Shakkituomaritoimikunnan lausunto SSK-HSK III -ottelusta tehtyyn tiedusteluun

 

SSK on pelannut kotiottelunsa vuosikausia Shakkikodissa. Shakkikoti on ilman

erityistä varausta sijoittanut SSK:n ottelut pelattaviksi Shakkikotiin.

Kaudella 2008-2009 oli kuitenkin käynyt jostakin syystä niin, että 14.2.2009

ei SSK:n I joukkueen ottelua ollut merkitty Shakkikodissa pelattavaksi, vaikka

SSK:n II joukkueen ottelu oli merkitty samana päivänä Shakkikodin ohjelmaan. SSK:

n I joukkue oletti, että heidän ottelunsa voidaan pelata Shakkikodissa, vaikka

jo syksyllä julkaistussa Shakkikodin ohjelmassa ottelua SSK-HSK III ei listalla

ollut. SSK:lla oli kuitenkin vuosia kestäneen käytännön mukaan syytä olettaa,

että ottelulle oli tilat olemassa. Olisi tietysti ollut syytä tarkistaa asia

ajoissa.

 

Lauantaina 14.2. SSK:n joukkue ja HSK:n III joukkue saapuivat Shakkikotiin,

tällöin selvisi, että kyseinen ottelu ei ollut sen päivän ohjelmassa

Shakkikodissa. Tilat olivat muuten kokonaan käytössä, joten ottelua ei voinut

klo 12 pelata. Tällöin Harri Hurme soitti shakkituomaritoimikunnan

puheenjohtajalle ja sihteerille.

 

Sihteeri sai puhelinsoiton klo 12.16. Harri Hurme kysyi voivatko joukkueet

sopia kahdeksan tasapeliä pelaamatta. Sihteeri ilmoitti, ettei ole

puhelintuomarina, eikä asia kuulu edes puhelintuomarille. Hurmeen intettyä

sihteerin mielipidettä, tämä kertoi epävirallisena kantanaan, joka ei sido

ketään, että niin ei voi tehdä. Sihteeri ehdotti ottelun siirtämistä

pelattavaksi esim. naapuriravintolassa, palloiluhallin kahviossa, pelien

pelaamista aloittaen sitä mukaan, kun pelitilaa vapautuu, siirtää ottelu

aloitettavaksi klo 17 tai kilpailun johtajalta luvan saatuaan siirtää ottelu

seuraavaan päivään tai jopa vielä myöhemmäksi. Ottelun tuloksella ei ollut

mitään merkitystä lohkon loppujärjestykseen.

 

Shakkituomaritoimikunnan puheenjohtaja Valo oli inttämisen jälkään todennut,

että jos ei muuta vaihtoehtoa ole, pitää kai hyväksyä pelaamattomat tasapelit.

Kilpailun määräyksissä ei ole mitään rajoituksia sen suhteen, miten kauan tai

kuinka monta siirtoa peliä pitää pelata ennenkuin tasapeliä voi ehdottaa.

Siksi ei ole tarpeen kysyä kilpailun tuomarilta lupaa tasapelin tekemiseen, eikä

tuomari voi kieltää tasapelien tekemistä. Kilpailussa oli kevätkaudella vielä

se puute, ettei väärinkäsitysten vuoksi puheluntuomaria ollut nimettynä. Valo

oli syyskauden puhelintuomari. Siitä, että pelipaikkaa ei ole varmistettu,

annettavat mahdolliset rangaistukset ovat kilpailun johtajan ja

kilpailutoimikunnan ratkaistavia.

 

Selolaskija sai klo 13.15 Harri Hurmeelta viestin, jossa sanottiin kaikissa

peleissä valkean tehneen siirron ja ehdottaneen tasapeliä, mihin ehdotukseen

musta suostui. Myöhemmin on käynyt ilmi, ettei siirtoja kaikissa peleissä

tehty. Shakkisääntöjen mukaan pelaaja voi tehdä tasapeliehdotuksen siirron

tehtyään ennen kellon pysäyttämistä. Muulla hetkellä, siis esimerkiksi

ensimmäistä siirtoa mietittäessä, tehty tasapeliehdotus on silti voimassa.

Siksi on mahdollista, että pelistä ei ole pöytäkirjaa siirtoakaan. Kun

molemmat pelaajat ovat olleet paikalla ja tehneet siirron tai siihen

verrattavan toimenpiteen, kuten esimerkiksi tasapelitarjouksen hyväksymisen

tai tasapelin ehdottamisen ilman siirron tekemistä, peli menee myös

vahvuuslukulaskentaan. Selotoimikunta on tämän (FIDEnkin noudattaman)

päätöksen hyväksynyt.  Tapa, jolla tasapelit on sovittu ei ole asiallinen. Ilmeisesti

yhtäkään peliä ei ole pelattu laudalla eikä kelloja ole edes käynnistetty.

Siitä huolimatta on syytä hyväksyä joukkueiden sopima tulos ottaen huomioon

vallinnut hyvin poikkeuksellinen tilanne.  Tasapelin hyväksyminen perustuu

shakkisääntöjen esipuheeseen tuomarin oikeuksista. Uusintaottelun pelaaminen

kuukauden kuluttua tapahtumasta ei olisi ollut kenekään kannalta hyödyllistä.

 

Protestia ei pelin tuloksesta ole yksikään lohkon joukkue tehnyt, vaan

kilpailutoimikunta on oma-aloitteisesti ottanut asiaan käsittelyyn.

Kun kilpailutoimikunta oli antanut päätöksen teon puhelintuomarille,

kilpailutoimikunnan olisi tullut noudattaa puhelintuomarin päätöstä. Uutta

ottelua ei voinut määrätä pelattavaksi, vaan pelatun ottelun tulos jää

voimaan.

 

Kilpailutoimikunnan määräämä sakko SSK:lle kotijoukkuevelvollisuuden

laiminlyönnistä tuntuu kohtuuttomalta nimenomaan vuosia vallinneen

kotiottelukäytännön vuoksi. Varoitus tai huomautus SSK:lle tulee kuitenkin

antaa. Tilanteen syntyminen aiheutui nimenomaan SSK:n laiminlyönnistä

ottelupaikan järjestämiseen. Hieman lieventävä asia, että SSK oli delegoinut

asian tai luuli niin tehneensä. SSK:n vastuuta asian hoitamisesta kilpailun

järjestäjän suuntaan tämä delegointi ei kuitenkaan poista.

 

Kilpailutoimikunnan päätöksistä, jotka ovat luonteeltaan hallinnollisia,

kuten esimerkiksi tulosten ilmoittamisen laiminlyönnistä, kokoonpanoon ilmoitetun

pelaajan puuttumisen vuoksi annetuista rangaistuksista jne, valituselimenä

tulisi olla SKSLH.

 

Pelillisissä tuomioissa, jotka puhelintuomari voi tehdä, valitus tehdään

kilpailun tuomarille. Kilpailun tuomarin päätöksistä voidaan valittaa

normaalin käytännön mukaisesti shakkituomaritoimikunnalle.

 

Tuomari on ottanut kantaa kaikkiin tapaukseen liittyviin seikkoihin, myös

luonteeltaan hallinnollisiin kysymyksiin..

Shakkituomaritoimikunta ei katso aiheelliseksi muuttaa kilpailun tuomarin

tekemiä päätöksiä.

 

Tulevaisuudessa on toivottavaa, että vuosittaisiin kilpailumääräyksiin

lisätään selvennys tuomarin ja kilpailutoimikunnan rooleista ja siitä, mihin

näiden päätöksistä voidaan valittaa.

 

Puhelintuomarin ja kilpailun johtajan, joiden tulee olla tavoitettavissa

pelien aikana, pitää olla sellaisia, etteivät he kuulu joukkueiden

kokoonpanoihin ja ettei heitä käytetä edes varapelaajina.

 

Kilpailutoimikunnassa voi olla tällaisiakin henkilöitä, koska heidän ei

yleensä ole pakko olla tavoitettavissa pelien aikana ja mikäli

kilpailutoimikunnan jäsenten seurat ovat mukana kiistatapauksissa, on

kilpailutoimikunnassa silti jäävittömiä jäseniä.

 

FIDEn säännöt edellyttävät, että titteliturnauksissa kilpailun päätuomarin

tulee olla vähintään FIDE-tuomari. Tätä määräystä on kierretty viime vuosina

sillä, että lopputapahtumassa tuomarina ollut kansainvälinen tuomari on

merkitty virallisissa papereissa yhdeksi kilpailun tuomareista. FIDEn kanta

on, ettei kilpailun tuomarina voi olla henkilö, joka pelaa kilpailussa.

Jos puhelintuomaria aiotaan käyttää, tulee varmistua valittavan henkilön

käytettävyydestä ja halukkuudesta tehtävään.