JSM-kilpailun erikoismääräykset kaudelle 2010 – 2011

Jo tälle kaudelle päätettyjä kauden erikoismääräyksen kohtia
Peliaijoissa suositus on Fiden käyttämä inkrementti (A) ja jos DGT-kelloja ei ole käytettävissä, niin perinteinen peliaika (B).
Tulokset ilmoitetaan SÄHKÖPOSTILLA ILMAN LIITETTÄ! Eli seura on velvollinen järjestämään sellaisen tuloksien ilmoittajan joka pelin jälkeen voi sähköpostilla lähettää tulokset.
Tilanne 19.8.

(HUOM! Tekstissä edellisestä kaudesta poikkeavat kohdat on lihavoitu.)

1. Joukkueen kokoonpanot, luovutukset ym.

Joukkueen vakiokokoonpanoon voidaan anoa muutoksia kilpailutoimikunnalta 30.11.2010 mennessä. Seurasiirron tai ulkomaisen pelaajan kyseessä ollen anomus käsitellään vasta, kun pelaajan lisenssi on hoidettu kuntoon. Pelaaja ei kuitenkaan voi edustaa kahta seuraa saman kauden aikana. Pelaaja ei saa pelata samaa joukkuetta vastaan kahdesti samalla kaudella. LIIGASSA pelaaja voi edustaa vain toista saman seuran joukkuetta kauden aikana.
Ulkomaalaisten pelaajien käyttömahdollisuus on esitetty SM-kilpailumääräysten kohdassa 4.2. Asiasta on päätetty Kerhojen kokouksessa 6.4.2008. Joukkueeseen saa nimetä korkeintaan kaksi sellaista pelaajaa (5-pelaajaisessa joukkueessa korkeintaan yhden pelaajan), jotka eivät ole Suomen kansalaisia tai joilla ei ole suomalaista Kela-korttia. Varapelaajat mukaan lukien joukkueessa saa pelata kauden aikana vain kaksi näin määriteltyä ulkomaalaista. JSM-kilpailutoimikunnalla on kuitenkin yksimielisellä päätöksellä oikeus antaa yksittäiselle pelaajalle kotimaisuusstatus, vaikka hän ei olisi Suomen kansalainen eikä hänellä olisi suomalaista Kela-korttia.
Mikäli joukkue ilmoittaa viimeistään ottelua edeltävänä päivänä klo 20 mennessä vastustajansa yhdyshenkilölle ja kilpailun johtajalle pelaavansa vajaalukuisena, ei sakkomaksua määrätä, mikäli pelaajien lukumäärä on ilmoitettu. Tällöin luovutukset annetaan alimmilla pöydillä. Mikäli joukkueesta puuttuu enemmän kuin kaksi pelaajaa 8-pelaajaisessa joukkueessa tai enemmän kuin yksi pelaaja 5-pelaajaisessa joukkueessa, joukkueen katsotaan luovuttaneen ottelun.
Jos joukkue luovuttaa ottelunsa, tai sen katsotaan luovuttaneen ottelun, joutuu seura suorittamaan 2 x osanottomaksun suuruisen sakon. Joukkueen pelaamat ottelut poistetaan sarjataulukosta ja joukkue suljetaan ko. kaudeksi sarjasta sekä putoaa seuraavaksi kaudeksi sarjaporrasta alemmaksi.
Viimeistään viisi minuuttia ennen ottelun alkua on kummankin joukkueen ilmoitettava kokoonpanonsa. Mikäli kokoonpanoon ilmoitettu pelaaja myöhästyy vähintään puolituntia, suorittaa kyseisen pelaajan seura SKSL:lle sakon (60 kahdella ylimmällä ja 40 euroa kahdella alimmalla tasolla). Sakko on kuitenkin puolet osanottomaksusta, jos myöhästyminen tapahtuu alimmalla pöydällä. Lisäksi vähintään puolentunnin myöhästyneen pelaajan vastustaja voi vaatia ko. pelin voittoa.
Kotijoukkueella on mustat nappulat parittomilla pöydillä.

2. Kilpailujärjestelmä, seuraamukset ja karsinnat

Kaikissa sarjoissa ja lohkoissa pelataan täydellinen turnaus. JSM-kilpailutoimikunta päättää kilpailuohjelman ja nousukarsintamenettelyn.
Seuraamukset:
SM-liigan viimeinen joukkue putoaa I divisioonaan.
I divisioonan lohkovoittajat nousevat SM-liigaan ja lohkojen toiseksi sijoittuneet pelaavat karsinnan SM-liigapaikasta. Kotiedun tässä liigakarsinnassa saa kauden aikana kahdeksan parhaan pelanneen maaliskuun sarjakierroksen jälkeen selokeskiarvoltaan heikompi joukkue. Lohkojen kaksi viimeistä joukkuetta putoaa II divisioonaan.
II divisioonan lohkovoittajat pelaavat nousukarsinnan I divisioonaan. II divisioonan lohkojen kaksi viimeistä (=> 5.-6.) putoaa III divisioonaan. III divisioonan lohkovoittajat pelaavat nousukarsinnan II divisioonaan.
Divisioonien karsinnat: II Divisioonan nousukarsintaparit määräytyvät alueellisesti lohkovoittajien osalta seuraavasti: lohko 1-2, 3-7, 4-5, 6-8. Kotiedun saa joukkue, joka on matkustanut enemmän. Mahdollinen yöpyminen katsotaan yhdeksi matkaotteluksi. Ottelujen voittajat pelaavat seuraavalla kaudella ylemmässä divisioonassa. III D:n lohkovoittajat sekä kaksi parasta lohkokakkosta pelaavat nousukarsinnat. Karsintaparit määritellään maantieteellisesti lähimmät vastakkain, selovahvuus otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon.
Lohkovertailut 3.D nousukarsinta lohkokakkosilla on joukkuepisteet prosentteina, maaliero, tehdyt maalit ja tarvittaessa arpa. Vertailut 3.D. nousukarsintaotteluissa: Mikäli karsintaottelu päättyy tasan, ratkaistaan voitto vertailulla siten, että 1. pöydällä voitosta saa 5 pistettä ja tasapelistä 2,5 pistettä, 2. pöydällä 4 ja 2 pistettä jne. Mikäli vertailu on tasan, ratkaisee voitto ylemmällä pöydällä. Jos kaikki pelit ovat päättyneet tasan, ratkaistaan voittaja uusintaottelulla nopeammin ajoin. Joukkueet voivat päättää peliajan, mikäli yhteistä päätöstä ei synny niin kilpailun johtaja ratkaisee asian.

3. Kotijoukkueen yhdyshenkilön velvollisuudet

Kotijoukkueen yhdyshenkilön on vähintään viikkoa ennen ottelua otettava yhteyttä vierasjoukkueen yhdyshenkilöön ja varmistettava, että pelipaikka on tiedossa.
Kotijoukkueen yhdyshenkilö ilmoittaa välittömästi pelien päätyttyä yksityistulokset ottelusta SÄHKÖPOSTILLA (EI LIITETTÄ) osoitteeseen: jsm1011(at)shakki.net tai Shakkikotiin tekstiviestillä (050-4002855). Jotta tulospalvelu toimisi nopeasti, niin tulokset ilmoitetaan muodossa "etunimi sukunimi - vastustajasta sama sekä tulos" ja koko ottelusta tuloksena vain voitot.
Muissa sarjoissa kotijoukkueen on säilytettävä pöytäkirjat kilpailun päättymiseen saakka. SM-liigan ja I-divisioonan pöytäkirjat tai PGN-, CA- tai CB-muotoiset pelit tulee lähettää YHDEKSÄN päivän sisällä peliajankohdasta osoitteeseen jsmpelit(at)shakki.net tai postitse Henri Koskiselle, Kaustisentie 9 A 22, 00420 Helsinki. HUOM! LIIGAN PÄÄTÖSTAPAHTUMASSA kaikki pöytäkirjat jätetään tapahtuman järjestäjälle molempina päivinä
Jos kotijoukkueen yhdyshenkilö on estynyt hoitamasta tehtäviään, on hänen tilalleen nimettävä varahenkilö. Yhdyshenkilön velvollisuuksien rikkomuksista voidaan määrätä osanottomaksun suuruinen sakko.

4. Kilpailun yleinen aikataulu

PV.KK.VUOS   SM-liiga   I-divisioona Muut divisioonat
18.09.2010   1. kierros  1. kierros  1. kierros
19.09.2010   2. kierros  2. kierros  ----------
16.10.2010   3. kierros  3. kierros  2. kierros
17.10.2010   varapäivä   4. kierros  ----------
20.11.2010   4. kierros  5. kierros  3. kierros
21.11.2010   5. kierros  varapäivä   ----------
22.01.2011   varapäivä   6. kierros  4. kierros
12.02.2011   6. kierros  7. kierros  5. kierros
13.02.2011   7. kierros  8. kierros  ----------
12.03.2011   8. kierros  9. kierros  karsintaottelut
13.03.2011   9. kierros  ----------
03/04 2011   ----------  liigakarsinta
Kaikki ottelut alkavat klo 12.00, jos ohjelmassa ei toisin määrätä. Kuitenkin joukkueiden keskinäisellä sopimuksella ja kilpailun johtajan luvalla on mahdollista muuttaa alkamisajankohtaa. II- ja III-divisioonassa ottelun voi siirtää myös pelipäivää seuraavaan sunnuntaihin, jos joukkueet niin keskenään sopivat ja ilmoittavat siitä etukäteen kilpailun johtajalle (jt.kytoniemi(at)kolumbus.fi).
Ottelun pelaaminen ohjelmasta poikkeavana ajankohtana on mahdollista kilpailutoimikunnan päätöksellä.

5. Peliaika

Peliaika on (A) ensisijaisesti Fiden käyttöön ottama (inkrementti) 90 minuuttia (1t30min) + 40 siirron jälkeen 30 minuuttia sekä koko pelin ajan joka siirrosta 30 sekuntia lisäaikaa (=>90'/40z+30'+30"/1z). Tämä vastaa noin 5 tunnin peliaikaa Jos digitaalikelloja ei ole käytettävissä, eikä vierasjoukkue halua tuoda omia kelloja, pelataan pelit aikaisemmalla (B) 5 tuntia jossa pelaajan on tehtävä 40 siirtoa 2 tunnissa, jonka jälkeen molempien kelloihin annetaan 30 minuuttia lisäaikaa pelin loppuun siirtämällä kelloja 30 minuuttia eteenpäin. Kotijoukkueen yhteyshenkilön tulee mainita dgt-kellojen määrä yhteydenoton aikarajaan mennessä. Jos vierasjoukkue ei halua täydentää DGT-kellojen määrää koko otteluun, pelataan ottelu mekaanisten kellojen ajoilla (B).
Kapteeni tai joukkueen muut pelaajat eivät saa huomauttaa ajanylityksestä eikä muutenkaan puuttua pelin kulkuun. Tätä sääntöä rikkovaa joukkuetta voidaan rangaista shakkisäännöissä mainituin rangaistuksin. Inkrementtiajassa (A) pelaajan on pidettävä pöytäkirjaa koko pelin ajan, mutta jos pelataan mekaanisilla kelloilla, pelaajan on pidettävä pöytäkirjaa kunnes hänellä itsellään on aikaa jäljellä vähemmän kuin viisi minuuttia. Jos käytetään jäljempänä mainittua (B) peliaikaa, niin pelin loppuvaiheessa 40 siirron tultua tehdyksi noudatetaan nopean shakin sääntöjä. Jos pelaajalla tässä on aikaa vähemmän kuin viisi (5) minuuttia, eikä hän pidä pöytäkirjaa, niin pelaaja ei voi vedota tasapelivaatimuksissaan pöytäkirjaan lainkaan.
SKSL nimeää SM-liigan otteluihin joko pelipaikalla olevan tai puhelimitse tavoitettavissa olevan tuomarin. SKSL vastaa paikalla olevan tuomarin kustannuksista. Pelipaikalla olevan tuomarin puuttuessa tasapelivaatimuksista syntyneet kiistat esitetään puhelintuomarille. Kapteenit voivat kysyä puhelintuomarin mielipidettä myös muista peliin liittyvistä asioista. Mikäli puhelintuomari ei ole tavoitettavissa, tai hän katsoo tilanteen edellyttävän perusteellisempaa käsittelyä, niin tilanne lähetetään kilpailun varsinaiselle tuomarille. Tällöin mukaan on liitettävä vaatijan kirjoittama vaatimus ja sen lyhyt perustelu, molempien allekirjoittama selostus tilanteesta sisältäen peliaseman ja käytettävissä olevat peliajat sekä molemmat pöytäkirjat. Jos ratkaisu siirtyy kilpailun tuomarille ja tuomari hylkää tasapelivaatimuksen, niin vaatija häviää pelinsä.
JSM-toimikunta voi määrätä osanottomaksun suuruisen rahasanktion molemmille 0-0 pelanneille joukkueille, jos voidaan osoittaa että tuloksessa on kyse selvästä sopupelistä (esim. kaikki pelit päättyvät tasan suunnilleen samalla hetkellä tai kaikissa peleissä on pelattu alle kymmenen siirtoparia).

6. Protestit

Oikeus tehdä vastalause pelin tapahtumista tai virheellisestä kokoonpanosta on ainoastaan vastajoukkueella tai saman lohkon joukkueella. Vastajoukkueen kokoonpanoa koskeva vastalause on ilmoitettava JSM-kilpailutoimikunnalle 2 vrk kuluessa ottelun päättymisestä.
Pelin tapahtumista vastalause on ilmoitettava pelipäivänä kilpailun johtajalle (jt.kytoniemi(at)kolumbus.fi) ja varsinainen perusteltu vastalause on tehtävä kahden päivän kuluessa sähköpostitse kilpailun tuomarille. Muista asioista vastalause (esim. saman lohkon väärästä kokoonpanosta) on tehtävä kilpailun johtajalle kahden päivän kuluessa siitä, kun tulokset ovat saatavilla.
Kilpailun johtaja esittelee asian JSM-kilpailutoimikunnalle, joka tekee asiasta päätöksen. JSM-kilpailutoimikunnan päätöksestä, joka koskee pelitapahtumia voi valittaa kilpailun tuomarille. Tuomarin on tehtävä ratkaisunsa 7 päivän kuluessa protestin saapumisesta. JSM-toimikunnan hallinnollisia päätöksiä koskevat protestit osoitetaan SKSLH:lle viiden päivän sisällä päätöksestä.
Kaikista kilpailun johtajan kautta JSM-kilpailutoimikunnalle tai tuomarille tehdyistä protesteista ja vastaprotesteista on jätettävä osanottomaksun suuruinen vetoraha, joka pitää olla maksettuna SKSL:n tilille protestin jättöhetkellä. Vetoraha palautetaan, mikäli vastalause hyväksytään. Vetoraha voidaan palauttaa myös kielteisessä tapauksessa toimikunnan harkinnan mukaan.

7. Toimihenkilöt

SM-joukkuekilpailun järjestelyistä vastaa SKSLH:n asettama JSM-kilpailutoimikunta, johon kuuluvat Jyrki Kytöniemi (045-1360675), Timo Munukka, Pekka Sairanen ja Tomi Tocklin. Kilpailun johtajana toimii Jyrki Kytöniemi (varalla Timo Munukka), hän huolehtii kaikesta kilpailun vaatimasta käytännön toiminnasta.

8. Tuomarit

Kilpailun tuomarina toimii Markku Kokkila, markku.kokkila(at)kolumbus.fi, varalla on Leo Lahdenmäki.
Puhelintuomarina toimii Veikko Valo. Valo on tavoitettavissa puhelimitse (040-7193969) ottelujen aikana. Mikäli asia ei ole ratkaistavissa ottelun aikana, niin vastalause on tehtävä kilpailun tuomarille kohdan 5 & 6 mukaisesti.

Sivu päivitetty 19.08.2010 17:16 (OESZ/T/JK)