Paluu

2 Divisioona lohko 3

23-09-00 I-HSK 3 - PorvSK 1 PoKS 1 - ImSh-48 1 ESK 1 - KarhTS 2 21-10-00 PorvSK 1 - ESK 1 KarhTS 2 - PoKS 1 I-HSK 3 - ImSh-48 1 18-11-00 ImSh-48 1 - PorvSK 1 KarhTS 2 - I-HSK 3 ESK 1 - PoKS 1 13-01-01 PorvSK 1 - PoKS 1 ESK 1 - I-HSK 3 ImSh-48 1 - KarhTS 2 10-02-01 KarhTS 2 - PorvSK 1 ImSh-48 1 - ESK 1 PoKS 1 - I-HSK 3