

e. ICCF:n verkkopalvelimen päivämäärä/aika perustuu Greenwichin normaaliaikaan (GMT) tai palvelimen sijainnin mukaan määräytyvään muuhun keskusaikaan.

f. Pelaaja, joka ylittää sallitun miettimisajan, häviää pelin.

 

7 Loma

 

a. Pelaaja voi käyttää kalenterivuoden aikana yhteensä 30 päivää lomaa.

b. Pelaajan, joka aikoo käyttää lomaa, on ilmoitettava asiasta etukäteen käyttäen järjestelmän asianmukaista toimintoa. Pelaaja ei voi tehdä siirtoa palvelimelle ilmoitetun loman aikana.

c. Turnausjohtaja voi lisäksi myöntää vuosittain lisälomaa enintään 30 päivää. Poikkeustapauksissa tällainen loma voidaan myöntää jälkikäteen ja/tai sitä voidaan jatkaa. Tällaista lomaa on haettava turnausjohtajalta.

 

8 Keskeyttäminen

 

(Sovellutusohjeissa on tarkemmat ohjeet tämän sääntökohdan soveltamisesta.)

 

a. Kuolemantapauksessa kuolleen pelaajan kaikki jäljellä olevat pelit tuomitaan. Jos häneltä ei ole päättynyt ainoatakaan peliä, hänen pelinsä peruutetaan.

b. Keskeyttämistapauksessa turnausjohtaja ratkaisee asian sen mukaan, mitä on säädetty turnaussääntöjen kohdassa 6.3.

a. JOUKKUE: Kuoleman- tai keskeyttämistapauksessa turnausjohtajan tulee kehottaa joukkueen kapteenia asettamaan varapelaaja kahden kuukauden kuluessa.

b. JOUKKUE: Varapelaaja voidaan velvoittaa aloittamaan aikarangaistuksella. Varapelaaja aloittaa turnausjohtajan määräämänä päivänä.

c. JOUKKUE: Ellei varapelaajaa ole saatavissa, turnausjohtaja ratkaisee asian sen mukaisesti, mitä turnaussääntöjen kohdassa 6.3 on säädetty.

d. JOUKKUE: Keskeytystapauksissa joukkueen käyttämien varapelaajien lukumäärä voi olla enintään 50 % pelaajista, ja yhdellä pöydällä voidaan käyttää yhtä varapelaajaa, mutta kuolemantapauksissa ei ole rajoituksia.

 

(Turnaussäännöt löytyvät englanninkielisinä ICCF:n kotisivulta Tournament Rules)

 

9 Tuomitseminen

 

A. Ellei peli ole päättynyt määräajassa tai pelaaja on keskeyttänyt hyväksytysti, on kummankin pelaajan 30 päivän kuluessa lähetettävä turnausjohtajalle loppuasema sekä pöytäkirja tehdyistä siirroista ja vaatimus voitosta tai tasapelistä. Vaatimuksen puuttuminen aiheuttaa pelin häviön, paitsi jäljempänä kohdassa 10 c tarkoitetussa tapauksessa.

 

A. JOUKKUE: Ellei peli ole päättynyt määräajassa tai kolmen vuoden kuluttua, mikäli päättymisaikaa ei ole asetettu, on kummankin pelaajan 30 päivän kuluessa lähetettävä turnausjohtajalle joukkueen kapteenin välityksellä loppuasema sekä pöytäkirja tehdyistä siirroista ja vaatimus voitosta tai tasapelistä. Vaatimuksen puuttuminen aiheuttaa pelin häviön, paitsi jäljempänä kohdassa 10 c tarkoitetussa tapauksessa.

 

B. Pelaajien tulee esittää voitto- tai tasapelivaatimusta tukeva analyysi. Voittoa koskevaa vaatimusta ei hyväksytä ilman vaatimusta tukevaa analyysia; tällainen vaatimus käsitellään tasapelivaatimuksena. Analyysi ei välttämättä merkitse muunnelmia, vaan myös yleinen suunnitelma voidaan tarvittaessa hyväksyä. Pelaajat, jotka eivät esitä analyysia, menettävät oikeuden valittaa tuomitsijan päätöksestä.

C. Kuoleman aiheuttamissa keskeytystapauksissa tai sellaisissa hyväksytyissä keskeytystapauksissa, jotka johtuvat sellaisesta vakavasta sairaudesta, joka estää pelaajaa esittämästä vaatimusta tai analyysia, turnausjohtaja menettelee kuten tapauksissa, joissa pelaaja vaatii tasapeliä esittämättä analyysia, lukuun ottamatta seuraavia tapauksia:

 

Kaikki arvonimiturnaukset

Kaikki turnaukset, joissa on mahdollista saavuttaa normituloksia, paitsi jos tuloksella ei ole vaikutusta normeihin

Turnaukset, joissa on rahapalkintoja, paitsi jos tuloksella ei ole merkitystä rahapalkintoihin

Turnaukset, joissa maailman turnaustoimisto (WTD) on näin määrännyt tai joissa turnausjohtaja on näin ilmoittanut ennen turnauksen alkua.

 

D. Jos kumpikin pelaaja vaatii tasapeliä, turnausjohtaja julistaa pelin tasapeliksi.

E. Tuomitsijan tulee lähteä siitä oletuksesta, että peli on tasapeli, ja ainoastaan ratkaistava, onko voittoa vaatinut pelaaja näyttänyt vaatimuksensa toteen ja nojautunut yleisiin periaatteisiin vaatiessaan voittoa (esimerkiksi materiaaliylivoima, tyypilliset loppupelimenetelmät jne.) Tapauksessa jossa kumpikin pelaaja on esittää analyysissaan muunnelman, joka on yhtenäinen usean siirron ajan, tuomitsija ottaa lähtökohdaksi näin saavutetun aseman. Tuomitsija ei saa käyttää omia analyysejaan löytääkseen voittojatkon, jota ei ole esitetty pelaajan analyysissa. Tuomitsija voi olettaa, että kummallakin pelaajalla on käytettävissään taulukkotietokannat loppupeliasemia varten.

F. Kohdassa 10 c tarkoitetuissa peleissä tuomitsijan on ensin ratkaistava, onko vastapelaajan analyysi täydellinen, korrekti ja kiistaton. Tämän jälkeen hän käyttää omia analyysejaan. Tuomitsijan on otettava huomioon kuolleen pelaajan pelivahvuus pelaajan vahvuusluvun ja hänen pelissä keskeytysasemaan mennessä osoittamansa pelitaidon mukaan.

G. Pelaajalle ei tule tuomita voittoa, jos hän on vaatinut tasapeliä tai vaatinut voittoa esittämättä vaatimusta tukevaa analyysia. Ainoa poikkeus on kohdan 10 c tarkoittama pelaaja, jolle voidaan tuomita voitto tuomitsijan kohdan 10 f nojalla tekemän analyysin nojalla myös siinä tapauksessa, että turnausjohtaja on esittänyt pelaajalle tasapeliä.

H. Turnausjohtajan tulee ilmoittaa tuomitsijan päätös kummallekin pelaajalle ja ilmoittaa samalla, voiko siitä valittaa. Tuomitsijan ei tarvitse esittää perusteluja päätökselleen. Tuomitsijan nimeä ei tule paljastaa, ellei tämä ole antanut siihen etukäteen suostumustaan.

 

H. JOUKKUE: Turnausjohtajan tulee ilmoittaa tuomitsijan päätös kummankin joukkueen kapteenille ja ilmoittaa samalla, voiko siitä valittaa. Tuomitsijan ei tarvitse esittää perusteluja päätökselleen. Tuomitsijan nimeä ei tule paljastaa, ellei tämä ole antanut siihen etukäteen suostumustaan.

 

I. Valitus tuomitsijan päätöksestä on lähetettävä turnausjohtajalle 14 päivän kuluessa tuomion saapumisesta.

 

I. JOUKKUE: Valitus tuomitsijan päätöksestä on lähetettävä turnausjohtajalle joukkueen kapteenin välityksellä 14 päivän kuluessa tuomion saapumisesta.

 

J. Valitustapauksessa turnausjohtaja hankkii tuomion toiselta tuomitsijalta ja ilmoittaa tuloksen kummallekin pelaajalle. Päätös on lopullinen eikä kummaltakaan pelaajalta hyväksytä enempiä valituksia. Valitusasteen tuomitsijan nimeä ei tule paljastaa, ellei tämä ole antanut siihen etukäteen suostumustaan.

 

J. JOUKKUE: Valitustapauksessa turnausjohtaja hankkii tuomion toiselta tuomitsijalta ja ilmoittaa tuloksen kummankin joukkueen kapteenille. Päätös on lopullinen eikä enempiä valituksia hyväksytä. Valitusasteen tuomitsijan nimeä ei tule paljastaa, ellei tämä ole antanut siihen etukäteen suostumustaan.

 

K. Pelaaja ei saa valituksessaan esittää uusia analyyseja.

 

10 Päätökset ja valitukset

 

a. Turnausjohtaja voi pelaajan rikkoessa näitä sääntöjä rangaista häntä tai sulkea hänet turnauksesta.

b. Turnausjohtaja päättää asioista, joita ei ole mainittu näissä säännöissä, noudattaen soveltuvin osin niitä periaatteita, jotka on mainittu ICCF:n statuuteissa ja säännöissä sekä FIDEn shakkisäännöissä. Järjestelmän toimintakatkojen esiintyessä turnausjohtaja ratkaisee, miten pelaajien peliajat on korjattava.

c. Pelaaja voi 14 päivän kuluessa turnausjohtajan päätöksen saapumisesta tehdä valituksen ICCF:n asianomaisen valituskomission puheenjohtajalle (käyttäen järjestelmän asianomaista toimintoa), jonka päätös on lopullinen.

 

(Kotimaisissa turnauksissa valitus osoitetaan Suomen Kirjeshakkiliiton hallitukselle ja lähetetään liiton toiminnanjohtajalle.)

 

 

(Nämä säännöt hyväksyttiin ICCF:n kongressissa Villa La Angosturssa vuonna 2005 ja ne tulivat voimaan 1.1.2006)

Otsikkosivulle    Aloitussivulle

Sivua päivitetty 03.04.2009