Joukkue SM 2013/14

Erikoismääräykset 2013/14

ESIPUHE

Kilpailussa noudatetaan näiden erikoismääräyksien lisäksi pysyvien SM-kilpailumääräyksien tätä kilpailua koskevia määräyksiä (luku 4).

YLEISTÄ KILPAILUSTA

1. Kilpailujärjestelmä ja seuraamukset
Kaikissa sarjoissa ja lohkoissa pelataan täydellinen turnaus. JSM-kilpailutoimikunta päättää kilpailuohjelman.

Seuraamukset:

SM-liigan kaksi viimeistä joukkuetta putoaa I divisioonaan.
I-divisioonan lohkovoittajat nousevat SM-liigaan. Lohkojen kaksi viimeistä joukkuetta putoaa II-divisioonaan.
II-divisioonan lohkovoittajat ja kaksi parasta kakkosta pelaavat nousukarsinnat noususta I-divisioonaan neljässä otteluparissa, joista voittajat nousevat. Lohkokakkosista kaksi parasta valitaan seuraavin vertailukriteerein: joukkuepisteet lohkon neljää parasta muuta joukkuetta (sijat 1. & 3-5.) vastaan, maaliero, tehdyt maalit ja tarvittaessa arpa. Jos lohkossa on yhteensä vähemmän kuin viisi joukkuetta, niin lohkon kakkonen ei pääse nousukarsintavertailuun. II-divisioonan lohkojen viimeiset putoavat III-divisioonaan.
III-divisioonan lohkovoittajat pelaavat nousukarsinnat noususta II-divisioonaan kuudessa otteluparissa, joista voittajat nousevat.

2. Divisioonien nousukarsinnat

Karsintaottelut noususta I-divisioonaan: Karsintaottelut pelataan kahdeksan (8) pelaajan joukkuein. JSM-toimikunta päättää otteluparit harkintansa mukaan, kun nousukarsintaan osallistuvat joukkueet ovat selvillä. Otteluparien määräytymisessä sovelletaan seuraavia periaatteita:
Otteluparit määrätään siten, että otteluparin maantieteelliset etäisyydet pyritään minimoimaan. Kaksi parasta lohkokakkosta kohtaavat lähimmät mahdolliset lohkovoittajat kuitenkin niin, että saman lohkon joukkueet eivät kohtaa uudelleen. Ottelupareissa otetaan mahdollisuuksien mukaan vahvuuskeskiarvo huomioon (matkaero alle 100 km) siten, että kaikki otteluparit olisivat toisiinsa nähden mahdollisimman tasapuoliset. Kotiedun saa joukkue, joka on matkustanut enemmän kauden aikana. Mahdollinen yöpyminen huomioidaan tuplamatkana. Jos karsintaottelun matkustusetäisyys on muodostumassa kohtuuttoman pitkäksi, toimikunnalla on oikeus tehdä ”luovia puolivälin ratkaisuja” ottelun sijaintipaikan määräämisessä.

Karsintaottelut noususta II-divisioonaan: Karsintaottelut pelataan viiden (5) pelaajan joukkuein. JSM-toimikunta päättää otteluparit harkintansa mukaan, kun nousukarsintaan osallistuvat joukkueet ovat selvillä. Otteluparien määräytymisessä sovelletaan seuraavia periaatteita: Otteluparit määrätään siten, että otteluparin maantieteelliset etäisyydet pyritään minimoimaan. Ottelupareissa otetaan mahdollisuuksien mukaan vahvuuskeskiarvo huomioon (matkaero alle 100 km) siten, että kaikki otteluparit olisivat toisiinsa nähden mahdollisimman tasapuoliset.

Kotiedun saa joukkue, joka on matkustanut enemmän kauden aikana. Mahdollinen yöpyminen huomioidaan tuplamatkana. Jos karsintaottelun matkustusetäisyys on muodostumassa kohtuuttoman pitkäksi, toimikunnalla on oikeus tehdä ”luovia puolivälin ratkaisuja” ottelun sijaintipaikan määräämisessä.

Jos karsintaottelu päättyy tasan, vertailuna käytetään pysyvien SM-kilpailumääräysten kohdan 4.5 mukaista vertailua.

Jos karsintaottelun kaikki pelit pättyvät tasan, ratkaistaan voittaja uusintaottelulla nopeammin ajoin. Joukkueet voivat yhdessä päättää uusintaottelun peliajan. Mikäli yhteistä päätöstä ei synny, ratkaisee kilpailun johtaja asian.

3.Seuran joukkueet ja vakiopelaajat

Seuran vahvuusjärjestys sekä joukkueen vakiokokoonpano ja varapelaajat eli pelaajalista (16 pelaajaa, Liiga ja II-divisioona; 18 pelaajaa, I-divisioona)

Kaikki seurat, joilla on joukkue(et) SM-liigassa, I-divisioonassa tai II-divisioonassa ilmoittavat selo- tai eloluvun omaavien jäseniensä vahvuusjärjestyksen numeroilla, jotka pelaavat näillä sarjatasoilla. Esimerkiksi liigatasoisen 1-joukkueen vakiokokoonpanon pelaajat ovat nrot 1-8 ja I-divisioonatasoisen kakkosjoukkueen nrot 9-16 jne. Seurojen vahvuusjärjestykset sekä joukkueen vakiokokoonpanon nimet varapelaajineen (yht. 16 pelaajaa ja 18 pelaajaa I-divisioona) sekä yhteyshenkilötietoineen ilmoitetaan ehdottomasti 3.9.2013 mennessä osoitteeseen: jsm1314(at)shakki.net. Joukkueen vakiokokoonpano on ilmoitettava vahvuuslukujen mukaisessa tai muuten perusteltavissa olevassa vahvuusjärjestyksessä edellämainitun vahvuusnumeroinnin mukaisesti. Varapelaajat SM-liigassa 9-16, I-divisioonassa 9-18 ja II-divisioonassa 6-16 nimetään seuran oman valinnan mukaan (esim. sisäiset tasoperustelut, junioripeluuttamiset tai matkustusetäisyydet). Sarjapeleissä tai karsinnoissa voidaan käyttää vain joukkueen pelaajalistalle nimettyjä pelaajia. Jos SM-liigassa tai I-divisioonassa vakiokokoonpanoon (pelaajalistan kahdeksan ensimmäistä nimeä) sekä edellisellä että tällä kaudella nimetty pelaaja ei osallistu kummankaan kauden aikana JSM-kilpailuun, tuomitaan kerho maksamaan 80 euron sakko. Sakkoa ei sovelleta, jos pelaaja pelaa saman kerhon ylemmän joukkueen varapelaajana. Jos seuralla on III-divisioonassa joukkue, niin tämä nimetään perinteisesti.

Kts. esimerkki pelaajalistojen ja kokoonpanon nimeämisestä erikoismääräysten lopussa.

Joukkueen pelaajalistaan tai III-divisioonan kokoonpanoon voidaan anoa muutos 13.11.2013 mennessä, jos joku ulkomaalainen, uusi kerholainen tai ennestään nimeämätön kerholainen halutaan listalle. Muissa erikoistapauksissa JSM-toimikunta tekee päätöksen tilannekohtaisesti. Jos anomus koskee seurasiirtoa tai ulkomaista pelaajaa, käsitellään anomus vasta, kun pelaajan lisenssi on hoidettu kuntoon. Pelaaja ei kuitenkaan voi edustaa kahta seuraa saman kauden aikana.

Ulkomaalaisten pelaajien käyttömahdollisuus on pysyvien SM-kilpailumääräysten kohdan 4.2 mukainen. Joukkueeseen saa nimetä korkeintaan kaksi sellaista pelaajaa (5-pelaajaisessa joukkueessa korkeintaan yhden pelaajan), jotka eivät ole Suomen kansalaisia tai joilla ei ole suomalaista Kela-korttia. Vakiokokoonpano ja otteluissa pelanneet varapelaajat mukaan luettuna joukkueessa saa pelata kauden aikana vain kaksi näin määriteltyä ulkomaalaista (myös 5-pelaajaisissa joukkueissa). JSM-kilpailutoimikunnalla on yksimielisellä päätöksellä oikeus antaa yksittäiselle pelaajalle kotimaisuusstatus, vaikka hän ei olisi Suomen kansalainen eikä hänellä olisi suomalaista Kela-korttia.

4. Kilpailun yleinen aikataulu

PV.KK.VUOSI SM-liiga   I-Divisioona II- ja III-divisioona
21.09.2013  1. kierros 1. kierros  1. kierros
22.09.2013  2. kierros ------------- ----------------
12.10.2013  3. kierros 2. kierros  2. kierros
13.10.2013  4. kierros ------------- ----------------
02.11.2013  5. kierros 3. kierros  3. kierros
03.11.2013  6. kierros 4. kierros  ----------------
11.01.2014  ---------- 5. kierros  4. kierros
08.02.2014  7. kierros 6. kierros  5. kierros
09.02.2014  8. kierros ------------- ----------------
07.03.2014  9. kierros ------------- ----------------
08.03.2014 10. kierros 7. kierros  karsinnat
09.03.2014 11. kierros ------------- ---------------- 

Ottelun pelaaminen ohjelmasta poikkeavana ajankohtana on mahdollista JSM-kilpailutoimikunnan päätöksellä. Muutos pitää anoa viimeistään viikkoa ennen alkuperäistä pelipäivää. Kaikki kalenteriin merkityt ohjelmapäivät ja edeltävät perjantait ovat tarvittaessa varapäiviä pelisiirtoja varten, ellei JSM-kilpailutoimikunta toisin päätä. Kaikki ottelut alkavat klo 12.00, jos ohjelmassa ei toisin määrätä. Kuitenkin joukkueiden keskinäisellä sopimuksella ja kilpailun johtajan luvalla on mahdollista muuttaa alkamisajankohtaa. II- ja III-divisioonassa ottelun voi siirtää myös pelipäivää seuraavaan sunnuntaihin, jos joukkueet niin keskenään sopivat ja ilmoittavat siitä viimeistään edeltävänä torstaina kilpailun johtajalle (jt.kytoniemi(at)kolumbus.fi). II- ja III-divisioonan eräissä lohkoissa otteluohjelma ei täysin noudata yleistä aikataulua.

OTTELUIHIN LIITTYVÄT JÄRJESTELYT

5. Kotijoukkueen yhdyshenkilön velvollisuudet

Vähintään viikkoa ennen ottelua kotijoukkueen yhdyshenkilön on otettava yhteyttä vierasjoukkueen yhdyshenkilöön ja varmistettava, että pelipaikka on vierasjoukkueen tiedossa. Lisäksi kotijoukkueen yhteyshenkilön tulee samassa yhteydessä mainita kotijoukkueen käytössä olevien inkrementtikykyisten digikellojen määrä.

Vierasjoukkueella on oikeus täydentää digikellojen määrää omilla digikelloillaan siten, että ottelu voidaan pelata inkrementtiajalla (A). Jos vierasjoukkue ei halua täydentää digikellojen määrää koko otteluun, pelataan ottelu mekaanisten kellojen ajoilla (B).

Kotijoukkueen yhdyshenkilö tekee ottelun tulosilmoituksen välittömästi pelien päätyttyä JSM-sivuilla olevalla tulosilmoituslomakkeella. Toissijaisesti voidaan tulos ilmoittaa Shakkiareenalle SÄHKÖPOSTILLA ilman liitetiedostoja jsm1314@shakki.net

SM-liigan ja I-divisioonan pöytäkirjat tai PGN-, CA- tai CB-muotoiset pelit tulee lähettää YHDEKSÄN päivän sisällä peliajankohdasta osoitteeseen jsmpelit(at)shakki.net tai postitse Henri Koskiselle, Kaustisentie 9 A 22, 00420 Helsinki. HUOM! Liigan päätöstapahtumassa kaikki pöytäkirjat jätetään tapahtuman järjestäjälle molempina päivinä.

Muissa sarjoissa kotijoukkueen on säilytettävä pöytäkirjat kilpailun päättymiseen saakka.

Jos kotijoukkueen yhdyshenkilö on estynyt hoitamasta tehtäviään, on hänen tilalleen viivytyksettä nimettävä varahenkilö. Yhdyshenkilön velvollisuuksien rikkomuksista voidaan määrätä osanottomaksun suuruinen sakko.

6. Ottelun kokoonpano ja luovutukset

Yksittäisten otteluiden kokoonpanoa koskee pysyvien SM-kilpailumääräysten kohdan 4.2 määräykset kokoonpanosta sovellettuna näiden erikoismääräysten pelaajalistoista johtuvat poikkeukset. II- ja III-divisioonassa on mahdollista hankkia joukkuekohtainen lisenssi (50 €). III-divisioonassa lisenssiä ei vaadita pelaajalta, jolla ei ole virallista seloa, ts. luku perustuu enintään 10 peliin.

Kotijoukkueella on mustat nappulat parittomilla pöydillä. Pelaaja ei saa pelata samaa joukkuetta vastaan kahdesti samalla kaudella.

Mikäli joukkue ei pelaa täysilukuisena, tulee yhdyshenkilön ilmoittaa siitä viimeistään ottelua edeltävänä päivänä klo 20 mennessä vastustajan yhdyshenkilölle ja kilpailun johtajalle. Tässä yhteydessä on ilmoitettava pelaajien todellinen lukumäärä. Luovutukset annetaan alimmilla pöydillä. Mikäli joukkueesta puuttuu enemmän kuin kaksi pelaajaa 8-pelaajaisessa joukkueessa tai enemmän kuin yksi pelaaja 5-pelaajaisessa joukkueessa, joukkueen katsotaan luovuttaneen ottelun. Mikäli joukkue laiminlyö yllä mainitun ilmoituksen tekemisen, määrätään joukkueelle vastaava sakko kuin puuttuvan pelaajan myöhästymisestä (ks. alla).

Kummankin joukkueen on ilmoitettava kokoonpanonsa viisi minuuttia ennen ottelun alkua. Mikäli kokoonpanoon ilmoitettu pelaaja myöhästyy vähintään 30 minuuttia, suorittaa kyseisen pelaajan seura SSL:lle sakon (70 euroa kahdella ylimmällä ja 50 euroa kahdella alimmalla sarjatasolla). Sakko on kuitenkin puolet yllä mainitusta, jos myöhästyminen tapahtuu alimmalla pöydällä. Lisäksi mainitulla tavalla myöhästyneen pelaajan vastustaja voi vaatia ko. pelin voittoa.

Jos joukkue luovuttaa ottelunsa, tai sen katsotaan luovuttaneen ottelun, joutuu seura suorittamaan 3 x osanottomaksun suuruisen sakon. Joukkueen pelaamat ottelut poistetaan sarjataulukosta ja joukkue putoaa seuraavaksi kaudeksi sarjaporrasta alemmaksi.

7. Peliaika

Ottelun kaikilla pöydillä käytetään samaa peliaikaa.
Peliaika on ensisijaisesti inkrementtiaika (A): 90 minuuttia + 40 siirron jälkeen 30 minuuttia sekä koko pelin ajan joka siirrosta 30 sekuntia lisäaikaa (90'/40z+30'+30"/1z).

Mikäli inkrementtiaikaan sopivia kelloja ei ole kaikille pöydille käytettävissä (ks. kohta 5), käytetään perinteistä peliaikaa (B): 2 tuntia + 40 siirron jälkeen 30 minuuttia. Mekaanisissa kelloissa ajan lisääminen toteutetaan siirtämällä molempien pelaajien kelloja 30 minuuttia eteenpäin.

OTTELUN PELITAPAHTUMISTA

8. Kapteenien asema

Kapteenien aseman osalta noudatetaan sitä, mitä FIDE:n turnausmääräykset siitä määräävät (FIDE:n turnausmääräysten kohta 16, suomennos MM). Erikseen tässä mainittakoon:

Joukkueen kapteenin asema on pohjimmiltaan hallinnollinen - -

Kapteeni on oikeutettu neuvomaan joukkueensa pelaajaa tarjoamaan tasapeliä tai hyväksymään tasapelitarjous tai luovuttamaan peli, elleivät kilpailun määräykset sano toisin. Hänen tulee pitäytyä lyhyeen tiedonantoon, joka pohjautuu vain ottelua koskeviin olosuhteisiin. Hän voi sanoa pelaajalle: ”ehdota tasapeliä”, ”suostu tasapeliin” tai ”luovuta peli”. Esim. jos pelaaja kysyy, tulisiko hänen suostua tasapeliehdotukseen, kapteenin pitää vastata ”kyllä” tai ”ei” tai jättää päätös pelaajalle. - -

Hän ei saa antaa tietoa pelaajalle asemasta laudalla eikä myöskään kysyä neuvoa pelin tilanteesta keneltäkään muulta. Pelaajia koskevat samat rajoitukset. Vaikka joukkuekilpailussa on joukkuetta kohtaan tietty lojaalisuus, joka ylittää pelaajan oman pelin näkökohdat, on shakki pohjimmiltaan kahden pelaajan välinen kamppailu. Siksi pelaajalla on oltava lopullinen sanavalta pelinsä suhteen. - -

Joukkueen kapteenin tehtävänä on vaikuttaa siihen, että pelaajat noudattavat shakkisääntöjen 12 kohdan kirjainta ja henkeä. Erityisesti joukkuekilpailussa odotetaan erittäin korrektia, urheilijamaista käytöstä.

Erityisesti kapteeneilla on oikeus oma-aloitteisesti informoida pelaajia ottelun pistetilanteesta. Pelipaikalla olevan tuomarin sekä toimitsijoiden puuttuessa joukkueiden kapteeneilla on kilpailun toimitsijaa vastaava rooli, joka mahdollistaa esimerkiksi ulkopuoliseen häiriöön puuttumisen.

9. Erikoismääräykset pelitapahtumien osalta

Kun käytetään inkrementtiaikaa (A):
Shakkikellosta noudatetaan Fiden sääntöä 6.8. koko pelin ajan. Molempien joukkueiden kapteenin katsotaan tässä yhteydessä toimivan tuomarin ominaisuudessa. Pelaajan on pidettävä pöytäkirjaa koko pelin ajan.

Kun käytetään mekaanisten kellojen peliaikaa (B): Shakkikellosta noudatetaan Fiden sääntöä 6.8. ajantarkistukseen asti. Molempien joukkueiden kapteenin katsotaan tässä yhteydessä toimivan tuomarin ominaisuudessa. Ajantarkistuksen jälkeen toimitaan nopean shakin sääntöjen mukaisesti. Erityisesti mainittakoon, että kohdan A4d(1) mukaisesti kapteenit tai muutkaan eivät saa huomauttaa ajanylityksestä. Kapteenit voivat huomauttaa ajanylityksestä vasta, kun molemmat pelaajat ovat ylittäneet aikansa. Tätä erikoismääräystä rikkovaa joukkuetta voidaan rangaista shakkisäännöissä mainituin rangaistuksin.
Pelaajan on pidettävä pöytäkirjaa, kunnes hänellä itsellään on aikaa jäljellä vähemmän kuin viisi minuuttia. Jos pelaaja ei tällöin pidä pöytäkirjaa, ei hän voi vedota tasapelivaatimuksissaan pöytäkirjaan lainkaan.

JSM-toimikunta nimeää SM-liigan otteluihin jokaiselle pelipaikalle oman KvT- tai FT-tasoisen tuomarin. Muilla sarjatasoilla pelipaikalla olevan tuomarin puuttuessa joukkueiden kapteenit ratkaisevat esiintyneet tasapelivaatimukset. Jos kapteenit eivät pääse yksimielisyyteen tasapelivaatimuksen käsittelystä, niin vaatimus esitetään puhelintuomarille. Kapteenit voivat kysyä puhelintuomarin mielipidettä myös muista peliin liittyvistä asioista.

Mikäli puhelintuomari ei ole tavoitettavissa, tai hän katsoo tilanteen edellyttävän perusteellisempaa käsittelyä, niin tilanne lähetetään kilpailun varsinaiselle tuomarille. Tällöin mukaan on liitettävä vaatijan kirjoittama vaatimus ja sen lyhyt perustelu, molempien allekirjoittama selostus tilanteesta sisältäen peliaseman ja käytettävissä olevat peliajat sekä molemmat pöytäkirjat. Jos ratkaisu siirtyy kilpailun tuomarille ja tuomari hylkää tasapelivaatimuksen, niin vaatija häviää pelinsä.

Sopupelitapauksissa JSM-toimikunta voi määrätä osanottomaksun suuruisen sakon molemmille 0-0 -pelanneille joukkueille, jos voidaan osoittaa että tuloksessa on kyse selvästä sopupelistä (esim. kaikki pelit päättyvät tasan suunnilleen samalla hetkellä tai kaikissa peleissä on pelattu alle kymmenen siirtoparia).

Elektronisten laitteiden osalta noudatetaan Fiden sääntöä, eli laitteet on pidettävä pelien aikana kiinni. Jos kuitenkin jotain ääntelyä laitteesta aiheutuu, niin ensimmäisestä häiriöstä annetaan pelaajalle varoitus rahasanktion muodossa (30 e) ja toisesta häviää pelin sekä joutuu maksamaan lisäksi toisen rahasanktion (50 e). Rahasanktiot on maksettava viimeistään pelipäivän jälkeisenä ensimmäisenä arkipäivänä Shakkiliiton tilille. Ottelun järjestävä seura voi tarjota erillistä tilaa kännyköille tai muille laitteille, johon ne jätetään kamppailun ajaksi.

PROTESTIT JA KILPAILUORGANISAATIO

10. Protestit

Oikeus tehdä vastalause pelin tapahtumista tai virheellisestä kokoonpanosta on ainoastaan vastajoukkueella tai saman lohkon joukkueella. Vastajoukkueen kokoonpanoa koskeva vastalause on ilmoitettava JSM-kilpailutoimikunnalle 2 vrk kuluessa ottelun päättymisestä. Pelin tapahtumista vastalause on ilmoitettava pelipäivänä kilpailun johtajalle (jt.kytoniemi(at)kolumbus.fi) ja varsinainen perusteltu vastalause on tehtävä kahden päivän kuluessa sähköpostitse kilpailun tuomarille. Muista asioista vastalause (esim. saman lohkon väärästä kokoonpanosta) on tehtävä kilpailun johtajalle kahden päivän kuluessa siitä, kun tulokset ovat saatavilla. Kaikista protesteista on jätettävä osanottomaksun suuruinen vetoraha, joka pitää olla maksettuna SSL:n tilille protestin jättöhetkellä. Vetoraha palautetaan, mikäli vastalause hyväksytään. Vetoraha voidaan palauttaa myös kielteisessä tapauksessa protestin käsittelijän harkinnan mukaan.

Jos protesti koskee pelitapahtumia, protestin käsittelijänä on kilpailun tuomari. Jos tuomari on jo ennen protestia osallistunut asian käsittelyyn, käytetään tuomarin varahenkilöä. Tuomarin on tehtävä ratkaisunsa 7 päivän kuluessa protestin saapumisesta. Tuomarin päätöksestä voi valittaa shakin kilpailumääräysten kohdan 8 mukaisella tavalla shakkituomaritoimikuntaan.

Jos protesti ei koske pelitapahtumia (vaan kokoonpanoja yms.), protestin käsittelijä on JSM-kilpailutoimikunta. Toimikunnan on tehtävä ratkaisunsa 7 päivän kuluessa protestin saapumisesta. JSM-toimikunnan hallinnollisia päätöksiä koskevat valitukset osoitetaan SSLH:lle viiden päivän sisällä päätöksestä.

11. Toimihenkilöt

Kilpailun järjestelyistä vastaa SSLH:n asettama JSM-kilpailutoimikunta, johon kuuluvat tj Jyrki Kytöniemi (pj) (045-1360675), FT Timo Munukka (vpj), tj Tomi Tocklin, sekä sht Lauri Kangas ja Heikki Sarkkinen. Puhelinnumero Shakkiareenalle on 050-4002855.

Kilpailun johtajana toimii Jyrki Kytöniemi (varalla Timo Munukka), joka huolehtii kaikesta kilpailun vaatimasta käytännön toiminnasta.

12. Tuomarit

Kilpailun tuomarina toimii KvT Markku Kokkila, markku.kokkila(at)kolumbus.fi, varalla on kt Jussi Salminen. Puhelintuomarina toimii kt Veikko Valo. Valo on tavoitettavissa puhelimitse (040-7193969) ottelujen aikana.

***************************************************************************************************

Esimerkki

seuran SM-liiga- ja II-divisioonapelaajalistojen sekä III-divisioonan vakiokokoonpanon nimeämisestä, numerot vastaavat pelaajia, joita seura nimesi 25:

SM-liigassa 1,2,3,4,5,6,7,8 vakiokokoonpano ja varapelaajat 9,10,11,12,15,16,17,20. Tässä nro 16 on lahjakas juniori ja nrot 17 ja 20 kuskeja.

II-divisioonassa ovat 9,10,11,12,13 vakiokokoonpano ja varapelaajat 14,15,17,18,19,20,21,22,23,24 ja 25. Jos seuralla on III-divisioonassa joukkue, niin tämä nimetään perinteisesti. Mukana voidaan silti käyttää samoja nimiä, jotka ovat vain ylempien joukkueiden varapelaajia pelaajalistassa eli parhaimmillaan nrot 14,15,16,17,18 ja 19. Kokoonpanossa voi olla täysin muitakin nimiä, jotka eivät mahtuneet 25 parhaimman joukkoon.

Sivu avattu 08.08.2013 23:47 (OESZ/T/JK)
Sivu päivitetty 18.08.2013 14:07 (OESZ/H/TM)