yla
logo
banneri_yla
       Antikvaarinen kirjakauppa Kimmo Välkesalmi
banneri_ala
banneri_oik
ShakkiNet - pelaaminen/tittelitkulma_yla

Tietoa titteleistä
Suurmestarit
Kansainväliset mestarit
Fidemestarit
Shakkimestarit

Suomalaiset Fidemestarit (FM)

Ahvenjärvi Jani
Al Argha Hisham (uusi)
Alava Mikko
Ebeling Mika
Hakulinen Esko-Matti
Hartikainen Markku
Henriksson Christer
Henttinen Markku
Hentunen Asko
Hokkanen Petri
Hurme Harri
Innala Heikki-Pekka
Jouhki Yrjö-Markus
Järvenpää Jari
Kanko Ilkka
Karhunen Kari
Kauppila Osmo
Keinänen Toivo
Kekki Jorma
Keskinen Sauli
Keskisarja Teemu
Kiuttu Roope
Kivipelto Kaj
Kivistö Mikko
Kokkila Tero
Koskinen Henri
Kujala Auvo
Kytöniemi Jyrki
Köykkä Pekka
Lahtinen Markku
Lampen Timo
Lassila Erkki
Lauren Martti
Lehtivaara Petri
Lehtivaara Risto
Lehto Ville
Lindstedt Johan
Lindqvist Tor-Erik
Luukkonen Tommi
Mansner Harry
Mertanen Janne
Molander Riku
Nevanlinna Risto
Niemelä Antti
Niemi Kalle
Niemi Mikko (uusi)
Nokka Risto
Nokso-Koivisto Antti
Nykopp Michael
Paavilainen Jorma
Pakkanen Jukka
Penttinen Jarkko
Pohjala Henri
Pudas Teemu
Pulkkinen Kari
Puranen Jukka
Pääkkönen Timo
Rikkonen Juhani
Ristoja Jan
Ristoja Thomas
Saariluoma Pertti
Salimäki Janne
Salo Heikki
Salo Tapio
Salonen Jyrki
Saren Ilkka
Sarwer Jeff
Seppänen Asko
Sirkiä Mauri
Sorri Juhani
Tammela Kari
Tikkanen Kari
Topi-Hulmi Teemu
Tuominen Risto
Tyni Jukka-Pekka
Valli Frans
Venäläinen Unto
Vinke Dietmar
Virtanen Antti
Virtanen Teemu

Pirttimäki Timo (+)
Tolonen Leo (+)
Turunen Erkki (+)
Österman Georg (+)

Naisten Fidemestarit (NFM)

Nazarova Anastasia
Puuska Heini
Savola Laura
Walta Päivi

7.10.2018