SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUJEN ERIKOISMÄÄRÄYKSET PELIKAUDELLA 2002 -2003

1 Yleistä

Seurajoukkueiden SM-kilpailu pelataan pelikaudella neljällä tasolla:

     - SM-liigassa ja I divisioonassa 8-henkisin joukkuein sekä II ja III divisioonassa 5-henkisin joukkuein

SM-liigassa pelataan Suomen mestaruudesta ja eri divisioonissa pelataan noususta ylempänä olevalle sarjatasolle.

Kolmen ylimmän tason joukkueet määräytyvät edellisen kauden tulosten perusteella. III divisioonaan seurat saavat ilmoittaa haluamansa määrän joukkueita.

2. Kilpailujärjestelmä

Kaikissa sarjoissa ja lohkoissa pelataan täydellinen turnaus. SM-liigassa pelaa 10 joukkuetta, I divisioonassa 24 joukkuetta kolmessa kahdeksan joukkueen lohkossa ja II divisioonassa enintään 54 joukkuetta yhdeksässä kuuden tai viiden joukkueen lohkossa. III divisioona pelaa 60 joukkuetta11 lohkossa.

Seuraamukset:

SM-liigan viimeinen joukkue putoaa I divisioonaan. Viimeistä edellinen pelaa karsinnan sarjapaikasta I divisioonan lohkovoittajien kanssa.
I divisioonan lohkovoittajat sekä SM-liigan 9. sijoittunut joukkue pelaavat karsinnan kahdesta mestaruussarjapaikasta seuraavasti:
Sarjan päätyttyä lasketaan karsintaan osallistuvien joukkueiden kahdeksan parhaan pelaajan selojen keskiarvo ja joukkueet asetetaan keskiarvon mukaiseen järjestykseen. Karsinnassa kohtaavat 1-4 ja 2-3. SM-liigassa pelanneella ja selokeskiarvoltaan paremmalla joukkueella on vierasottelu. Ottelujen voittajat pelaavat seuraavalla kaudella SM-liigassa. Karsinnoissa voivat pelata vain sellaiset vakiokokoonpanoon nimetyt pelaajat, jotka ovat sarjakauden aikana pelanneet ko. joukkueessa vähintään yhden pelin sekä varapelaajat yleisen varapelaajakäytännön mukaisesti.
Kaksi viimeistä joukkuetta kustakin lohkosta putoaa II divisioonaan.
II divisioonan lohkovoittajat karsivat noususta I divisioonaan. Karsintamenettely kerrotaan syksyn aikana. Lohkojen viimeiset putoavat III divisioonaan.
III divisioonan lohkovoittajat nousevat II divisioonaan.

3. Karsintaottelujen vertailu

Mikäli karsintaottelu päättyy tasan, ratkaistaan voitto vertailulla siten, että 1. pöydällä voitosta saa 8 ja tasapelistä 4 pistettä (5-henkisissä joukkueissa 5 ja 2), 2. pöydällä 7 ja 3 jne. Mikäli vertailu on tasan, ratkaisee voitto ylemmällä pöydällä. Jos kaikki pelit ovat päättyneet tasan, ratkaistaan voittaja arvalla.

4. Pelaajia ja joukkueita koskevat määräykset

4.1. Saman seuran joukkueet on numeroitava vahvuusjärjestyksessä.

4.2. Joukkuetta ilmoitettaessa pelaajat on asetettava vahvuuslukujensa mukaiseen tai muuten perusteltavissa olevaan vahvuusjärjestykseen. Kokoonpanomuutoksia kilpailun aikana voidaan tehdä painavista syistä kilpailutoimikunnan päätöksellä. Seurasiirroista aiheutuvia kokoonpanomuutoksia käsitellään vasta kun siirto on tapahtunut ja siirtomaksu on maksettu. Muutokset tulevat voimaan kun niistä on ilmoitettu kilpailun tiedotteessa. Pelikautta koskevat joukkueiden kokoonpanomuutosten ehdotukset tulee toimittaa kilpailun johtajalle 1.12.2002 mennessä. Tämän jälkeen tehtyjä muutosehdotuksia ei käsitellä.

4.3. Väärässä pöytäjärjestyksessä pelaamisesta voidaan rangaista tuomitsemalla kyseisillä pöydillä pelatut pelit häviöiksi. Jos joukkeessa pelaa pelaaja, jolla seurasiirron tai kilpailukiellon vuoksi ei ole pelioikeutta, on seurauksena ko. pelin ja kaikkien alempien pöytien pelien tuomitseminen hävityiksi.

4.4. Varapelaajana ei saa käyttää vahvempia pelaajia kuin vakiokokoonpanossa. Varapelaajien keskinäisen järjestyksen on oltava kohdan 4.1 mukainen.

4.5. Pelaaja saa pelata seuransa ylemmässä joukkueessa, mikäli vahvuusjärjestystä ei rikota. Poikkeus: Samassa lohkossa pelaavien saman seuran joukkueiden pelaajat saavat pelata vain yhdessä ottelussa samaa joukkuetta vastaan.

4.6. Samalla kierroksella pelaaja saa pelata vain yhdessä joukkueessa. Samalla kierroksella tarkoitetaan otteluohjelmassa samaksi päiväksi määrättyjä otteluja.

4.7. Kaikilla pelaajilla on oltava pelaajalisenssi.

4.8. Joukkueeseen saa nimetä korkeintaan yhden sellaisen pelaajan, jolla ei FIDE:n määräysten mukaan ole oikeutta edustaa Suomea FIDE:n kilpailuissa.

4.9. Joukkueelle on nimettävä kapteeni ja hänelle varamies tai varamiehet näissä säännöissä kapteenille asetettuja velvollisuuksia hoitamaan. Ellei kapteenia ole nimetty, on kapteenina ykköspöydän pelaaja ja varamiehinä muut pelaajat pöytäjärjestyksessä.

4.10. SM-liigassa voi kutakin seuraa edustaa vain yksi joukkue. Mikäli seuran kakkosjoukkue nousee SM-liigaan, on nousevalle joukkueelle valittava toinen nimi. SM-liigan joukkueet pelaavat omina joukkueinaan omine varapelaajineen.

 5. Kilpailun aikataulu

                    SM-liiga     I divisioona     Muut divisioonat

21.09. 2002 1. kierros     1. kierros     1. kierros
19.10. 2002 2. kierros     2. kierros     2. kierros
20.10. 2002 3. kierros
16.11. 2002 4. kierros     3. kierros     3. kierros
17.11. 2002 5. kierros     4. kierros
11.01. 2003 6. kierros     5. kierros     4. kierros
15.02. 2003 7. kierros     6. kierros     5. kierros
15.03. 2003 8. kierros     7. kierros     Karsintaottelut
16.03. 2003 9. kierros
29.3. 2003 SM-liigan karsintaottelut

Kaikki ottelut alkavat klo 12.00. Huom! II ja III divisioonassa ottelun voi siirtää myös pelipäivää seuraavaan sunnuntaihin, jos joukkueet niin keskenään sopivat ja ilmoittavat siitä etukäteen kilpailun johtajalle.

Ottelun pelaaminen ennen ohjelmassa mainittua aikaa on mahdollista kilpailutoimikunnan päätöksellä. Perusteena esim. se, että ainakin 2 pelaajaa on SKSL:n edustustehtävässä. Viimeisen kierroksen pelit on pelattava määrättynä ajankohtana.

Joissakin lohkoissa voi olla poikkeuksia yllämainittuun aikatauluun.

6. Kotijoukkueen yhdyshenkilön velvollisuudet

Kotijoukkueen yhdyshenkilön on vähintään 10 päivää ennen ottelua otettava yhteys vierasjoukkueen yhdyshenkilöön ja varmistettava, että pelipaikka on tiedossa. Laiminlyönnistä voi seurata sakko kilpailutoimikunnan päätöksellä.

Kotijoukkueen yhdyshenkilö ilmoittaa välittömästi ottelun päätyttyä tulokset (SM-liigassa ja I divisioonassa myös yksityistulokset) kilpailun johtajalle tai hänen valtuuttamalleen ja lisäksi hänen on viimeistään seuraavana arkipäivänä lähetettävä ottelun virallinen tuloslomake täytettynä sekä SM-liigassa ja I divisioonassa myös pelipöytäkirjat kilpailun johtajalle (tai erikseen ilmoitettuun osoitteeseen). Muissa sarjoissa kotijoukkueen on säilytettävä pelipöytäkirjat kilpailun päättymiseen saakka.

Jos kotijoukkueen yhdyshenkilö on estynyt hoitamasta tehtäviään, on hänen tilalleen nimettävä varamies.

Em. tehtävien laiminlyönnistä tai myöhästymisestä joukkueelle voidaan langettaa 35 euron sakko.

7. Joukkueen kokoonpanot, luovutukset ym.

Viimeistään viisi minuuttia ennen ottelun alkua on kummankin joukkueen ilmoitettava kokoonpanonsa. Mikäli kokoonpanoon ilmoitettu pelaaja myöhästyy vähintään tunnin, suorittaa kyseisen pelaajan seura SKSL:lle 35 euron sakon.

Mikäli joukkue ilmoittaa viimeistään ottelua edeltävänä päivänä vastustajansa yhdyshenkilölle ja kilpailun johtajalle pelaavansa vajaalukuisena, ei sakkomaksua määrätä, mikäli pelaajien lukumäärä on ilmoitettu. Tällöin luovutukset annetaan alimmilla pöydillä. Jos joukkueesta puuttuu enemmän kuin 2 pelaajaa, katsotaan ottelu luovutetuksi.

Joukkue, joka luovuttaa sarjaottelunsa ilman pätevää syytä suljetaan kilpailusta ja joukkueen jäljellä olevat ottelut merkitään hävityiksi 8-0 (II ja III divisioonassa 5-0). Lisäksi luovuttava seura joutuu maksamaan 170 euron sakon.

Kotijoukkueella (tai otteluohjelmassa ensin mainitulla joukkueella) on mustat nappulat parittomilla pöydillä.

8. Arvonta ja lohkojako

Kilpailutoimikunta päättää lohkojaoista ja sarjaohjelmista.

9. Sijoitusten määrääminen

Mestaruussarjan voittaja saa Suomen mestaruuden sekä kiinnityksen Ivar Hörhammerin kiertopalkintoon. Kiertopalkinnon saa omakseen seura, joka ensimmäisenä saa siihen kymmenen kiinnitystä.

Sijoitukset kaikissa sarjoissa määräytyvät seuraavasti:

1. joukkuepisteet (joukkuevoitto 2, joukkuetasapeli 1 piste)
2. pelipisteet (voitettujen ja hävittyjen pelien erotus)
3. voitettujen pelien määrä
4. joukkuevoitot
5. keskinäinen ottelu tai ottelut
6. vertailu keskinäisessä ottelussa kohdan 4 mukaan
7. Sonneborn-Berger -joukkuevertailu
8. arpa.

Rahapalkinnot jaetaan vertailun mukaisten sijoitusten perusteella. Mestaruussarjan rahapalkinnot ovat: 1. 700 e, 2. 400 e, 3. 300 euroa. Lisäksi liigan voittaja saa 500 euroa jos osallistuu Eurooppacup -kilpailuun

10. Peliaika ja erikoissäännöt

Peliaika on 5 tuntia ja pelaajan on tehtävä 40 siirtoa 2 tunnissa. 40 siirron täytyttyä molemmille pelaajille annetaan 30 minuuttia lisäaikaa pelin loppuun pelaamiseksi. Lisäaika annetaan siirtämällä kelloja 30 minuuttia eteenpäin.

Pelin loppuvaiheessa (kellonajan siirtämisen jälkeen 40 siirron täytyttyä) noudatetaan seuraavaa poikkeussääntöä:

Mikäli otteluun ei ole nimetty tuomaria, niin joukkueiden kapteenit tai heidän sijaisensa käsittelevät välittömästi tasapelivaatimukset. Mikäli kapteenit ovat yksimielisiä vaatimuksen suhteen, toimitaan tämän yhteisen kannan mukaisesti. Jos yksimielisyyttä ei synny, niin tasapelivaatimuksen tehnyttä pelaajaa edustava kapteeni tai hänen sijaisensa saa valita jatketaanko peliä (vastustajalle 2 minuuttia lisäaikaa) vai lähetetäänkö tilanne kilpailun tuomarille tuomittavaksi. Jos ratkaisu siirtyy tuomarille ja tuomari hylkää tasapelivaatimuksen, niin vaatija
häviää pelin.

Kun peli lähetetään tuomarille tuomittavaksi, on mukaan liitettävä vaatijan kirjoittama vaatimus ja sen lyhyt perustelu, molempien pelaajien allekirjoittama selostus tilanteesta sisältäen peliasemat ja käytettävissä olevat peliajat sekä molemmat pelipöytäkirjat.

11. Protestit

SKSL voi nimetä otteluihin tuomarin. Mikäli tuomaria ei ole nimetty, ratkaistaan syntyneet erimielisyydet joukkueiden kapteenien kesken. Mikäli kapteenit eivät saa asiaa ratkaistuksi voidaan vedota kilpailun tuomariin.

Oikeus tehdä vastalause pelin tapahtumista tai virheellisestä kokoonpanosta on ainoastaan vastajoukkueella. Kokoonpanoa koskeva vastalause on ilmoitettava kilpailupäivänä kilpailun tuomarille. Pelin tapahtumista vastalause on tehtävä kahden päivän kuluessa kirjallisesti kilpailun tuomarille, muista asioista kilpailutoimikunnalle kahden päivän kuluessa siitä, kun tulokset ovat saapuneet. Kilpailutoimikunnan päätöksestä voi valittaa kilpailun tuomarille. Tuomarin on tehtävä ratkaisunsa 7 päivän kuluessa protestin saapumisesta.

Kaikista kilpailutoimikunnalle ja tuomarille tehdyistä protesteista ja vastaprotesteista on jätettävä osanottomaksun suuruinen vetoraha.

12. Toimihenkilöt

SM-joukkuekilpailun järjestelyistä vastaa SKSL:n asettama kilpailutoimikunta, johon kuuluvat Markku Kokkila kilpailun johtajana sekä Esko Nuutilainen, Pekka Palamaa ja Veikko Valo jäseninä.

Kilpailun ohjelmasta päättää kilpailutoimikunta, jonka päätös on lopullinen.

Kilpailun johtaja huolehtii kaikesta kilpailun vaatimasta käytännön toiminnasta.

13. Tuomarit

Kilpailun tuomarina toimii Leo Lahdenmäki, varalla Kari Heinonen.