JSM-kilpailun erikoismääräykset kaudelle 2012-13

TAKAISIN ETUSIVULLE

ESIPUHE

 

Joukkeiden SM-kilpailun erikoismääräykset on selkeyden ja yksiselitteisyyden vuoksi tällä kaudella kirjoitettu kokonaan uuteen muotoon. Tällä toimenpiteellä ei niinkään pyritä määräysten muuttamiseen, vaan aiempien tulkintaepäselvyyksien poistamiseen sekä määräysten ylipäätään tarkempaan ilmaisuun.

 

Määräykset sisältävät myös joitakin sisällöllisiä muutoksia aiempiin vuosiin nähden, mutta tällaiset määräysten kohdat on esitetty lihavoidulla fontilla.

 

Erityisesti on syytä huomata, että kilpailussa noudatetaan näiden erikoismääräyksien lisäksi pysyvien SM-kilpailumääräyksien tätä kilpailua koskevia määräyksiä (luku 4).

 

31.7.2012:

Uutena tulkintana ns. "haamupelaaja-asiassa" on lievennys, että sakkoa sovelletaan vain sellaisiin pelaajiin, jotka ovat jo kaudella 2011-12 olleet vakiokokoonpanossa, mutta eivät ole tuolloinkaan pelanneet yhtään ottelua. Jos tällainen pelaaja kuitenkin nimetään uudelleen kuluvalle kaudelle joukkueeseen eikä edelleenkään pelaa missään seuran joukkueessa, tuomitaan kerho maksamaan 80 € sakon (Liiga ja 1.D). Elektronisten laitteiden osalta noudatetaan Fiden sääntöä, eli laitteet on pidettävä pelien aikana kiinni.

5.10.2012: Ns. 130 km säännön osalta (kohta 6) toimikunta on päättänyt tehdä seuraavat lievennykset: kielletty seloero on kasvatettu 100:sta 150:een selopisteeseen ja selkeyden vuoksi ero lasketaan otteluhetken selojen (tai elojen) sijaan elokuun alussa vallinneiden selojen (tai elojen) mukaan. Lisäksi III-divisioona on rajattu säännön piiristä pois siten, että pelaajien vahvuuksia ei voi verrata III-divisioonassa pelaavien alempien joukkueiden seloihin.

YLEISTÄ KILPAILUSTA

1. Kilpailujärjestelmä ja seuraamukset

Kaikissa sarjoissa ja lohkoissa pelataan täydellinen turnaus. JSM-kilpailutoimikunta päättää kilpailuohjelman.

Seuraamukset:

2. Divisioonien nousukarsinnat

Karsintaottelut noususta I-divisioonaan: Karsintaottelut pelataan kahdeksan (8) pelaajan joukkuein. JSM-toimikunta päättää otteluparit harkintansa mukaan, kun nousukarsintaan osallistuvat joukkueet ovat selvillä. Otteluparien määräytymisessä sovelletaan seuraavia periaatteita:

 

Karsintaottelut noususta II-divisioonaan: Karsintaottelut pelataan viiden (5) pelaajan joukkuein. JSM-toimikunta päättää otteluparit harkintansa mukaan, kun nousukarsintaan osallistuvat joukkueet ovat selvillä. Otteluparien määräytymisessä sovelletaan seuraavia periaatteita:

 

Jos karsintaottelu päättyy tasan, vertailuna käytetään pysyvien SM-kilpailumääräysten kohdan 4.5 mukaista vertailua.

 

Jos karsintaottelun kaikki pelit pättyvät tasan, ratkaistaan voittaja uusintaottelulla nopeammin ajoin. Joukkueet voivat yhdessä päättää uusintaottelun peliajan. Mikäli yhteistä päätöstä ei synny, ratkaisee kilpailun johtaja asian.

3. Joukkueen vakiokokoonpano

Joukkueen vakiokokoonpano yhteyshenkilötietoineen ilmoitetaan 6.8.2012 mennessä osoitteeseen: jsm1213(at)shakki.net. Joukkueen vakiokokoonpano on ilmoitettava vahvuuslukujen mukaisessa tai muuten perusteltavissa olevassa vahvuusjärjestyksessä. Jos SM-liigassa tai I- divisioonassa vakiokokoonpanoon sekä edellisellä että tällä kaudella nimetty pelaaja ei osallistu kummankaan kauden aikana JSM-kilpailuun, tuomitaan kerho maksamaan 80 euron sakko. Sakkoa ei sovelleta, jos pelaaja pelaa saman kerhon ylemmän joukkueen varapelaajana. (31.7.2012)

 

Joukkueen vakiokokoonpanoon voidaan anoa muutoksia kilpailutoimikunnalta 15.12.2012 asti. Jos anomus koskee seurasiirtoa tai ulkomaista pelaajaa, käsitellään anomus vasta, kun pelaajan lisenssi on hoidettu kuntoon. Pelaaja ei kuitenkaan voi edustaa kahta seuraa saman kauden aikana.

 

Ulkomaalaisten pelaajien käyttömahdollisuus on pysyvien SM-kilpailumääräysten kohdan 4.2 mukainen. Joukkueeseen saa nimetä korkeintaan kaksi sellaista pelaajaa (5-pelaajaisessa joukkueessa korkeintaan yhden pelaajan), jotka eivät ole Suomen kansalaisia tai joilla ei ole suomalaista Kela-korttia. Vakiokokoonpano ja otteluissa pelanneet varapelaajat mukaan luettuna joukkueessa saa pelata kauden aikana vain kaksi näin määriteltyä ulkomaalaista (myös 5-pelaajaisissa joukkueissa). JSM-kilpailutoimikunnalla on yksimielisellä päätöksellä oikeus antaa yksittäiselle pelaajalle kotimaisuusstatus, vaikka hän ei olisi Suomen kansalainen eikä hänellä olisi suomalaista Kela-korttia.

4. Kilpailun yleinen aikataulu

PV.KK.VUOSI SM-liiga   1.Divisioona 2.-3. divisioona
29.09.2012  1. kierros 1. kierros  1. kierros
30.09.2012  2. kierros ------------- ----------------
27.10.2012  3. kierros 2. kierros  2. kierros
28.10.2012  4. kierros ------------- ----------------
17.11.2012  5. kierros 3. kierros  3. kierros
18.11.2012  6. kierros 4. kierros  ----------------
12.01.2013  7. kierros 5. kierros  4. kierros
09.02.2013  8. kierros 6. kierros  5. kierros
10.02.2013  9. kierros ------------- ----------------
09.03.2013 10. kierros 7. kierros  karsinnat
10.03.2013 11. kierros ------------- ---------------- 
 

Ottelun pelaaminen ohjelmasta poikkeavana ajankohtana on mahdollista JSM-kilpailutoimikunnan päätöksellä. Muutos pitää anoa viimeistään viikkoa ennen alkuperäistä pelipäivää. Kaikki kalenteriin merkityt ohjelmapäivät ja edeltävät perjantait ovat tarvittaessa varapäiviä pelisiirtoja varten, ellei JSM-kilpailutoimikunta toisin päätä. Kaikki ottelut alkavat klo 12.00, jos ohjelmassa ei toisin määrätä. Kuitenkin joukkueiden keskinäisellä sopimuksella ja kilpailun johtajan luvalla on mahdollista muuttaa alkamisajankohtaa. II- ja III-divisioonassa ottelun voi siirtää myös pelipäivää seuraavaan sunnuntaihin, jos joukkueet niin keskenään sopivat ja ilmoittavat siitä viimeistään edeltävänä torstaina kilpailun johtajalle (jt.kytoniemi(at)kolumbus.fi). SM-liigassa sekä II- ja III-divisioonan eräissä lohkoissa otteluohjelma ei täysin noudata yleistä aikataulua.

 

OTTELUIHIN LIITTYVÄT JÄRJESTELYT

5. Kotijoukkueen yhdyshenkilön velvollisuudet

Vähintään viikkoa ennen ottelua kotijoukkueen yhdyshenkilön on otettava yhteyttä vierasjoukkueen yhdyshenkilöön ja varmistettava, että pelipaikka on vierasjoukkueen tiedossa. Lisäksi kotijoukkueen yhteyshenkilön tulee samassa yhteydessä mainita kotijoukkueen käytössä olevien inkrementtikykyisten digikellojen määrä.

 

Vierasjoukkueella on oikeus täydentää digikellojen määrää omilla digikelloillaan siten, että ottelu voidaan pelata inkrementtiajalla (A). Jos vierasjoukkue ei halua täydentää digikellojen määrää koko otteluun, pelataan ottelu mekaanisten kellojen ajoilla (B).

 

Kotijoukkueen yhdyshenkilö tekee ottelun tulosilmoituksen välittömästi pelien päätyttyä Shakkiareenalle SÄHKÖPOSTILLA ilman liitetiedostoja jsm1213@shakki.net


SM-liigan ja I-divisioonan pöytäkirjat tai PGN-, CA- tai CB-muotoiset pelit tulee lähettää YHDEKSÄN päivän sisällä peliajankohdasta osoitteeseen jsmpelit(at)shakki.net tai postitse Henri Koskiselle, Kaustisentie 9 A 22, 00420 Helsinki. HUOM! Liigan päätöstapahtumassa kaikki pöytäkirjat jätetään tapahtuman järjestäjälle molempina päivinä.

 

Muissa sarjoissa kotijoukkueen on säilytettävä pöytäkirjat kilpailun päättymiseen saakka.


Jos kotijoukkueen yhdyshenkilö on estynyt hoitamasta tehtäviään, on hänen tilalleen viivytyksettä nimettävä varahenkilö. Yhdyshenkilön velvollisuuksien rikkomuksista voidaan määrätä osanottomaksun suuruinen sakko.

6. Ottelun kokoonpano ja luovutukset

Yksittäisten otteluiden kokoonpanoa koskee pysyvien SM-kilpailumääräysten kohdan 4.2 määräykset kokoonpanosta. II- ja III-divisioonassa on mahdollista hankkia joukkuekohtainen lisenssi (50 €). III-divisioonassa lisenssiä ei vaadita pelaajalta, jolla ei ole virallista seloa, ts. luku perustuu enintään 10 peliin. Ylemmässä joukkueessa ei voida käyttää varapelaajaa, jonka selo (tai elo) elokuun 2012 alussa oli yli 150 pistettä alempi kuin alle 130 km etäisyydellä pelaavalla alemman joukkueen pelaajalla. Viimeksi mainittu rajoite ei kuitenkaan koske niitä tilanteita, joissa mainittu alempi joukkue pelaa III-divisioonassa. Esim. II-divisioonan viimeisten pöytien vahvuutta ei verrata III-divisioonassa pelaavan alemman joukkueen pelaajien vahvuuksiin. (5.10.2012)

 

Kotijoukkueella on mustat nappulat parittomilla pöydillä.

 

Pelaaja ei saa pelata samaa joukkuetta vastaan kahdesti samalla kaudella. Lisäksi SM-liigassa kerhon kakkosjoukkueen pelaavassa kokoonpanossa ei voi olla sellainen pelaaja, joka on pelannut kuluvalla kaudella vähintään 3 ottelua kerhon ykkösjoukkueessa.

 

Mikäli joukkue ei pelaa täysilukuisena, tulee yhdyshenkilön ilmoittaa siitä viimeistään ottelua edeltävänä päivänä klo 20 mennessä vastustajan yhdyshenkilölle ja kilpailun johtajalle. Tässä yhteydessä on ilmoitettava pelaajien todellinen lukumäärä. Luovutukset annetaan alimmilla pöydillä. Mikäli joukkueesta puuttuu enemmän kuin kaksi pelaajaa 8-pelaajaisessa joukkueessa tai enemmän kuin yksi pelaaja 5-pelaajaisessa joukkueessa, joukkueen katsotaan luovuttaneen ottelun. Mikäli joukkue laiminlyö yllä mainitun ilmoituksen tekemisen, määrätään joukkueelle vastaava sakko kuin puuttuvan pelaajan myöhästymisestä (ks. alla).

 

Kummankin joukkueen on ilmoitettava kokoonpanonsa viisi minuuttia ennen ottelun alkua. Mikäli kokoonpanoon ilmoitettu pelaaja myöhästyy vähintään 30 minuuttia, suorittaa kyseisen pelaajan seura SSL:lle sakon (70 euroa kahdella ylimmällä ja 50 euroa kahdella alimmalla sarjatasolla). Sakko on kuitenkin puolet yllä mainitusta, jos myöhästyminen tapahtuu alimmalla pöydällä. Lisäksi mainitulla tavalla myöhästyneen pelaajan vastustaja voi vaatia ko. pelin voittoa.


Jos joukkue luovuttaa ottelunsa, tai sen katsotaan luovuttaneen ottelun, joutuu seura suorittamaan 2 x osanottomaksun suuruisen sakon. Joukkueen pelaamat ottelut poistetaan sarjataulukosta ja joukkue putoaa seuraavaksi kaudeksi sarjaporrasta alemmaksi.

7. Peliaika

Ottelun kaikilla pöydillä käytetään samaa peliaikaa.

 

Peliaika on ensisijaisesti inkrementtiaika (A): 90 minuuttia + 40 siirron jälkeen 30 minuuttia sekä koko pelin ajan joka siirrosta 30 sekuntia lisäaikaa (90'/40z+30'+30"/1z).

 

Mikäli inkrementtiaikaan sopivia kelloja ei ole kaikille pöydille käytettävissä (ks. kohta 5), käytetään perinteistä peliaikaa (B): 2 tuntia + 40 siirron jälkeen 30 minuuttia. Mekaanisissa kelloissa ajan lisääminen toteutetaan siirtämällä molempien pelaajien kelloja 30 minuuttia eteenpäin.

OTTELUN PELITAPAHTUMISTA

8. Kapteenien asema

Kapteenien aseman osalta noudatetaan sitä, mitä FIDE:n turnausmääräykset siitä määräävät (FIDE:n turnausmääräysten kohta 16, suomennos MM). Erikseen tässä mainittakoon:

 

Joukkueen kapteenin asema on pohjimmiltaan hallinnollinen - -

Kapteeni on oikeutettu neuvomaan joukkueensa pelaajaa tarjoamaan tasapeliä tai hyväksymään tasapelitarjous tai luovuttamaan peli, elleivät kilpailun määräykset sano toisin. Hänen tulee pitäytyä lyhyeen tiedonantoon, joka pohjautuu vain ottelua koskeviin olosuhteisiin. Hän voi sanoa pelaajalle: ”ehdota tasapeliä”, ”suostu tasapeliin” tai ”luovuta peli”. Esim. jos pelaaja kysyy, tulisiko hänen suostua tasapeliehdotukseen, kapteenin pitää vastata ”kyllä” tai ”ei” tai jättää päätös pelaajalle. - -

Hän ei saa antaa tietoa pelaajalle asemasta laudalla eikä myöskään kysyä neuvoa pelin tilanteesta keneltäkään muulta. Pelaajia koskevat samat rajoitukset. Vaikka joukkuekilpailussa on joukkuetta kohtaan tietty lojaalisuus, joka ylittää pelaajan oman pelin näkökohdat, on shakki pohjimmiltaan kahden pelaajan välinen kamppailu. Siksi pelaajalla on oltava lopullinen sanavalta pelinsä suhteen. - -

Joukkueen kapteenin tehtävänä on vaikuttaa siihen, että pelaajat noudattavat shakkisääntöjen 12 kohdan kirjainta ja henkeä. Erityisesti joukkuekilpailussa odotetaan erittäin korrektia, urheilijamaista käytöstä.

 

Erityisesti kapteeneilla on oikeus oma-alotteisesti informoida pelaajia ottelun pistetilanteesta. Pelipaikalla olevan tuomarin sekä toimitsijoiden puuttuessa joukkueiden kapteeneilla on kilpailun toimitsijaa vastaava rooli, joka mahdollistaa esimerkiksi ulkopuoliseen häiriöön puuttumisen.

9. Erikoismääräykset pelitapahtumien osalta

Kun käytetään inkrementtiaikaa (A):

 

Kun käytetään mekaanisten kellojen peliaikaa (B):


SSL nimeää SM-liigan otteluihin joko pelipaikalla olevan tai puhelimitse tavoitettavissa olevan tuomarin. Pelipaikalla olevan tuomarin puuttuessa joukkueiden kapteenit ratkaisevat esiintyneet tasapelivaatimukset. Jos kapteenit eivät pääse yksimielisyyteen tasapelivaatimuksen käsittelystä, tasapelivaatimus esitetään puhelintuomarille. Kapteenit voivat kysyä puhelintuomarin mielipidettä myös muista peliin liittyvistä asioista.

 

Mikäli puhelintuomari ei ole tavoitettavissa, tai hän katsoo tilanteen edellyttävän perusteellisempaa käsittelyä, niin tilanne lähetetään kilpailun varsinaiselle tuomarille. Tällöin mukaan on liitettävä vaatijan kirjoittama vaatimus ja sen lyhyt perustelu, molempien allekirjoittama selostus tilanteesta sisältäen peliaseman ja käytettävissä olevat peliajat sekä molemmat pöytäkirjat. Jos ratkaisu siirtyy kilpailun tuomarille ja tuomari hylkää tasapelivaatimuksen, niin vaatija häviää pelinsä.

Sopupelitapauksissa JSM-toimikunta voi määrätä osanottomaksun suuruisen sakon molemmille 0-0 pelanneille joukkueille, jos voidaan osoittaa että tuloksessa on kyse selvästä sopupelistä (esim. kaikki pelit päättyvät tasan suunnilleen samalla hetkellä tai kaikissa peleissä on pelattu alle kymmenen siirtoparia).

 

PROTESTIT JA KILPAILUORGANISAATIO

10. Protestit

Oikeus tehdä vastalause pelin tapahtumista tai virheellisestä kokoonpanosta on ainoastaan vastajoukkueella tai saman lohkon joukkueella. Vastajoukkueen kokoonpanoa koskeva vastalause on ilmoitettava JSM-kilpailutoimikunnalle 2 vrk kuluessa ottelun päättymisestä. Pelin tapahtumista vastalause on ilmoitettava pelipäivänä kilpailun johtajalle (jt.kytoniemi(at)kolumbus.fi) ja varsinainen perusteltu vastalause on tehtävä kahden päivän kuluessa sähköpostitse kilpailun tuomarille. Muista asioista vastalause (esim. saman lohkon väärästä kokoonpanosta) on tehtävä kilpailun johtajalle kahden päivän kuluessa siitä, kun tulokset ovat saatavilla. Kaikista protesteista on jätettävä osanottomaksun suuruinen vetoraha, joka pitää olla maksettuna SSL:n tilille protestin jättöhetkellä. Vetoraha palautetaan, mikäli vastalause hyväksytään. Vetoraha voidaan palauttaa myös kielteisessä tapauksessa protestin käsittelijän harkinnan mukaan.

Jos protesti koskee pelitapahtumia, protestin käsittelijänä on kilpailun tuomari. Jos tuomari on jo ennen protestia osallistunut asian käsittelyyn, käytetään tuomarin varahenkilöä. Tuomarin on tehtävä ratkaisunsa 7 päivän kuluessa protestin saapumisesta. Tuomarin päätöksestä voi valittaa shakin kilpailumääräysten kohdan 8 mukaisella tavalla shakkituomaritoimikuntaan.

 

Jos protesti ei koske pelitapahtumia (vaan kokoonpanoja yms.), protestin käsittelijä on JSM-kilpailutoimikunta. Toimikunnan on tehtävä ratkaisunsa 7 päivän kuluessa protestin saapumisesta. JSM-toimikunnan hallinnollisia päätöksiä koskevat valitukset osoitetaan SSLH:lle viiden päivän sisällä päätöksestä.

11. Toimihenkilöt

Kilpailun järjestelyistä vastaa SSLH:n asettama JSM-kilpailutoimikunta, johon kuuluvat Jyrki Kytöniemi (045-1360675), Timo Munukka, Lauri Kangas, Heikki Sarkkinen ja Tomi Tocklin. Puhelinnumero Shakkiareenalle on 050-4002855.

 

Kilpailun johtajana toimii Jyrki Kytöniemi (varalla Timo Munukka), joka huolehtii kaikesta kilpailun vaatimasta käytännön toiminnasta.

12. Tuomarit

Kilpailun tuomarina toimii Markku Kokkila, markku.kokkila(at)kolumbus.fi, varalla on Jussi Salminen.
Puhelintuomarina toimii Veikko Valo. Valo on tavoitettavissa puhelimitse (040-7193969) ottelujen aikana.

 

 

 

Sivu päivitetty 30.04.2012 14:30 (OESZ/H/TM)
Tarkistettu 12.07.2012 22:45 (OESZ/Jyväskylä/TM)
Lisätty 31.07.2012 14:00 (OESZ/H/TM). Haamupelaajatulkinta ja elektroniset laitteet.
Täsmennetty tulosten ilmoittaminen s-postitse 25.09.2012 20:22 (OESZ/H/TM)


Täsmennetty 05.10.2012 23:20 (OESZ/H/TM) kohta 6.