JSM 2002 - 2003 TIEDOTE 2 27.9.2002


Ensimmäisen sarjakierroksen tulokset ovat tulokset ovat saapuneet ja esillä www-sivuilla.
Tulostiedotus on toteutumassa varsin pitkälle verkkopohjaisena, kirjetiedotteen tilaajia on vain muutama.

Seuraavien joukkueiden vakiokokoonpanot ovat muuttuneet, uudet kokoonpanot on päivitetty ko. sivulle:
JyS 2, TaSK, HangSK, Shlaakso (=ent. OulSK), SHYM 2, Taraus 4, Taraus 5.


Lähetettäessä tuloksia sähköpostitse liitteiden käyttäminen ei ole suositeltavaa. Vastaanottopäässä niiden käsittely on kömpelöä ja hidasta. On siis parempi kirjoittaa tulokset suoraan viestin sisältöön. Sähköposti on myös kirjallinen ilmoitus, näin lähetettyä tulosta ei tarvitse lähettää uudestaan postitse. Kotijoukkueen tulee kuitenkin säilyttää allekirjoitettu tulosilmoitus kilpailun päättymiseen saakka.


Markku Kokkila