2. ja 3 divisioonan noususäännöt kaudella 2000-2001

I divisioonasta lohkoista A ja B putoaa 2 viimeistä joukkuetta. Lohkosta C putoaa vain yksi joukue, koska lohko pelaa tällä kaudella vajaana. II divisioonan yhdeksän lohkovoittajaa karsivat kuudesta nousupaikasta seuraavasti: Lohkovoittajat vertaillaan erikoismääräysten kohdan 9 mukaan. Vertailun kolme parasta nousee suoraan 1 divisioonaan. Kuudesta jäljellejääneestä joukkueesta muodostetaan kolme paria, joiden voittajat nousevat 1. divisioonaan.

2. divisioonasta putoaa kunkin lohkon viimeinen joukkue (yht 9). III divisioonan 11 lohkovoittajaa karsivat noususta seuraavasti: Lohkovoittajat vertaillaan erikoismääräysten kohdan 9 mukaan. Koska lohkoissa on eri määrä joukkueita, niin joukuepisteiden vertailussa käytetään joukuepisteiden suhdetta maksimipisteisiin. Vertailun seitsemän parasta nousee suoraan 2. divisioonaan. Neljästä jäljellejääneestä joukkueesta muodostetaan kaksi paria, joiden voittajat nousevat 1. divisioonaan.

Kummankin divisioonan karsintaotteluissa parit muodostetaan lähinnä maantieteellisin perustein, vertailun tulosta voidaan myös käyttää soveltuvin osin parien muodostamisessa. Karsintaotteluissa voivat pelata vain sellaiset pelaajat, jotka ovat sarjakauden aikana pelanneet joukkueessa vähintään yhden pelin. Karsintaottelut ehdotetaan pelattavaksi maaliskuun puoliväliin mennessä.