SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUJEN ERIKOISMÄÄRÄYKSET PELIKAUDELLA 2006 -2007

 

1.      1.      Yleistä

 

SM-kilpailu 8-pelaajaisille (II ja III divisioonassa 5-pelaajaisille) seurajoukkueille järjestetään pelikaudella neljällä tasolla seuraavasti:

Suomen mestaruudesta pelataan SM-liigassa.

paikoista seuraavassa SM-liigassa pelataan I divisioonassa

paikoista seuraavassa I divisioonassa pelataan II divisioonassa

paikoista seuraavassa II divisioonassa pelataan III divisioonassa

 

Kolmen ylimmän sarjan joukkueet määräytyvät edellisen kauden perusteella. III divisioonaan seura saa ilmoittaa haluamansa määrän joukkueita.

 

Joukkueiden pelaajat on asetettava joukkueita ilmoitettaessa vahvuuslukunsa mukaiseen tai muuten perusteltavissa olevaan vahvuusjärjestykseen. Järjestyksen muuttaminen on mahdollista vain kilpailutoimikunnan päätöksellä. Seurojen on tehtävä perustellut muutosesitykset 1.12.2006 mennessä. Seurasiirroista tai uusista ulkomaalaispelaajista aiheutuvia kokoonpanomuutoksia käsitellään vasta kun liittyminen uuteen seuraan on tapahtunut ja siirtomaksu + mahdollinen lisenssimaksu on maksettu. Muutokset tulevat voimaan kun niistä on ilmoitettu kilpailun tiedotteessa.

 

Varapelaajina ei saa käyttää vahvempia pelaajia kuin vakiokokoonpanossa. Myös varapelaajien on olatava vahvuusjärjestyksessä ja heidän keskinäisen järjestyksen on säilyttävä kaikissa otteluissa. Pelaaja saa pelata seuransa ylemmässä joukkueessa, mikäli vahvuusjärjestystä ei rikota.

Varapelaajat on nimettävä siten, että kukaan pelaaja ei pelaa samaa joukkuetta vastaan kahta kertaa.

 

Samalla kierroksella pelaaja saa pelata vain yhdessä joukkueessa. Samalla kierroksella tarkoitetaan otteluohjelmassa samaksi päiväksi määrättyjä otteluja.

 

Pelaaja voi edustaa vain yhtä seuraa saman sarjakauden aikana.

Kaikilla pelaajilla on oltava pelihetkellä voimassa oleva pelaajalisenssi.

 

Joukkueisiin saa nimetä rajoittamattoman määrän pelaajia, jolla ei FIDEn määräysten mukaan ole oikeutta edustaa Suomea FIDEn kilpailuissa. Nämä pelaajat on kuitenkin sijoitettava joukkueisiin vahvuuslukunsa mukaisesti.

 

Joukkueelle on nimettävä kapteeni hoitamaan säännöissä kapteenille asetettuja velvollisuuksia. Kapteenille on nimettävä varamies tai varamiehet. Ellei kapteenia ole nimetty, on kapteenina ykköspöydän pelaaja ja varamiehinä muut pelaajat pöytäjärjestyksessä.

 

Väärässä pöytäjärjestyksessä tai muuten kohdan 1 sääntöjä rikkovasta pelaamisesta tuomitaan kyseinen peli ja sitä alemmat pelit häviöiksi.

 

2. Kilpailujärjestelmä

 

Kaikissa sarjoissa ja lohkoissa pelataan täydellinen turnaus. SM-liigassa pelaa 10 joukkuetta, I divisioonassa 24 joukkuetta kolmessa kahdeksan joukkueen lohkossa ja II divisioonassa 48 joukkuetta kahdeksassa kuuden joukkueen lohkossa. III divisioona pelataan 4-6 joukkueen lohkoissa.

 

Seuraamukset:

SM-liigan viimeinen joukkue putoaa I divisioonaan. Viimeistä edellinen pelaa karsintaottelun sarjapaikasta.

I divisioonan lohkovoittajat sekä SM-liigan viimeistä edellinen joukkue pelaavat karsinnan kahdesta SM-liigapaikasta. Lohkojen kaksi viimeistä joukkuetta putoaa II divisioonaan.

 

II divisioonan lohkovoittajat tai lohkovoittajien välisten karsintaottelujen voittajat nousevat I divisioonaan. II divisioonan lohkojen viimeiset putoavat III divisioonaan. Kilpailutoimikunta päättää nousujärjestelmästä ilmoittautumisajan päätyttyä.

 

 

3.      Karsintaottelut

 

SM-liigan karsinnat: Sarjan päätyttyä lasketaan karsintaan osallistuvien joukkueiden kahdeksan parhaan karsintaotteluun hyväksyttävän pelaajan selojen keskiarvo ja joukkueet asetetaan keskiarvon mukaiseen järjestykseen. Karsinnassa kohtaavat 1-4 ja 2-3. Selokeskiarvoltaan paremmalla joukkueella on kotiottelu. Ottelujen voittajat pelaavat seuraavalla kaudella SM-liigassa.

 

Kaikissa karsinnoissa voivat pelata vain sellaiset vakiokokoonpanoon nimetyt pelaajat, jotka ovat sarjakauden aikana pelanneet ko. joukkueessa vähintään yhden pelin, sekä varapelaajat yleisen varapelaajakäytännön mukaisesti.

 

Karsintaottelut 1 divisioonaan noususta:  Koska lohkoissa voi olla eri määrä joukkueita, niin joukkuepisteiden vertailussa käytetään saavutettujen pisteiden suhdetta maksimipisteisiin. Mahdollisessa tasatilanteessa vertailua jatketaan kohdan 8 mukaan alkaen pelipisteistä. Vertailun neljä parasta lohkovoittajaa nousee I divisioonaan ilman karsintaa. Neljästä jäljelle jääneestä joukkueesta muodostetaan kakasi karsintaotteluparia joiden voittajat nousevat I divisioonaan. Karsintaparit muodostetaan lähinnä maantieteellisin perustein, mutta vertailun tulosta voidaan myös käyttää soveltuvin osin parien muodostamisessa.

 

Karsintaottelut II divisioonaan noususta: Karsinnat suoritetaan lohkovoittajien kesken edellä olevien periaatteiden mukaan. Niiden soveltamisesta päättää kilpailutoimikunta lohkojen lopullisen määrän on varmistuttua.

 

Vertailut karsintaotteluissa: Mikäli karsintaottelu päättyy tasan, ratkaistaan voitto vertailulla siten, että 1. pöydällä voitosta saa 8 pistettä ja tasapelistä 4 pistettä, 2. pöydällä 7 ja 3,5 pistettä jne. Mikäli vertailu on tasan, ratkaisee voitto ylemmällä pöydällä. Jos kaikki pelit ovat päättyneet tasan, ratkaistaan voittaja uusintaottelulla nopeammin ajoin. Joukkueet voivat päättää peliajan, mikäli yhteistä päätöstä ei synny niin kilpailutoimikunta ratkaisee asian.

 

4. Kilpailun aikataulu

SM-liiga     I divisioona     Muut divisioonat

16.09. 2006 1. kierros     1. kierros     1. kierros
17.09. 2006 2. kierros
21.10. 2006 3. kierros     2. kierros     2. kierros
18.11. 2006 4. kierros     3. kierros     3. kierros
19.11. 2006 5. kierros     4. kierros     
13.01. 2007 6. kierros     5. kierros     4. kierros
10.02. 2007 7. kierros     6. kierros     5. kierros
10.03. 2007 8. kierros     7. kierros     Karsintaottelut
11.03. 2007 9. kierros
31.03. 2007 SM-liigan karsintaottelut

Kaikki ottelut alkavat klo 12.00. Kuitenkin joukkueiden keskinäisellä sopimuksella ja kilpailun johtajan luvalla on mahdollista muuttaa alkamisajankohtaa. II ja III divisioonassa ottelun voi siirtää myös pelipäivää seuraavaan sunnuntaihin, jos joukkueet niin keskenään sopivat ja ilmoittavat siitä etukäteen kilpailun johtajalle.

 

Ottelun pelaaminen ennen ohjelmassa mainittua aikaa on mahdollista kilpailutoimikunnan päätöksellä. Perusteena esim. se, että ainakin 2 pelaajaa on SKSL:n edustustehtävässä. Viimeisen kierroksen pelit on pelattava määrättynä ajankohtana.

Joissakin lohkoissa voi olla poikkeuksia yllämainittuun aikatauluun.

 

5. Kotijoukkueen yhdyshenkilön velvollisuudet

 

Kotijoukkueen yhdyshenkilön on vähintään 10 päivää ennen ottelua otettava yhteyttä vierasjoukkueen yhdyshenkilöön ja varmistettava, että pelipaikka on tiedossa.

 

Kotijoukkueen yhdyshenkilö ilmoittaa välittömästi ottelun päätyttyä tulokset (SM-liigassa ja I divisioonassa myös yksityistulokset) kilpailun johtajalle ja lisäksi hänen on viimeistään seuraavana arkipäivänä lähetettävä ottelun tuloslomake täytettynä kilpailun johtajalle tai hänen nimeämälleen vastaanottajalle. SM-liigassa ja 1. divisioonassa myös pelipöytäkirjat on läheteltävä kilpailun johtajan antamaan osoitteeseen. Muissa sarjoissa kotijoukkueen on säilytettävä pöytäkirjat kilpailun päättymiseen saakka. Mikäli tuloksia ei ilmoiteta, joukkuetta rangaistaan osanottomaksun suuruisella sakolla.

 

Jos kotijoukkueen yhdyshenkilö on estynyt hoitamasta tehtäviään, on hänen tilalleen nimettävä varamies.

 

6. Joukkueen kokoonpanot, luovutukset ym.

 

Viimeistään viisi minuuttia ennen ottelun alkua on kummankin joukkueen ilmoitettava kokoonpanonsa. Mikäli joku peli jää pelaamatta sen johdosta, että kokoonpanoon ilmoitettu pelaaja ei saavu pelipaikalle, niin kyseisen pelaajan seura suorittaa SKSL:lle liiton määräämän sakon.

Mikäli joukkue ilmoittaa viimeistään ottelua edeltävänä päivänä vastustajansa yhdyshenkilölle ja kilpailun johtajalle pelaavansa vajaalukuisena, ei sakkomaksua määrätä, mikäli pelaajien lukumäärä on ilmoitettu. Tällöin luovutukset annetaan alimmilla pöydillä. Jos joukkue luovuttaa ottelunsa, joutuu se suorittamaan 2 x osanottomaksun suuruisen sakon ja joukkue putoaa seuraavaksi kaudeksi alemmalle sarjatasolle.

 

Jos joukkueesta puuttuu SM-liigassa ja 1. divisioonassa enemmän kuin 3 pelaajaa ja alemmissa divisioonissa enemmän kuin kaksi pelaajaa, katsotaan ottelu luovutetuksi.

 

Kotijoukkueella on mustat nappulat parittomilla pöydillä.

 

7. Arvonta ja lohkojako

 

Kilpailutoimikunta päättää lohkojaoista ja sarjaohjelmista.

 

8. Sijoitusten määrääminen

 

Suomen mestaruuden saavuttaa SM-liigan voittaja. Sijoitukset kaikissa sarjoissa määräytyvät seuraavasti:

·        joukkuepisteet (joukkuevoitosta 2, joukkuetasapelistä 1 piste)

·        pelipisteet (voitettujen ja hävittyjen pelien erotus, jos se on tasan, ratkaisee voitettujen pelien määrä)

·        joukkuevoitot

·        keskinäinen ottelu tai ottelut

·        vertailu keskinäisessä ottelussa ”Karsintaottelut” -kohdan mukaan

·        voitto ylemmällä pöydällä keskinäisessä ottelussa

·        Sonneborn-Berger -joukkuevertailu

·        uusintaottelu nopeammin ajoin

Rahapalkinnot jaetaan sijoitusten mukaan.

 

9. Peliaika ja erikoissäännöt

 

Peliaika on 5 tuntia ja pelaajan on tehtävä 40 siirtoa 2 tunnissa. Tämän jälkeen molemmille pelaajille annetaan 30 minuuttia lisäaikaa ja näin saatujen aikojen kuluessa pelataan peli loppuun. Lisäaika asetetaan siirtämällä kelloja 30 minuuttia eteenpäin. Käytettäessä digitaalikelloja aikalisäys- (inkrementti-) tavalla peliaika on 100 minuuttia (1h40min) + 30 sekuntia siirrosta. Mikäli joukkueet yhteisesti sopivat, voidaan käyttää inkrementtiaikoja, muussa tapauksessa perinteistä 2h/40s +30 min. SM-liigan päätösviikonloppuna inkrementtiaikaa ei käytetä.

 

Jos käytetään ensin mainittua peliaikaa, niin pelin loppuvaiheessa 40 siirron tultua tehdyksi noudatetaan seuraavia erikoissääntöjä:

·        Pelaajan on pidettävä pöytäkirjaa kunnes hänellä itsellään on aikaa jäljellä vähemmän kuin viisi minuuttia. Tämän jälkeen joukkueen kapteeni tai hänen määräämänsä voi pitää pöytäkirjaa pelaajan puolesta. Tasapelivaatimuksen aseman kolmanteen esiintymiseen tai 50 siirron säännön perusteella on perustuttava olemassaolevaan pöytäkirjaan.

·        Pelaajan on itsensä vaadittava näitä tasapelejä.

·        Peli on myös tasapeli, jos molemmat merkkiliput ovat alhaalla (molemmilta pelaajilta on aika loppunut), tai jos toisen pelaajan merkkilippu on alhaalla, eikä toisella pelaajlla ole keinoa voittaa peliä.

·        Pelaaja, jolla on vielä aikaa jäljellä, voi vaatia tasapeliä:

- Jos vastustajalla ei ole mahdollisuutta voittaa, jos pelaajalla on selkeä materiaalietu, tai asema on sellainen, että   vastustajalla ei ole mahdollisuutta voittaa peliä shakillisin keinoin.

            - Jos peli on ilmeinen tasapeli, eikä vastustaja yritä pelata aktiivisesti, vaan pyrkii ainoastaan aikavoittoon.

            - Jos pelaaja on tappiolla materiaalissa, mutta pystyy selvästi osoittamaan osaavansa pitää tasapelin.

·        Sääntöjen vastainen siirto ei johda välittömästi häviöön, vaan kahdella ensimmäisellä kerralla vastustajalle annetaan minuutti lisäaikaa, kolmas sääntöjen vastainen siirto samassa pelissä johtaa häviöön.

·        Mikäli otteluun ei ole nimetty tuomaria, niin joukkueiden kapteenit tai heidän sijaisensa käsittelevät välittömästi tasapelivaatimukset. Mikäli kapteenit ovat yksimielisiä vaatimuksen suhteen, niin toimitaan tämän yhteisen kannan mukaisesti. Jos yksimielisyyttä ei synny, niin tasapelivaatimuksen tehnyttä pelaajaa edustava kapteeni tai hänen sijaisensa saa valita, jatketaanko peliä (vastustajalle lisäaikaa 2 minuuttia) vai jätetäänkö tilanne kilpailun tuomarille tuomittavaksi. Jos ratkaisu siirtyy tuomarille ja tuomari hylkää tasapelivaatimuksen, niin vaatija häviää pelinsä.

·        Pelipaikalla olevan tuomarin puuttuessa tasapelivaatimukset esitetään ensisijaisesti puhelintuomarille. Mikäli puhelintuomari ei ole tavoitettavissa, tai tai hän katsoo tilanteen edellyttävän perusteellisempaa käsitelyä, niin  tilanne lähetetään kilpailun varsinaiselle tuomarille. Tällöin  mukaan on liitettävä vaatijan kirjoittama vaatimus ja sen lyhyt perustelu, molempien allekirjoittama selostus tilanteesta sisältäen peliaseman ja käytettävissä olevat peliajat sekä molemmat pöytäkirjat

                                                                             

Kapteeni tai joukkueen muut pelaajat eivät saa huomauttaa ajanylityksestä.

 

10. Protestit

 

SKSL voi nimetä SM-liigan otteluihin tuomarin vastaten itse kustannuksista.  Mikäli tuomaria ei ole nimetty, ratkaistaan syntyneet erimielisyydet kapteenien kesken. Mikäli kapteenien ratkaisu ei tyydytä, voidaan vedota kilpailun tuomariin.

 

Oikeus tehdä vastalause pelin tapahtumista tai virheellisestä kokoonpanosta on ainoastaan vastajoukkueella tai saman lohkon joukkueella. Pelin tapahtumista vastalause on tehtävä kahden päivän kuluessa kirjallisesti kilpailun tuomarille, muista asioista kilpailutoimikunnalle yhden vuorokauden kuluessa siitä, kun tulokset on julkaistu. Kilpailutoimikunnan päätöksestä voi valittaa kilpailun tuomarille. Tuomarin on tehtävä ratkaisunsa 7 päivän kuluessa protestin saapumisesta.

 

Tuomarin päätöksestä voidaan valittaa shakkituomaritoimikunnalle Shakin kilpailumääräysten mukaisesti

Kaikista tuomarille, kilpailutoimikunnalle tai shakkituomaritoimikunnalle tehdyistä protesteista ja vastaprotesteista on jätettävä osanottomaksun suuruinen vetoraha, joka voidaan palauttaa kilpailutoimikunnan päätöksellä protestin tekijälle.

 

11. Toimihenkilöt

 

SM-joukkuekilpailun järjestelyistä vastaa SKSL:n asettama kilpailutoimikunta, johon kuuluvat liiton toiminnanjohtaja Esko Nuutilainen, Pekka Palamaa (toimikunnan puheenjohtaja), Veikko Valo (toimikunnan sihteeri) ja Markku Kokkila (kilpailun johtaja).

 

Kilpailun ohjelmasta päättää kilpailutoimikunta, jonka päätös on lopullinen.

Kilpailun johtaja huolehtii kaikesta kilpailun vaatimasta käytännön toiminnasta.

 

12. Tuomarit

Kilpailun tuomarina toimii Pekka Pietinen, varalla Leo Lahdenmäki.

Puhelintuomarina toimii Mikko Markkula. Hän on tavoitettavissa puhelimitse (040 5245304) ottelujen aikana. Mikäli asia ei ole ratkaistavissa ottelun aikana, niin vastalause on tehtävä kilpailun tuomarille kohdan 10 mukaisesti.