SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUJEN ERIKOISMÄÄRÄYKSET PELIKAUDELLA 2004 -2005

1 Yleistä

Seurajoukkueiden SM-kilpailu pelataan pelikaudella neljällä tasolla:

     - SM-liigassa ja I divisioonassa 8 pelaajan joukkuein sekä II ja III divisioonassa 5 pelaajan joukkuein

Kolmen ylimmän tason joukkueet määräytyvät edellisen kauden tulosten perusteella. III divisioonaan seurat saavat ilmoittaa haluamansa määrän joukkueita.

2. Kilpailujärjestelmä

Kaikissa sarjoissa ja lohkoissa pelataan täydellinen turnaus. SM-liigassa pelaa 10 joukkuetta, I divisioonassa 24 joukkuetta kolmessa lohkossa ja II divisioonassa enintään 54 joukkuetta yhdeksässä kuuden tai viiden joukkueen lohkossa. III divisioona pelaavat seurojen ilmoittamat joukkueet jotka kilpailutoimikunta jakaa 4-6 joukkueen lohkoihin osanottajamäärän selvittyä.

3. Seuraamukset

SM-liigan viimeinen joukkue putoaa I divisioonaan. Viimeistä edellinen pelaa karsintaottelun sarjapaikasta.

I divisioonan lohkovoittajat sekä SM-liigan viimeistä edellinen joukkue pelaavat karsinnan kahdesta SM-liigapaikasta. Lohkojen kaksi viimeistä joukkuetta putoaa II divisioonaan.

II divisioonan lohkovoittajat karsivat kuudesta nousupaikasta I divisioonaan. Lohkojen viimeiset putoavat suoraan III divisioonaan.

III divisioonan lohkovoittajien nousujärjestelmän päättää kilpailutoimikunta lohkojen lopullisen määrän on varmistuttua.

4. Karsintaottelut

SM-liigan karsinnat: Sarjan päätyttyä lasketaan karsintaan osallistuvien joukkueiden kahdeksan parhaan karsintaotteluun hyväksyttävän pelaajan selojen keskiarvo ja joukkueet asetetaan keskiarvon mukaiseen järjestykseen. Karsinnassa kohtaavat 1-4 ja 2-3. Selokeskiarvoltaan paremmalla joukkueella on kotiottelu. Ottelujen voittajat pelaavat seuraavalla kaudella SM-liigassa.

Karsintaottelut 1 divisioonaan noususta: Koska lohkoissa voi olla eri määrä joukkueita, niin joukkuepisteiden vertailussa käytetään saavutettujen pisteiden suhdetta maksimipisteisiin. Mahdollisessa tasatilanteessa vertailua jatketaan kohdan 11.2 mukaan alkaen pelipisteistä. Vertailun kolme parasta nousee I divisioonaan ilman karsintaa. Kuudesta jäljelle jääneestä muodostetaan kolme karsintaotteluparia joiden voittajat nousevat I divisioonaan. Karsintaparit muodostetaan lähinnä maantieteellisin perustein, mutta vertailun tulosta voidaan myös käyttää soveltuvin osin parien muodostamisessa.

Karsintaottelut II divisioonaan noususta: Karsinnat suoritetaan lohkovoittajien kesken edellä olevien periaatteiden mukaan. Niiden soveltamisesta päättää kilpailutoimikunta lohkojen lopullisen määrän on varmistuttua.

Kaikissa karsinnoissa voivat pelata vain sellaiset vakiokokoonpanoon nimetyt pelaajat, jotka ovat sarjakauden aikana pelanneet ko. joukkueessa vähintään yhden pelin, sekä varapelaajat yleisen varapelaajakäytännön mukaisesti.

5. Vertailut karsintaotteluissa

Mikäli karsintaottelu päättyy tasan, ratkaistaan voitto vertailulla siten, että 1. pöydällä voitosta saa 8 ja tasapelistä 4 pistettä (5-henkisissä joukkueissa 5 ja 2½), 2. pöydällä 7 ja 3½ jne. Mikäli vertailu on tasan, ratkaisee voitto ylemmällä pöydällä. Jos kaikki pelit ovat päättyneet tasan, ratkaistaan voittaja arvalla.

6. Pelaajia ja joukkueita koskevat määräykset

6.1. Saman seuran joukkueet on numeroitava vahvuusjärjestyksessä joukkueiden keskivahvuuden mukaan.

6.2. Joukkuetta ilmoitettaessa pelaajat on asetettava vahvuuslukujensa mukaiseen tai muuten perusteltavissa olevaan vahvuusjärjestykseen. Kokoonpanomuutoksia kilpailun aikana voidaan tehdä painavista syistä kilpailutoimikunnan päätöksellä. Seurasiirroista aiheutuvia kokoonpanomuutoksia käsitellään vasta kun siirto on tapahtunut ja siirtomaksu on maksettu. Muutokset tulevat voimaan kun niistä on ilmoitettu kilpailun tiedotteessa. Kaikki joukkueiden kokoonpanomuutoksia koskevat ehdotukset tulee toimittaa kilpailun johtajalle 1.12.2004 mennessä. Tämän jälkeen tehtyjä muutosehdotuksia ei käsitellä.

6.3. Väärässä pöytäjärjestyksessä pelaamisesta voidaan rangaista tuomitsemalla kyseisillä pöydillä pelatut pelit häviöiksi. Jos joukkueessa pelaa pelaaja, jolla seurasiirron tai kilpailukiellon vuoksi ei ole pelioikeutta, on seurauksena ko. pelin ja kaikkien alempien pöytien pelien tuomitseminen hävityiksi.

6.4. Varapelaajana ei saa käyttää vahvempia pelaajia kuin vakiokokoonpanossa. Varapelaajien keskinäisen järjestyksen on oltava kohdan 6.2 mukainen.

6.5. Pelaaja saa pelata seuransa ylemmässä joukkueessa, mikäli vahvuusjärjestystä ei rikota. Poikkeus: Samassa lohkossa pelaavien saman seuran joukkueiden pelaajat saavat pelata vain yhdessä ottelussa samaa joukkuetta vastaan.

6.6. Samalla kierroksella pelaaja saa pelata vain yhdessä joukkueessa. Samalla kierroksella tarkoitetaan otteluohjelmassa samaksi päiväksi määrättyjä otteluja. Sarjakauden aikana pelaaja voi edustaa vain yhtä seuraa.

6.7. Kaikilla pelaajilla on oltava pelaajalisenssi.

6.8. Joukkueeseen saa nimetä korkeintaan yhden sellaisen pelaajan, jolla ei FIDE:n määräysten mukaan ole oikeutta edustaa Suomea FIDE:n kilpailuissa.

6.9. Joukkueelle on nimettävä kapteeni ja hänelle varamies tai varamiehet näissä säännöissä kapteenille asetettuja velvollisuuksia hoitamaan. Ellei kapteenia ole nimetty, on kapteenina ykköspöydän pelaaja ja varamiehinä muut pelaajat pöytäjärjestyksessä.

6.10. SM-liigassa pelaavat kaksi saman seuran joukkuetta pelaavat omina joukkueinaan omine varapelaajineen.

 7. Kilpailun aikataulu

                        SM-liiga     I divisioona     Muut divisioonat

18.09. 2004 1. kierros     1. kierros     1. kierros
19.09. 2004 2. kierros
09.10. 2004 3. kierros     2. kierros     2. kierros
13.11. 2004 4. kierros     3. kierros     3. kierros
14.11. 2004 5. kierros     4. kierros
15.01. 2005 6. kierros     5. kierros     4. kierros
12.02. 2005 7. kierros     6. kierros     5. kierros
12.03. 2005 8. kierros     7. kierros     Karsintaottelut
13.03. 2005 9. kierros
27.03. 2005 SM-liigan karsintaottelut

Kaikki ottelut alkavat klo 12.00. Kuitenkin joukkueiden keskinäisellä sopimuksella ja kilpailun johtajan luvalla on mahdollista muuttaa alkamisajankohtaa. II ja III divisioonassa ottelun voi siirtää myös pelipäivää seuraavaan sunnuntaihin, jos joukkueet niin keskenään sopivat ja ilmoittavat siitä etukäteen kilpailun johtajalle.

Ottelun pelaaminen ennen ohjelmassa mainittua aikaa on mahdollista kilpailutoimikunnan päätöksellä. Perusteena esim. se, että ainakin 2 pelaajaa on SKSL:n edustustehtävässä. Viimeisen kierroksen pelit on pelattava määrättynä ajankohtana.

Joissakin lohkoissa voi olla poikkeuksia yllämainittuun aikatauluun.

8. Kotijoukkueen yhdyshenkilön velvollisuudet

Kotijoukkueen yhdyshenkilön on vähintään 10 päivää ennen ottelua otettava yhteys vierasjoukkueen yhdyshenkilöön ja varmistettava, että pelipaikka on tiedossa.

Kotijoukkueen yhdyshenkilö ilmoittaa välittömästi ottelun päätyttyä tulokset (SM-liigassa ja I divisioonassa myös yksityistulokset) kilpailun johtajalle tai hänen valtuuttamalleen ja lisäksi hänen on viimeistään seuraavana arkipäivänä lähetettävä ottelun virallinen tuloslomake täytettynä sekä SM-liigassa ja I divisioonassa myös pelipöytäkirjat kilpailun johtajalle (tai erikseen ilmoitettuun osoitteeseen). Muissa sarjoissa kotijoukkueen on säilytettävä pelipöytäkirjat kilpailun päättymiseen saakka.

Jos kotijoukkueen yhdyshenkilö on estynyt hoitamasta tehtäviään, on hänen tilalleen nimettävä varamies.

Em. tehtävien laiminlyönnistä tai myöhästymisestä joukkueelle voidaan langettaa 40 euron sakko.

9. Joukkueen kokoonpanot, luovutukset ym.

Viimeistään viisi minuuttia ennen ottelun alkua on kummankin joukkueen ilmoitettava kokoonpanonsa. Mikäli kokoonpanoon ilmoitettu pelaaja myöhästyy enemmän kuin tunnin niin vastajoukkue voi vaatia pelin hävityksi. Tällöin myöhästyneen pelaajan seura suoritaa SKSL:lle 40 euron sakon.

Mikäli joukkue ilmoittaa viimeistään ottelua edeltävänä päivänä vastustajansa yhdyshenkilölle ja kilpailun johtajalle pelaavansa vajaalukuisena, ei sakkomaksua määrätä, mikäli pelaajien lukumäärä on ilmoitettu. Tällöin luovutukset annetaan alimmilla pöydillä. Jos joukkueesta puuttuu enemmän kuin 2 pelaajaa, katsotaan ottelu luovutetuksi.

Joukkue, joka luovuttaa sarjaottelunsa ilman pätevää syytä suljetaan kilpailusta ja joukkueen jäljellä olevat ottelut merkitään hävityiksi 8-0 (II ja III divisioonassa 5-0). Lisäksi luovuttava seura joutuu maksamaan 200 euron sakon.

Kotijoukkueella (tai otteluohjelmassa ensin mainitulla joukkueella) on mustat nappulat parittomilla pöydillä.

10. Lohkojaot ja sarjaohjelma

Kilpailutoimikunta päättää lohkojaoista ja sarjaohjelmista.

11. Sijoitusten määrääminen

Mestaruussarjan voittaja saa Suomen mestaruuden sekä kiinnityksen Ivar Hörhammerin kiertopalkintoon. Kiertopalkinnon saa omakseen seura, joka ensimmäisenä saa siihen kymmenen kiinnitystä.

Sijoitukset kaikissa sarjoissa määräytyvät seuraavasti:

1. joukkuepisteet (joukkuevoitto 2, joukkuetasapeli 1 piste)
2. pelipisteet (voitettujen ja hävittyjen pelien erotus)
3. voitettujen pelien määrä
4. joukkuevoitot
5. keskinäinen ottelu tai ottelut
6. vertailu keskinäisessä ottelussa kohdan 4 mukaan
7.
Sonneborn-Berger -joukkuevertailu
8. arpa.

Rahapalkinnot jaetaan vertailun mukaisten sijoitusten perusteella. Mestaruussarjan rahapalkinnot ovat: 1. 700 e, 2. 400 e, 3. 300 euroa. Lisäksi liigan voittaja saa 500 euroa jos osallistuu Eurooppacup -kilpailuun

12. Peliaika ja erikoissäännöt

Peliaika on 5 tuntia ja pelaajan on tehtävä 40 siirtoa 2 tunnissa. 40 siirron täytyttyä molemmille pelaajille annetaan 30 minuuttia lisäaikaa pelin loppuun pelaamiseksi. Lisäaika annetaan siirtämällä kelloja 30 minuuttia eteenpäin.

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää jatkuvaa peliaikaa, (100 min + 30 sek/siirto) edellyttäen että joukkueet yhdessä sopivat asiasta ennakolta.

Sm-liigan yhteiskierroksilla järjestäjällä on oikeus valita peliaika em. vaihtoehdoista. Käytettävästä peliajasta ilmoitetaan joukkueille etukäteen.

Pelin loppuvaiheessa noudatetaan seuraavaa poikkeussääntöä:

Mikäli otteluun ei ole nimetty tuomaria, niin joukkueiden kapteenit tai heidän sijaisensa käsittelevät välittömästi tasapelivaatimukset. Mikäli kapteenit ovat yksimielisiä vaatimuksen suhteen, toimitaan tämän yhteisen kannan mukaisesti. Jos yksimielisyyttä ei synny, niin tasapelivaatimuksen tehnyttä pelaajaa edustava kapteeni tai hänen sijaisensa saa valita jatketaanko peliä (vastustajalle 2 minuuttia lisäaikaa) vai lähetetäänkö tilanne kilpailun tuomarille tuomittavaksi. Jos ratkaisu siirtyy tuomarille ja tuomari hylkää tasapelivaatimuksen, niin vaatija häviää pelin.

Kun peli lähetetään tuomarille tuomittavaksi, on mukaan liitettävä vaatijan kirjoittama vaatimus ja sen lyhyt perustelu, molempien pelaajien allekirjoittama selostus tilanteesta sisältäen peliasemat ja käytettävissä olevat peliajat sekä molemmat pelipöytäkirjat.

Aikapulassa oleva pelaaja ei voi käyttää toisen henkilön pitämää pöytäkirjaa tutkiakseen aseman toistumista tai 50 siirron sääntö ennen vaatimuksen tekemistä, eikä muut henkilöt saa kertoa pelaajalle vaatimuksen mahdollisuudesta. Pelaajan tehtyä vaatimuksen tällaista pöytäkirjaa voidaan käyttää asian tutkimiseen. Kapteeni tai muut pelaajat eivät saa ilmoittaa ajan ylitystä, se on pelkästään pelaajan vastuulla.

13. Protestit

SKSL voi nimetä otteluihin tuomarin. Mikäli paikalla olevaa tuomaria ei ole nimetty, ratkaistaan syntyneet erimielisyydet joukkueiden kapteenien kesken. Mikäli kapteenit eivät saa asiaa ratkaistuksi voidaan vedota kilpailun tuomariin. SM-liigassa tuomariin otetaan välitömästi yhteyttä puhelimitse

Oikeus tehdä vastalause pelin tapahtumista tai virheellisestä kokoonpanosta on ainoastaan samassa lohkossa olevilla joukkueilla.. Pelin tapahtumia koskevat vastalauseet (pelilliset kiistat, tasapelivaatimukset, shakkisääntöjen tulkinnat) on tehtävä kahden päivän kuluessa kirjallisesti kilpailun tuomarille (SM-liigassa välitömästi), muita asioista koskevat kilpailutoimikunnalle kahden päivän kuluessa siitä, kun tulokset on julkaistu www:ssä. Kilpailutoimikunnan päätöksestä voi valittaa kilpailun tuomarille. Tuomarin ja kilpailutoimikunnan on tehtävä ratkaisunsa 7 päivän kuluessa vastalauseen saapumisesta.

Kaikista kilpailutoimikunnalle ja tuomarille tehdyistä protesteista ja vastaprotesteista on jätettävä osanottomaksun suuruinen vetoraha.

14. Toimihenkilöt

SM-joukkuekilpailun järjestelyistä vastaa SKSL:n asettama kilpailutoimikunta, johon kuuluvat Markku Kokkila (kilpailun johtaja), Pekka Palamaa (toimikunnan puheenjohtaja), Veikko Valo (toimikunnan sihteeri) ja Esko Nuutilainen (SKSL:n toiminnanjohtaja)

Kilpailun johtaja huolehtii kaikesta kilpailun vaatimasta käytännön toiminnasta.

15. Tuomarit

Kilpailun tuomarina toimii Pekka Pietinen, varalla Leo Lahdenmäki.

SM-liigan osalta tuomarina toimii Mikko Markkula. Ottelun tapahtumiin liityvät kiistakysymykset on esitettävä liigatuomarille välittömästi.