JSM 2003 - 2004 TIEDOTE 28.9.2003


Seuraavat joukkueiden vakiokokoonpanojen muutokset on hyväksytty:

Garde 4:	2-pöydälle Henrik Järnström, muut siirtyvät pöytäjärjestyksessä 
alaspäin
VammSK 2 	1. pöydälle Timo Nurmi, muut siirtyvät pöytäjärjestyksessä 
alaspäin
JyS 3	2-pöydälle  Olli Niiranen, muut siirtyvät pöytäjärjestyksessä 
alaspäin


Yhdyshenkilömuutoksia:
Gaian yhdyshenkilö on muuttunut, tehtävää hoitaa Asko Kelkka,
Jokikatu 33 D 5 06100 Porvoo, 040 5017897,   mail:garde@kolumbus.fi

KaSY:n Anssi Takalo-Eskolan uusi puhelinnumero on 044 549 1170
LauttSK 2:n Janne Kauppisen matkapuhelinnumero on 040 749 5006

Kaikki em. muutokset on päivitetty www-sivuille.